1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  415
 3. Reviewed
  414
 4. All
  829
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 829

Customize voting

Vlastné hlasovanie Approve this translation

Domain aliasing

Doména aliasing Approve this translation

White labeled

Biela označené Approve this translation

Private forums

Súkromné ​​fórum Approve this translation

SSL encryption

SSL šifrovanie Approve this translation

Administrators

Administrátori Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

Toto je maximálny počet správcov vo Vašom UserVoice fóre spätnej väzby a tiketovom systéme. Approve this translation

Continue reading

Pokračovať v čítaní Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Nápad sa spojil s iným nápadom Approve this translation

Idea is a duplicate

Nápad je duplikát Approve this translation

Your domain alias (%{host}) will no longer work

Vaše domény taktiež známy ako %{host} ) Prestane fungovať Approve this translation

You have more admins than this plan allows.

Môžete mať viac ako to • tento plán umožňuje. Approve this translation

You have more forums than this plan allows.

Môžete mať viac ako fóra tento plán umožňuje. Approve this translation

Helpdesk

helpdesk Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Spätná väzba pre Facebook Plugin Approve this translation

Single sign-on

Jediné prihlásenie Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Súhlasím s %{1:terms of service} Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

Na tomto fóre už nemáte k dispozícii hlasy. Approve this translation

Please supply a title for your idea.

Prosím dajte názov Vášmu nápadu. Approve this translation

The title is too long.

Názov je príliš dlhý. Approve this translation

The description is too long.

Popis je príliš dlhý. Approve this translation

You'll no longer be able to add administrators via SSO on this new plan

Budete už môcť pridať administrátorom pomocou SSO na tento nový plán Approve this translation

already has access

už má prístup Approve this translation

You have run out of votes.

Už nemáte ďalšie hlasy. Approve this translation

Standard

Štandardné Approve this translation

You must be an admin to access this!

1 Na prístup musíte byť správca! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

1 Na prístup musíte byť majiteľom účtu! Approve this translation

Idea has been closed

Nápad bol uzavretý Approve this translation

Idea attachments

Idea príslušenstvo Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Správcovia a voliteľne môžu používatelia pripojiť súbory predstáv. Approve this translation

%{time} ago

%{time} pred Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Fórum: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

Change access to kudos.

Zmeňte prístup k slávy. Approve this translation

Idea no longer exists

Nápad už neexistuje Approve this translation

The comment text can't be blank.

Text komentára nesmie byť prázdny. Approve this translation

New Ticket Reply

Nová odpoveď na tiket Approve this translation

New Comment

1 Nový komentár Approve this translation

New Kudo

Nový Kudo Approve this translation

New Forum

1 Nové fórum Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Umožňuje svojim užívateľom pomôže udržať miesto upratané. Crowdsourced moderovanie umožňuje užívateľom vlajky nevhodné a duplicitné nápady, aby zaťaženie z ramien. Approve this translation

Additional admins will be locked out of the admin console.

Dodatočné admini bude vyradené z admin konzole. Approve this translation

End-users will be locked out of any additional forums.

Koncoví užívatelia budú vyradené z akýchkoľvek ďalších fórach. Approve this translation

View this user in Inspector

Zobraziť tohto užívateľa vo Inspector Approve this translation

All tickets

Všetky tikety Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Ste obdržaní tejto správy, pretože ste sa prihlásili k odberu %{queue} Podpora fronty Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Ste obdržaní tejto správy, pretože ste sa rozhodli upozorňovali na pridelených vstupeniek na vás Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Ste obdržaní tejto správy, pretože ste sa prihlásili k odberu prideľovaných lístkov Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Ste obdržaní tejto správy, pretože ste sa prihlásili k odberu tejto letenke Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Ste obdržaní tejto správy, pretože ste sa rozhodli upozorňovali na všetkých nových cestovných lístkov Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Zastaviť prijímanie e-mailov o lístky pridelených %{queue} Approve this translation