1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  439
 3. Reviewed
  406
 4. All
  845
 5. Health
Displaying 701 - 750 of 845

%{num} articles

%{num} articles Approve this translation

thinking

Pensant Approve this translation

Describe your idea

Descriu la teva idea Approve this translation

Post idea

Enviar una idea Approve this translation

You have %{1:votes} left!

Et queden %{1:vots} Approve this translation

To help improve the overall quality of ideas, users are given a limited number of votes. Once ideas you vote for are closed, your votes will be returned to you.

Per ajudar a millorar la qualitat global de les idees, els usuaris disposen d'un nombre limitat de vots. Una vegada es tanquen les idees per les quals has votat, et retornarem els vots utilitzats allà. Approve this translation

You're out of votes

No et queden vots Approve this translation

Voting has closed

Ja no s'accepten més vots Approve this translation

Remove votes

Elimina els vots Approve this translation

browse articles

Navega pels articles Approve this translation

browse ideas

navega per les idees Approve this translation

How can we help you today?

Com et podem ajudar avui? Approve this translation

Sending

Enviant Approve this translation

Thank you!

Gràcies! Approve this translation

Your message has been received.

El teu missatge ha sigut rebut. Approve this translation

Submitting

Enviant Approve this translation

Your idea has been received.

La teva idea ha sigut rebuda. Approve this translation

Visit %{link}

Visita %{link} Approve this translation

You are out of votes!

Ja no et queden més vots! Approve this translation

We'll email you!

T'enviarem un correu electrònic! Approve this translation

open in new window

obrir en una nova finestra Approve this translation

Hide

Amagar Approve this translation

%{num} related idea

%{num} idea relacionada Approve this translation

%{num} related ideas

%{num} idees relacionades Approve this translation

Matches for '%{query}'

Coincidències per '%{query}' Approve this translation

searching

cercant Approve this translation

No articles or ideas available

No hi ha articles ni idees disponibles Approve this translation

No articles available

No hi ha articles disponibles Approve this translation

No ideas available

No hi ha idees disponibles Approve this translation

Send another message

Envia un altre missatge Approve this translation

Idea is closed

La idea està tancada Approve this translation

Please sign in

Entra amb les teves dades Approve this translation

Create a password to secure your profile. You will receive a confirmation email with a link to create your new password.

Crea una contrasenya per protegir el teu perfil. Rebràs un correu de confirmació amb un enllaç per crear la teva nova contrasenya. Approve this translation

Password-protect your profile to gain access

Protegeix el teu perfil amb una contrasenya per tenir accés Approve this translation

Contact support

Contacte d'ajuda Approve this translation

Give feedback

Dóna feedback Approve this translation

Close window

Tanca la finestra Approve this translation

Post another idea

Publica una altra idea Approve this translation

Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Et retornarem els vots quan les idees siguin tancades pels administradors. Approve this translation

Please note that you are now out of votes for this forum. Your votes will be returned when your ideas are closed by an admin

Si us plau, fixa't que t'has quedat sense vots per aquest fòrum. Et retornarem els vots quan les idees siguin tancades pels administradors. Approve this translation

I still want to send a message

Continuo volent enviar el missatge Approve this translation

No results found

No es van trobar resultats Approve this translation

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Hem trobat %{1:articles} que li poden ajudar més ràpid que enviar un missatge. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Hem trobat %{1:articles} i %{2:idees relacionats} que poden ajudar més ràpid que enviar un missatge. Approve this translation

We’ll get back to you shortly

Ens posarem en contacte amb vostè a la brevetat Approve this translation

More matches

Mas partits Approve this translation

Your email address does not have access to this forum.

L'adreça electrònica no té accés a aquest fòrum. Approve this translation

%{num} ranked

%{num} classificat Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Hem trobat %{1:relacionem idees} que és possible que vulgueu comprovar cap a fora. Approve this translation

Voted!

Votat! Approve this translation