1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  421
 3. Reviewed
  439
 4. All
  860
 5. Health
Displaying 801 - 850 of 860

We'd really appreciate it if you would tweet your comments, too

Nosaltres agrairíem molt si ho faria Twitter seus comentaris, també Approve this translation

Not likely

No és probable Approve this translation

Very likely

Molt probablement Approve this translation

Powered by %{link:UserVoice}

Powered by %{link:UserVoice} Approve this translation

Help us decide what to add next

Ajuda'ns a decidir què afegir següent Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 persones %{heart:volen} aquesta idea Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

A una persona li %{heart:falta} es aquesta idea Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} la gent %{heart:vol} aquesta idea Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Vostè %{heart:vol} que aquesta idea Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Vostè i una altra persona %{heart:vol que} aquesta idea Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Vostè i %{count} altres persones %{heart:volen que} aquesta idea Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

La seva regeneració s'ha publicat en el nostre %{link:fòrum de comentaris} Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

La seva regeneració s'ha publicat en el nostre %{link:fòrum de comentaris} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 persones %{heart:volen} aquesta idea Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

A una persona li %{heart:falta} es aquesta idea Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} la gent %{heart:vol} aquesta idea Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Vostè %{heart:vol} que aquesta idea Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Vostè i una altra persona %{heart:vol que} aquesta idea Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Vostè i %{count} altres persones %{heart:volen que} aquesta idea Approve this translation

Post your own idea

Publica el teu pròpia idea Approve this translation

Pick + Subscribe

Tria + Subscriure Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Victòries %{percent} %% Del temps Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Victòries %{percent} %% Del temps Approve this translation

When you post an idea to our feedback forum, others will be able to subscribe to it and make comments.

En publicar una idea en el nostre fòrum de la reacció, altres seran capaços de subscriure a ell i fer comentaris. Approve this translation

Open in a new window

Obrir en una nova finestra Approve this translation

Open in a new window

Obrir en una nova finestra Approve this translation

This answers my question

Això respon a la meva pregunta Approve this translation

Related ideas

Idees relacionades Approve this translation

Related articles

Articles relacionats Approve this translation

Related feedback

Feedback Approve this translation

Related feedback

Feedback Approve this translation

Summarize your suggestion

Resumiu el seu suggeriment Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

Et actualitzem com aquesta idea progressa Approve this translation

Awesome!!!

Impressionant !!! Approve this translation

Okay.

Bé. Approve this translation

We'll be in touch.

Estarem en contacte. Approve this translation

We take your feedback to heart.

Prenem els teus comentaris per cor. Approve this translation

Attach a file

Adjuntar un arxiu Approve this translation

Attach a screenshot or file

Adjuntar una captura de pantalla o arxiu Approve this translation

Snap screenshot

Snap pantalla Approve this translation

Choose a file

Tria un arxiu Approve this translation

Uploading

Càrrega Approve this translation

Something went wrong while uploading

Quelcom ha fallat durant la càrrega Approve this translation

Try again

Intenta-ho de nou Approve this translation

Just send my message

Només has d'enviar el meu missatge Approve this translation

Taking screenshot

Prenent pantalla Approve this translation

This is taking longer than expected

Això està trigant més del que s'esperava Approve this translation

Please select a category

Escollir una categoria Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

Una persona %{heart:vol} aquesta idea Approve this translation

Please describe your idea

Descriviu la vostra idea Approve this translation