General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  129
 3. Reviewed
  153
 4. All
  282
 5. Health
Displaying 201 - 250 of 282

Customize the footer of emails that are sent out to ticket requestors. Defaults to including the Kudos link.

Kohandage piletitaotlejatele saadetavate meilide jalus. Kudose lingi lisamise vaikeseaded. Approve this translation

Must have (deal breaker)

Peab olema (tegeleda kaitselüliti) Approve this translation

Should have (not time critical)

Peaks olema (ei aja kriitiline) Approve this translation

Nice to have

Tore on Approve this translation

New User Feedback

Uus kasutaja Tagasiside Approve this translation

New Ticket Note

Uus Ticket Märkus Approve this translation

SLA Warning

SLA hoiatus Approve this translation

SLA Violation

1 SLA rikkumine Approve this translation

User Traits

Kasutaja tunnused Approve this translation

Account Traits

1 Konto tunnused Approve this translation

Company Insight

Ettevõtte info Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Toetan " %{title} "- Mis sa arvad? Approve this translation

Multiple forum languages

Mitu foorumite keelt Approve this translation

Have forums in multiple languages

Foorumid mitmes keeles Approve this translation

never

1 mitte kunagi Approve this translation

today

1 täna Approve this translation

yesterday

1 eile Approve this translation

%{n} ago

1 %{n} tagasi Approve this translation

Remove 'Powered By' UserVoice branding.

Eemalda "Powered by" UserVoice kaubamärk. Approve this translation

Select which web portal sections you want visible.

1 Valige, milliseid portaali sektsioone soovite näha. Approve this translation

Enable Google Analytics on web portal by entering Google Analytics ID in settings.

Google Analyticsi lubamine veebiportaal, sisestage Google Analyticsi ID seadetes. Approve this translation

Allows restricting access to entire web portal, based on valid SSO token or authorized IP address.

Lubab piirata juurdepääsu kogu veebiportaalile, mis põhineb kehtival SSO-märgisel või volitatud IP-aadressil. Approve this translation

Allow restriction of admins to specific modules (feedback, helpdesk, and/or knowledgebase).

Lubage administraatorite piiramine konkreetsetele moodulitele (tagasiside, kasutajatugi ja / või andmebaas). Approve this translation

Save custom ticket searches for frequent use.

Salvestage kohandatud pilet otsinguteks sagedaseks kasutamiseks. Approve this translation

Shows engagement level on your email updates.

Näitab kaasatud taset oma e-posti värskendustes. Approve this translation

License types

1 Litsentsi tüübid Approve this translation

Assign seats by license type.

1 Kohtade määramine litsentsitüübi järgi. Approve this translation

Support Only

1 Ainult tugi Approve this translation

You must be a feedback admin to access this!

Selle juurde pääsemiseks peate olema tagasisidehaldur! Approve this translation

Forum no longer exists

Foorumit pole enam olemas Approve this translation

Required Consent

Nõusolek on kohustuslik Approve this translation

You have been %{action} %{event} notifications. %{link:Undo}

Te olete olnud %{action}%{event} teated. %{link:Tühistamine} Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Nõustun oma e-posti aadressi, nime ja IP-aadressi salvestamisega. Seda teavet ja kogu antud tagasisidet saab kasutada tooteotsuste teavitamiseks ja tootearenduste tutvustamiseks. (Võite loobuda igal ajal.) Approve this translation

New Password

uus salasõna Approve this translation

Please enter a valid email address.

Palun sisesta korrektne e-posti aadress. Approve this translation

Have an idea? Share it!

Sul on idee? Jaga seda! Approve this translation

Public status updates

1 Avaliku oleku värskendused Approve this translation

New votes

1 Uued hääled Approve this translation

Internal status updates

Sisemised olekuvärskendused Approve this translation

New NPS®

1 Uus NPS® Approve this translation

%{num} voter

%{num} valija Approve this translation

%{num} voters

%{num} valijad Approve this translation

Send private email blasts to subscribers on an idea

Saada idee tellijatele privaatsõnumeid e-posti teel Approve this translation

New idea merges

Uus ettepanek liidetakse Approve this translation

New Idea

Uus ettepanek Approve this translation

Idea Status Update

Ettepaneku staatuse värskendus Approve this translation

Idea Votes Update

Ettepaneku häälte värskendus Approve this translation

Push Idea

Suru ettepanekut Approve this translation

must be deleted for merged idea

tuleb ühendatud idee jaoks kustutada Approve this translation

This Forum has closed. No more ideas are allowed.

See foorum on suletud. Rohkem ideid ei lubata. Approve this translation