General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  107
 3. Reviewed
  117
 4. All
  224
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 117

started

alustatud Approve this translation

I suggest you ...

Minu ettepanek on... Approve this translation

Terms of service

Teenuse tingimused Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

pakett ei sisalda "domain aliasing". Approve this translation

Spam

1 Spämm Approve this translation

does not belong to subdomain

ei kuulu alamdomeeni. Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Foorum on suletud. Hääletamist enam ei toimu. Approve this translation

planned

planeeritud Approve this translation

duplicate

korduv Approve this translation

Password confirmation

Salasõna kinnitus Approve this translation

other

muu Approve this translation

Admin

Administraator Approve this translation

Activity

Tegevus Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Kasutaja ettepanekud %{account_name} Approve this translation

under review

läbivaatamisel Approve this translation

declined

tagasilükatud Approve this translation

Enter your idea

Ettepanek paari sõnaga Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

avaneb '%{resolves_to}' aga peaks avanema '%{host}'. Kontrolli DNS seadeid. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

lehekülg ei avane. See võib aega võtta kuni 72 tundi, et DNS aadressite muutus leviks. %{link} Approve this translation

Change Password

Muuda salasõna Approve this translation

completed

lõpetatud Approve this translation

Closed

1 Suletud Approve this translation

iPhone Plugin

1 iPhone Plugin Approve this translation

Crowdsourced moderation

Kogukonna poolne modereerimine Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

See domeen on võetud. Kui sa arvad, et seda ei saa olla ,siis pöördu meie klienditeenindusse.. Approve this translation

Everyone else

1 Kõik teised Approve this translation

is invalid

on vale Approve this translation

all values need to be unique

kõik väärtused peavad olema unikaalsed Approve this translation

Merge ideas

Ühenda ettepanekud Approve this translation

Pre-moderation

Eelmodereerimine Approve this translation

You don't have access to this.

Sul pole sellele juurdepääsu. Approve this translation

Assignee

Täitja Approve this translation

Email must be present.

Email on vajalik. Approve this translation

Restrict access by IP

Piira juurdepääsu IP alusel Approve this translation

Full custom design

Täiesti kohandatav kujundus Approve this translation

you need to have at least one value

peab olema vähemalt üks väärtus Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Tänan, et kinnitasid oma emaili aadressi. Edasi vali endale parool. Approve this translation

already has an outstanding invitation

ootel kutse olemas Approve this translation

Restrict access by email domain

Piira juurdepääsu e-posti domeeni alusel Approve this translation

Respond to ideas

Vasta ettepanekutele Approve this translation

Email must be valid.

E-post peab olema kehtiv. Approve this translation

is an admin

on admin Approve this translation

spam

spämm Approve this translation

Anonymous

1 Anonüümne Approve this translation

Customize voting

Kohanda hääletamist Approve this translation

Domain aliasing

Domeeni alias Approve this translation

White labeled

Valge sildiga Approve this translation

Private forums

Privaatsed foorumid Approve this translation

SSL encryption

1 SSL Approve this translation

Administrators

1 Administraatorid Approve this translation