1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  394
 3. Reviewed
  414
 4. All
  808
 5. Health
Displaying 751 - 800 of 808

Skip and send message

Preskočiť a poslať správu Approve this translation

Skip and post idea

Preskočiť a poslať nápad Approve this translation

Edit message

Upraviť správu Approve this translation

Message sent!

Správa bola odoslaná! Approve this translation

Can we ask a favor?

Môžeme požiadať o láskavosť? Approve this translation

We'd really appreciate it if you would tweet your comments, too

Veľmi by sme ocenili, keby ste váš komentár tiež tweetli Approve this translation

Not likely

Nepravdepodobné Approve this translation

Very likely

Veľmi pravdepodobné Approve this translation

Powered by %{link:UserVoice}

Powered by %{link:UserVoice} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 ľudí %{heart:want} tento nápad Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Jeden človek %{heart:want} tento nápad Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} ľudí %{heart:want} tento nápad Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Ty %{heart:want} tento nápad Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Ty a ešte jeden človek %{heart:want} tento nápad Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Ty a %{count} ďalších ľudí %{heart:want} tento nápad Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Tvoja spätná väzba bola odoslaná do nášho %{link:feedback forum} Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Tvoja spätná väzba bola odoslaná do nášho %{link:feedback forum} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 ľudí %{heart:want} tento nápad Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Jeden človek %{heart:want} tento nápad Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} ľudí %{heart:want} tento nápad Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Ty %{heart:want} tento nápad Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Ty a ešte jeden človek %{heart:want} tento nápad Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Ty a %{count} ďalších ľudí %{heart:want} tento nápad Approve this translation

Post your own idea

Napíš svoj vlastný nápad Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Vyhral %{percent}%% času Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Vyhral %{percent}%% času Approve this translation

When you post an idea to our feedback forum, others will be able to subscribe to it and make comments.

Ak do nášho fóra spätnej väzby pridáš svoj nápad, ostatní zaň budú môcť zahlasovať a zanechať komentár. Approve this translation

Open in a new window

Otvoriť v novom okne Approve this translation

Open in a new window

Otvoriť v novom okne Approve this translation

This answers my question

Toto odpovedá na moju otázku Approve this translation

Related ideas

1 Podobné nápady Approve this translation

Related articles

Podobné články Approve this translation

Related feedback

Súvisiace spätná väzba Approve this translation

Related feedback

Súvisiace spätná väzba Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

Budeme vás aktualizovať, pretože to idea postupuje Approve this translation

Awesome!!!

Desivý !!! Approve this translation

Okay.

Dobre. Approve this translation

We'll be in touch.

Budeme v kontakte. Approve this translation

We take your feedback to heart.

Berieme vaše názory k srdcu. Approve this translation

Attach a file

Pripojiť súbor Approve this translation

Attach a screenshot or file

Pripojiť screenshot alebo súbor Approve this translation

Snap screenshot

Snap screenshot Approve this translation

Choose a file

Vybrať súbor Approve this translation

Uploading

Nahrávanie Approve this translation

Something went wrong while uploading

Niečo sa pokazilo pri nahrávaní Approve this translation

Try again

Skúste znova Approve this translation

Just send my message

Stačí poslať moju správu Approve this translation

Taking screenshot

Užívanie screenshot Approve this translation

This is taking longer than expected

Táto trvá dlhšie, než sa očakávalo Approve this translation

Please select a category

Prosím, vyberte kategóriu Approve this translation