General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  113
 3. Reviewed
  130
 4. All
  243
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 243

Integrate UserVoice directly on your website.

Integreerida UserVoice otse oma veebilehel. Approve this translation

all values need to be unique

kõik väärtused peavad olema unikaalsed Approve this translation

Merge ideas

Ühenda ettepanekud Approve this translation

Pre-moderation

Eelmodereerimine Approve this translation

You don't have access to this.

Sul pole sellele juurdepääsu. Approve this translation

Email must be present.

Email on vajalik. Approve this translation

Restrict access by IP

Piira juurdepääsu IP alusel Approve this translation

Full custom design

Täiesti kohandatav kujundus Approve this translation

you need to have at least one value

peab olema vähemalt üks väärtus Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Varsti! Integreerida UserVoice algupäraselt jooksul oma iPhone apps. Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Tänan, et kinnitasid oma emaili aadressi. Edasi vali endale parool. Approve this translation

already has an outstanding invitation

ootel kutse olemas Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Grant erasektori foorum juurdepääs kogu e-posti domeene (nt *. Youdomain.com). Approve this translation

Custom Fields

Kohandatud väljad Approve this translation

Restrict access by email domain

Piira juurdepääsu e-posti domeeni alusel Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Advanced hääl pettuse seaded Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Automaatselt asendab labane sõnu "*****". (Praegu ainult inglise keeles.) Approve this translation

Respond to ideas

Vasta ettepanekutele Approve this translation

Email must be valid.

E-post peab olema kehtiv. Approve this translation

is an admin

on admin Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Grant erasektori foorum juurdepääsu teatud IP-aadressid (näiteks teie sisevõrgule). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Ühenda eksemplaris ideid lihtsalt. (Hääli nii ideid on omavahel seotud.) Approve this translation

spam

spämm Approve this translation

Customize voting

Kohanda hääletamist Approve this translation

Domain aliasing

Domeeni alias Approve this translation

White labeled

Valge sildiga Approve this translation

Private forums

Privaatsed foorumid Approve this translation

SSL encryption

1 SSL Approve this translation

ideas

1 teated Approve this translation

or

2 või Approve this translation

Terms of Service

1 Teenuse tingimused Approve this translation

Administrators

1 Administraatorid Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

See on maksimaalne administraatorite arv sinu UserVoice tagasiside foorumis ja kliendiküsimuste registeerimise süsteemis. Approve this translation

Continue reading

Jätka lugemist Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Teade liideti teise teatega. Approve this translation

Idea is a duplicate

Selline ettepanek on juba tehtud Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Facebook Plugina tagasiside Approve this translation

Single sign-on

Single sign-on Approve this translation

Your name

1 Sinu nimi Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Nõustun %{1:terms of service} Approve this translation

Set a new password

Sisesta uus salasõna Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

Su hääled on otsas selles foorumis. Approve this translation

already has access

1 on juba tagatud juurdepääs Approve this translation

Set Password

Määra parool Approve this translation

Custom Terms of Service

Kohandatud kasutustingimused Approve this translation

You have run out of votes.

1 Sa ei saa enam hääletada. Sinu hääled on otsas. Approve this translation

Standard

Tavaline Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Edasiminekuks on vaja nõustuda kasutustingimustega. Approve this translation

You must be an admin to access this!

1 Selle vaatamiseks pead olema administraator. Approve this translation

You must be the account owner to access this!

1 Selle vaatamiseks pead olema konto omanik. Approve this translation