General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  167
 3. Reviewed
  48
 4. All
  215
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 215

Advanced management

Täpsem juhtimine Approve this translation

Pre-moderation

Pre-mõõdukus Approve this translation

Single Sign-On documentation

Single Sign-On dokumentatsioon Approve this translation

You don't have access to this.

Sa ei ole juurdepääsu sellele. Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

Ehita oma brändi samas tundma oma publikule. Approve this translation

Email must be present.

Email on vajalik. Approve this translation

Our basic forum

Meie põhilised foorumis Approve this translation

Restrict access by IP

Piirata juurdepääsu IP Approve this translation

Full custom design

Full custom disain Approve this translation

you need to have at least one value

peab olema vähemalt üks väärtus Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Varsti! Integreerida UserVoice algupäraselt jooksul oma iPhone apps. Approve this translation

Integration

Integratsioon Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Tänan, et kinnitasid oma emaili aadressi. Edasi vali endale parool. Approve this translation

already has an outstanding invitation

ootel kutse olemas Approve this translation

Your UserVoice URL

Sinu UserVoice URL Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Grant erasektori foorum juurdepääs kogu e-posti domeene (nt *. Youdomain.com). Approve this translation

Restrict access by email domain

Piirata juurdepääsu e-posti domeen Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Advanced hääl pettuse seaded Approve this translation

ID of Forum

ID Foorum Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Automaatselt asendab labane sõnu "*****". (Praegu ainult inglise keeles.) Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications. %{resend}

Email kinnitamata: Jätkamiseks on vaja kinnitada email. Siis saad emailiga teateid. %{resend} Approve this translation

For small groups

Väikestele rühmadele Approve this translation

Respond to ideas

Reageerida ideid Approve this translation

Email must be valid.

E-post peab olema kehtiv. Approve this translation

is an admin

on admin Approve this translation

Lite Design Customization

Lite Design Customization Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Grant erasektori foorum juurdepääsu teatud IP-aadressid (näiteks teie sisevõrgule). Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications or create a password. %{resend}

Email kinnitamata: Jätkamiseks on vaja kinnitada email. Siis saad emailiga teateid ja salvestada salasõna. %{resend} Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Ühenda eksemplaris ideid lihtsalt. (Hääli nii ideid on omavahel seotud.) Approve this translation

Full integration

Täielik integreerimine Approve this translation

Our best value!

Meie parima hinna! Approve this translation

updated

uuendatud Approve this translation

spam

spämm Approve this translation

Customize voting

Kohanda hääletamine Approve this translation

Domain aliasing

Domeeni aliast Approve this translation

White labeled

Valge märgistatud Approve this translation

Private forums

Private foorumid Approve this translation

SSL encryption

SSL Approve this translation

Administrators

Administraatorid Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

See on maksimaalne administraatorite arv sinu UserVoice tagasiside foorumis ja kliendiküsimuste registeerimise süsteemis. Approve this translation

Continue reading

Jätka lugemist Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Teade liideti teise teatega. Approve this translation

Idea is a duplicate

Selline ettepanek on juba tehtud Approve this translation

Your domain alias (%{host}) will no longer work

Domeeni alias ( %{host} ) Ei tööta enam Approve this translation

You have more admins than this plan allows.

Teil on rohkem administraatoritel kui see plaan võimaldab. Approve this translation

You have more forums than this plan allows.

Teil on rohkem foorumeid kui see plaan võimaldab. Approve this translation

Helpdesk

Klienditugi Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Tagasiside jaoks Facebook Plugin Approve this translation

Single sign-on

Single sign-on Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Nõustun %{1:terms of service} Approve this translation