General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  124
 3. Reviewed
  145
 4. All
  269
 5. Health
Displaying 201 - 250 of 269

Your password cannot appear in your email address.

Teie parooli ei saa teie e -posti aadressil kuvada. Approve this translation

Your email address cannot appear in your password.

Teie e -posti aadressi ei saa paroolis kuvada. Approve this translation

Your email username cannot appear in your password.

Teie e -posti kasutajanime ei saa teie paroolis kuvada. Approve this translation

Allows restricting access to entire web portal, based on valid SSO token or authorized IP address.

Lubab piirata juurdepääsu kogu veebiportaalile, mis põhineb kehtival SSO-märgisel või volitatud IP-aadressil. Approve this translation

Allow restriction of admins to specific modules (feedback, helpdesk, and/or knowledgebase).

Lubage administraatorite piiramine konkreetsetele moodulitele (tagasiside, kasutajatugi ja / või andmebaas). Approve this translation

Save custom ticket searches for frequent use.

Salvestage kohandatud pilet otsinguteks sagedaseks kasutamiseks. Approve this translation

Shows engagement level on your email updates.

Näitab kaasatud taset oma e-posti värskendustes. Approve this translation

License types

1 Litsentsi tüübid Approve this translation

Assign seats by license type.

1 Kohtade määramine litsentsitüübi järgi. Approve this translation

Support Only

1 Ainult tugi Approve this translation

Contributor

Kaasautor Approve this translation

You must be a feedback admin to access this!

Selle juurde pääsemiseks peate olema tagasisidehaldur! Approve this translation

Forum no longer exists

Foorumit pole enam olemas Approve this translation

Deleted User

Kustutatud kasutaja Approve this translation

Required Consent

Nõusolek on kohustuslik Approve this translation

You have been %{action} %{event} notifications. %{link:Undo}

Te olete olnud %{action}%{event} teated. %{link:Tühistamine} Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Nõustun oma e-posti aadressi, nime ja IP-aadressi salvestamisega. Seda teavet ja kogu antud tagasisidet saab kasutada tooteotsuste teavitamiseks ja tootearenduste tutvustamiseks. (Võite loobuda igal ajal.) Approve this translation

New Password

uus salasõna Approve this translation

New feedback

1 Uus tagasiside Approve this translation

Create an account

Loo konto Approve this translation

Please enter a valid email address.

Palun sisesta korrektne e-posti aadress. Approve this translation

Have an idea? Share it!

Sul on idee? Jaga seda! Approve this translation

Public status updates

1 Avaliku oleku värskendused Approve this translation

New votes

1 Uued hääled Approve this translation

Internal status updates

Sisemised olekuvärskendused Approve this translation

New NPS®

1 Uus NPS® Approve this translation

%{num} voter

%{num} valija Approve this translation

%{num} voters

%{num} valijad Approve this translation

Send private email blasts to subscribers on an idea

Saada idee tellijatele privaatsõnumeid e-posti teel Approve this translation

New idea merges

Uus ettepanek liidetakse Approve this translation

New Idea

Uus ettepanek Approve this translation

Idea Status Update

Ettepaneku staatuse värskendus Approve this translation

Idea Votes Update

Ettepaneku häälte värskendus Approve this translation

Push Idea

Suru ettepanekut Approve this translation

must be deleted for merged idea

tuleb ühendatud idee jaoks kustutada Approve this translation

This Forum has closed. No more ideas are allowed.

See foorum on suletud. Rohkem ideid ei lubata. Approve this translation

Use the current widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)," aka not your classic widget). Also unlocks NPS® Ratings features, which depend on the widget.

Kasutage praegust vidinat (teise nimega "omnikastike", teise nimega "tt (puutepunkti tööriistakomplekt)", teise nimega mitte oma klassikalist vidinat). Vabastab ka vidinast sõltuvad NPS® hinnangute funktsioonid. Approve this translation

no status

1 staatuseta Approve this translation

not routable

pole juhitav Approve this translation

Something went wrong!

Midagi läks valesti! Approve this translation

Display name (optional)

Kuvatav nimi (valikuline) Approve this translation

Hooray!

Hurraa! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

Oled sees ja paned oma lehe valmis. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Sisselogimiseks on vaja juurdepääsu küpsistele. Värskendage oma privaatsusseadeid saidiülese jälgimise lubamiseks või proovige kasutada mõnda muud brauserit. Approve this translation

You do not have the necessary permissions to access this content.

Teil pole selle sisu juurde pääsemiseks vajalikke õigusi. Approve this translation

Sign in required to continue

Jätkamiseks on vaja sisse logida Approve this translation

Remember Me

Mäleta mind Approve this translation

Please enter your password.

Palun sisesta oma salasõna. Approve this translation

Create Password

Loo salasõna Approve this translation

Password needs at least 8 characters

Parool peab sisaldama vähemalt 8 tähemärki Approve this translation