General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  129
 3. Reviewed
  153
 4. All
  282
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 282

Email address

1 E-posti aadress Approve this translation

iPhone Plugin

1 iPhone Plugin Approve this translation

Crowdsourced moderation

Kogukonna poolne modereerimine Approve this translation

Fully Customizable Design

Täielikult kohandatav kujundus Approve this translation

My tickets

Minu piletid Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

See domeen on võetud. Kui sa arvad, et seda ei saa olla ,siis pöördu meie klienditeenindusse.. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

Üle täielik kontroll sisu, juurdepääs ja andmete säilitamise. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

Ideed on pakutud ja hääletatud kuni tippu. Approve this translation

Everyone else

1 Kõik teised Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

Õmblusteta integratsiooni ja täielik kontroll selle üle oma saidi välimust. Approve this translation

Feedback Tab Widget

Tagasiside Tab Widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategooriad võimaldab teil organiseerida ideid oma foorumites. Kasutajad saavad valida, millisesse kategooriasse oma idee kuulub, kui oletada, ideid. Approve this translation

See %{link}

Vaata %{link} Approve this translation

Advanced Security

Advanced Security Approve this translation

is invalid

on vale Approve this translation

Profanity filter

Roppused filter Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integreerida UserVoice otse oma veebilehel. Approve this translation

all values need to be unique

kõik väärtused peavad olema unikaalsed Approve this translation

Merge ideas

Ühenda ettepanekud Approve this translation

Advanced management

1 Täpsem juhtimine Approve this translation

Pre-moderation

Eelmodereerimine Approve this translation

Single Sign-On documentation

Single Sign-On dokumentatsioon Approve this translation

You don't have access to this.

Sul pole sellele juurdepääsu. Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

Ehita oma brändi samas tundma oma publikule. Approve this translation

Email must be present.

Email on vajalik. Approve this translation

Our basic forum

Meie põhifoorum Approve this translation

Restrict access by IP

Piira juurdepääsu IP alusel Approve this translation

Full custom design

Täiesti kohandatav kujundus Approve this translation

you need to have at least one value

peab olema vähemalt üks väärtus Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Varsti! Integreerida UserVoice algupäraselt jooksul oma iPhone apps. Approve this translation

Integration

1 Integratsioon Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Tänan, et kinnitasid oma emaili aadressi. Edasi vali endale parool. Approve this translation

already has an outstanding invitation

ootel kutse olemas Approve this translation

Your UserVoice URL

1 Sinu UserVoice URL Approve this translation

Your UserVoice subdomain

Sinu UserVoice alamdomeen Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Grant erasektori foorum juurdepääs kogu e-posti domeene (nt *. Youdomain.com). Approve this translation

Custom Fields

Kohandatud väljad Approve this translation

Restrict access by email domain

Piira juurdepääsu e-posti domeeni alusel Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Advanced hääl pettuse seaded Approve this translation

ID of Forum

Foorumi ID Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Automaatselt asendab labane sõnu "*****". (Praegu ainult inglise keeles.) Approve this translation

For small groups

1 Väikestele rühmadele Approve this translation

Respond to ideas

Vasta ettepanekutele Approve this translation

Email must be valid.

E-post peab olema kehtiv. Approve this translation

is an admin

on admin Approve this translation

Lite Design Customization

Kerge kujunduse kohandamine Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Grant erasektori foorum juurdepääsu teatud IP-aadressid (näiteks teie sisevõrgule). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Ühenda eksemplaris ideid lihtsalt. (Hääli nii ideid on omavahel seotud.) Approve this translation

Full integration

1 Täielik integreerimine Approve this translation

Our best value!

Meie parima hind! Approve this translation