1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  458
 3. Reviewed
  375
 4. All
  833
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 833

You've revoked the token for %{application}

1 S'ha denegat la connexió amb %{application} Approve this translation

Deny

Denega Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

Sembla que Facebook està temporalment caigut. Sisplau intenta-ho altre cop en uns moments. Approve this translation

Authorize Application

Autoritza l'aplicació Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

L'aplicació %{name} vol accedir i actualitzar la teva informació a UserVoice. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

3 Ho sentim, no hem pugut autentificar-te. Intenta-ho altre cop. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

La teva adreça de correu no pot ser anònima si vols entrar via Facebook. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Has de donar una adreça de correu vàlida a través de Facebook. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Vols deixar accedir al teu perfil de UserVoice a %{name}? Approve this translation

Allow access

Permet l'accés Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

Autenticació OpenID ha fallat: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

Proveïdor d'autenticació OpenID per %{provider} està actualment disponible Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Només els administradors poden iniciar sessió mitjançant aquest mètode. Inicieu sessió d'una altra manera. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Això %{provider} el compte no és bo, no té una adreça electrònica verificada. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Ho sentim, no hem pogut iniciar la sessió. Torneu-ho a provar. Approve this translation

started

començat Approve this translation

Sign in

Entra Approve this translation

I suggest you ...

Us suggereixo... Approve this translation

Terms of service

Termes de Servei Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

el teu pla de subscripció no inclou els àlies de domini Approve this translation

Cancel

Cancel·la Approve this translation

Confirm Password

Confirmar paraula de pas Approve this translation

does not belong to subdomain

no pertany al subdomini Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

2 Aquest fòrum esta tancat. No s'admeten més vots. Approve this translation

planned

planificat Approve this translation

duplicate

duplicat Approve this translation

Password confirmation

Confirmació de contrasenya Approve this translation

other

altres Approve this translation

Admin

Administrador Approve this translation

Activity

Activitat Approve this translation

Forums

Fòrums Approve this translation

Categories

Categories Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Feedback de client per a %{account_name} Approve this translation

under review

sota revisió Approve this translation

declined

declinat Approve this translation

Password

Contrasenya Approve this translation

Remember me

Recòrdem Approve this translation

Enter your idea

Introdueix la teva idea Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

resol '%{resolves_to}' en lloc de '%{host}'. Comprova la teva configuració de DNS. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

no està resolent. Els teus canvis de DNS poden tardar fins a 72 hores en propagar-se. %{link} Approve this translation

Sign up

Entra Approve this translation

Change Password

Canvia la paraula de pas Approve this translation

completed

completat Approve this translation

upgrade

millora Approve this translation

Loading

Carregant Approve this translation

Open

Obert Approve this translation

Custom

Personalitzat Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Tingues el teu fòrum al teu propi domini (per exemple: feedback.elteudomini.cat). Això preserva la teva experiència de marca i afegeix valor SEO posant contingut generat per l'usuari al teu domini. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Els teus usuaris poden passar de la teva web a UserVoice sense cap registre. Això redueix la barrera a l'hora de deixar feedback. Els perfils i avatars dels teus usuaris es poden integrar a UserVoice per aconseguir una millor experiència d'usuari. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

A cada votant se li concedeixen 10 vots (per fòrum) per gastar en les idees a les quals donen suport. Això força la gent a concentar-se en les millors idees, i per tant s'aconsegueix un feedback de més qualitat. Amb aquesta opció pots decidir quants vots per fòrum es dónen d'entrada a cada votant. Approve this translation