1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  352
 3. Reviewed
  528
 4. All
  880
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 880

by %{username}

per %{username} Approve this translation

started

començat Approve this translation

anonymous

anònim Approve this translation

This entry is for a protected UserVoice page. To view protected entries, please subscribe instead to %{url}.

Aquesta entrada és per una pàgina protegida de UserVoice. Per veure entrades protegides, subscriu-te a %{url}. Approve this translation

[password protected entry]

[entrada de contrasenya protegida] Approve this translation

I suggest you ...

Us suggereixo... Approve this translation

Terms of service

Termes de Servei Approve this translation

an anonymous user

un usuari anònim Approve this translation

You've revoked the token for %{application}

1 S'ha denegat la connexió amb %{application} Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

el teu pla de subscripció no inclou els àlies de domini Approve this translation

does not belong to subdomain

no pertany al subdomini Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

2 Aquest fòrum esta tancat. No s'admeten més vots. Approve this translation

planned

planificat Approve this translation

duplicate

duplicat Approve this translation

Password confirmation

Confirmació de contrasenya Approve this translation

other

altres Approve this translation

Avatar

Avatar Approve this translation

Sorry, we couldn't find any accounts for '%{email}'.

1 Ho sentim, no hem pogut trobar cap compte per a '%{email}'. Approve this translation

Activity

Activitat Approve this translation

Categories

Categories Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Feedback de client per a %{account_name} Approve this translation

under review

sota revisió Approve this translation

What happens if I run out?

Què passa si em quedo sense? Approve this translation

declined

declinat Approve this translation

Privacy Policy

Política de Privacitat Approve this translation

Feedback

Feedback Approve this translation

Your Name

El Teu Nom Approve this translation

Remember me

Recòrdem Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

1 Gràcies per confirmar el teu correu electrònic! Approve this translation

Enter your idea

Introdueix la teva idea Approve this translation

Share

Comparteix Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

resol '%{resolves_to}' en lloc de '%{host}'. Comprova la teva configuració de DNS. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

no està resolent. Els teus canvis de DNS poden tardar fins a 72 hores en propagar-se. %{link} Approve this translation

Sign up

Entra Approve this translation

You have already confirmed this email.

2 Ja has confirmat aquest correu electrònic. Approve this translation

completed

completat Approve this translation

Visit our notifications forum

1 Visita el nostre fòrum de notificacions Approve this translation

Too much email?

Massa correus? Approve this translation

How can we improve this email?

Com podem millorar aquest correu electrònic? Approve this translation

responded

ha respost Approve this translation

New suggestion

Nova sugerència Approve this translation

New note

Nova nota Approve this translation

Edit your email notifications

1 Editar les teves notificacións per correu electrònic Approve this translation

Flagged by %{n} user(s)

Denunciat per %{n} usuari(s) Approve this translation

Site

Site Approve this translation

General Settings

Configuració general Approve this translation

Site Design

Disseny del lloc Approve this translation

Admins & Moderators

Admins i Moderadors Approve this translation

Ideas

Idees Approve this translation

API

API Approve this translation