1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  368
 3. Reviewed
  575
 4. All
  943
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 943

by %{username}

per %{username} Approve this translation

started

començat Approve this translation

That email has already been confirmed. Thanks!

Aquest correu electrònic ja ha estat confirmat. Gràcies! Approve this translation

Sign in

Entra Approve this translation

anonymous

anònim Approve this translation

This entry is for a protected UserVoice page. To view protected entries, please subscribe instead to %{url}.

Aquesta entrada és per una pàgina protegida de UserVoice. Per veure entrades protegides, subscriu-te a %{url}. Approve this translation

[password protected entry]

[entrada de contrasenya protegida] Approve this translation

I suggest you ...

Us suggereixo... Approve this translation

Terms of service

Termes de Servei Approve this translation

Status

Status Approve this translation

an anonymous user

un usuari anònim Approve this translation

Description

Descripció Approve this translation

You've revoked the token for %{application}

1 S'ha denegat la connexió amb %{application} Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

el teu pla de subscripció no inclou els àlies de domini Approve this translation

Comment

Comentari Approve this translation

Settings

Configuració Approve this translation

Search

Cerca Approve this translation

vote

vot Approve this translation

%{duration} ago

fa %{duration} Approve this translation

does not belong to subdomain

no pertany al subdomini Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

2 Aquest fòrum esta tancat. No s'admeten més vots. Approve this translation

planned

planificat Approve this translation

duplicate

duplicat Approve this translation

Password confirmation

Confirmació de contrasenya Approve this translation

other

altres Approve this translation

Avatar

Avatar Approve this translation

optional

opcional Approve this translation

Your confirmation email has been resent.

El teu correu electrònic de confirmació ha estat reenviat Approve this translation

Category

Categoria Approve this translation

Email

Correu electrònic Approve this translation

Admin

Administrador Approve this translation

Sorry, we couldn't find any accounts for '%{email}'.

1 Ho sentim, no hem pogut trobar cap compte per a '%{email}'. Approve this translation

Activity

Activitat Approve this translation

White Labeled

Marca Blanca Approve this translation

Categories

Categories Approve this translation

Open ideas

Idees obertes Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Feedback de client per a %{account_name} Approve this translation

under review

sota revisió Approve this translation

Re-send email confirmation

Tornar a enviar el correu electrònic de confirmació. Approve this translation

What happens if I run out?

Què passa si em quedo sense? Approve this translation

declined

declinat Approve this translation

Comments

Comentaris Approve this translation

%{num} comments

%{num} comentaris Approve this translation

Domain Aliasing

Àlies de Dominis Approve this translation

Privacy Policy

Política de Privacitat Approve this translation

Feedback

Feedback Approve this translation

Your Name

El Teu Nom Approve this translation

Remember me

Recòrdem Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

1 Gràcies per confirmar el teu correu electrònic! Approve this translation

Enter your idea

Introdueix la teva idea Approve this translation