1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  345
 3. Reviewed
  499
 4. All
  844
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 844

anonymous

anònim Approve this translation

What happens if I run out?

Què passa si em quedo sense? Approve this translation

Share

Comparteix Approve this translation

Done!

Fet! Approve this translation

You need to authorize the UserVoice feedback system

Necessites autoritzar el sistema de feedback UserVoice Approve this translation

You have added %{num} %{text}

Has afegit %{num} %{text} Approve this translation

saving

desant Approve this translation

Vote for this idea

Vota aquesta idea Approve this translation

Admins, please <a onclick="uv.utility.help('setup'); return false;" style="text-decoration: underline;">configure your UserVoice account</a> to start collecting feedback.

Administradors, si us plau configureu el vostre compte de UserVoice per començar a recollir feedback. Approve this translation

Load more ideas

Carrega més idees Approve this translation

These instructions are for admins to configure their UserVoice-powered Feedback Tab. if you are trying to leave feedback, please come back soon!

Aquestes instruccions són per als administradors, per configurar la seva pestanya de Feedback UserVoice. Si estàs intentant deixar feedback, si us plau torna aviat! Approve this translation

Sign in to your UserVoice Admin Console

Entra al teu Panell d'Administració de UserVoice Approve this translation

%{category}

%{category} Approve this translation

Register your Facebook Page or App

Registra la teva pàgina o App de Facebook Approve this translation

View comments (%{num})

Veure comentaris (%{num}) Approve this translation

Your new Feedback Tab is almost ready!

La teva nova pestanya de Feedback ja està activa! Approve this translation

Create idea

Crear una idea Approve this translation

awaiting moderator approval

esperant l'aprovació del moderador Approve this translation

This Facebook app uses the UserVoice feedback system to collect feedback. In order to create ideas, vote and leave comments, you must authorize the UserVoice feedback app and agree to the %{1:terms of service}

Aquesta app de Facebook fa servir el sistema de feedback UserVoice per a recollir feedback. Per tal de crear idees, votar i deixar comentaris, has d'autoritzar l'app de UserVoice i acceptar els %{1:termes de servei} Approve this translation

Response by %{name}

Resposta de %{name} Approve this translation

Update Search

Actualitza la Cerca Approve this translation

Vote for a similar idea, or add your idea below

Vota per una idea similar, o afegeix la teva idea a sota Approve this translation

You have %{num} remaining!

Te'n queden %{num}! Approve this translation

All Feedback

Tot el Feedback Approve this translation

My Feedback

El meu Feedback Approve this translation

Each person is given a limited number of votes to encourage the best ideas possible. If you run out, don't worry, there are a number of ways you can get your votes back!

Cada persona té un nombre limitat de vots per potenciar les millors idees. Si et quedes sense, hi ha moltes maneres de recarregar els teus vots! Approve this translation

<strong>You can change the number of votes you've already cast</strong> for ideas. Click on the "My Feedback" tab to see which ideas you've supported; removing votes will allow you to vote for and create other ideas.

Pots canviar el número de vots que has utilitzat en les diverses idees. Clica a la pestanya "El meu Feedback" per veure a quines idees has donat suport; eliminant els vots podràs fer-los servir per altres idees. Approve this translation

You can also comment on any idea, regardless of how many votes you have!

També pots comentar qualsevol idea, independentment del nombre de vots que tinguis! Approve this translation

on %{date}

el %{date} Approve this translation

Write a comment

Escriu un comentari Approve this translation

How to configure your UserVoice Feedback Tab

Com configurar la teva pestanya de Feedback UserVoice Approve this translation

Add your idea

Afegeix la teva idea Approve this translation

What happens if I run out of votes?

Què passa si em quedo sense vots? Approve this translation

In order to create ideas, vote and leave comments, you need to authorize the UserVoice feedback system. Would you like to do this now?

Per tal de crear idees, votar i deixar comentaris, necessites donar permís al sistema de feedback UserVoice. Vols fer-ho ara? Approve this translation

Request for Permission

Demanar Permissos Approve this translation

Sorry, something went wrong.

Disculpa les molèsties, ha fallat alguna cosa. Approve this translation

A title is required for your idea

La teva idea necessita un títol Approve this translation

Error!

Error! Approve this translation

Please make sure you enter your idea before pressing "Continue".

Si us plau, assegura't que entres la teva idea abans de prémer "Comntinuar". Approve this translation

Thanks for your suggestion. We'll post it as soon as our admins get a chance to approve it.

Gràcies pel suggeriment. El publicarem tan aviat com sigui possible perquè els nostres administradors el puguin aprovar. Approve this translation

Looks like you have been busy, but don't worry as soon as one of your ideas is completed you will get those votes back!

Sembla que has estat enfeinat, però no et preocupis. Tan aviat com una de les teves idees es completi, tindràs els vots de nou! Approve this translation

Not enough votes!

No tens prou vots! Approve this translation

Accepted

Acceptat Approve this translation

<strong>The votes you cast for ideas are returned to you</strong> when an admin closes the idea

Els vots que has utilitzat per una idea se't retornen quan un administrador tanca la idea Approve this translation

Collecting feedback from your fans is super easy! To install, just follow these quick steps:

Recollir feedback dels teus fans és molt senzill! Per instal·lar-ho només he seguir aquests passos: Approve this translation

Create one for free!

Crea'n un de franc! Approve this translation

From your Admin Console select:

Des del teu Panell d'Administració selecciona: Approve this translation

If you have any questions or need assistance, please contact us at

Si tens preguntes o necessites ajuda, contacta amb nosaltres a Approve this translation

UserVoice Facebook App is not configured

L'App de Facebook de UserVoice no està configurada Approve this translation

Oh nos!

Oh no! Approve this translation