General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  113
 3. Reviewed
  130
 4. All
  243
 5. Health
Displaying 151 - 200 of 243

New comments

1 Uued kommentaarid Approve this translation

Unassign yourself from this ticket

Unassign ise selle pileti Approve this translation

Push Ticket

Push Ticket Approve this translation

The comment text of %{num} characters is too long. Maximum is %{maxlen}.

Kommentaari teksti %{num} tegelased on liiga pikk. Maximum %{maxlen} . Approve this translation

Email domain in different subdomain.

Email domeeni aliverkkotunnuksella. Approve this translation

Email cannot match a support agent's email address

Email ei sobi abi agent e-posti aadress Approve this translation

Hide kudos, tracking pixels and anything else that would indicate that a ticket is not a personal email.

Peida Kahjustused, jälgimise pikslit ja kõike muud, mis viitaks, et pilet ei ole isiklik e-mail. Approve this translation

Customize the footer of emails that are sent out to ticket requestors. Defaults to including the Kudos link.

Kohandage piletitaotlejatele saadetavate meilide jalus. Kudose lingi lisamise vaikeseaded. Approve this translation

Must have (deal breaker)

Peab olema (tegeleda kaitselüliti) Approve this translation

Should have (not time critical)

Peaks olema (ei aja kriitiline) Approve this translation

Nice to have

Tore on Approve this translation

New User Feedback

Uus kasutaja Tagasiside Approve this translation

New Ticket Note

Uus Ticket Märkus Approve this translation

SLA Warning

SLA hoiatus Approve this translation

SLA Violation

1 SLA rikkumine Approve this translation

User Traits

Kasutaja tunnused Approve this translation

Account Traits

1 Konto tunnused Approve this translation

Company Insight

Ettevõtte info Approve this translation

I support '%{title}' - what do you think?

Toetan " %{title} "- Mis sa arvad? Approve this translation

Multiple forum languages

Mitu foorumite keelt Approve this translation

Have forums in multiple languages

Foorumid mitmes keeles Approve this translation

never

1 mitte kunagi Approve this translation

today

1 täna Approve this translation

yesterday

1 eile Approve this translation

%{n} ago

1 %{n} tagasi Approve this translation

Remove 'Powered By' UserVoice branding.

Eemalda "Powered by" UserVoice kaubamärk. Approve this translation

Select which web portal sections you want visible.

1 Valige, milliseid portaali sektsioone soovite näha. Approve this translation

Allows restricting access to entire web portal, based on valid SSO token or authorized IP address.

Lubab piirata juurdepääsu kogu veebiportaalile, mis põhineb kehtival SSO-märgisel või volitatud IP-aadressil. Approve this translation

Allow restriction of admins to specific modules (feedback, helpdesk, and/or knowledgebase).

Lubage administraatorite piiramine konkreetsetele moodulitele (tagasiside, kasutajatugi ja / või andmebaas). Approve this translation

Save custom ticket searches for frequent use.

Salvestage kohandatud pilet otsinguteks sagedaseks kasutamiseks. Approve this translation

Shows engagement level on your email updates.

Näitab kaasatud taset oma e-posti värskendustes. Approve this translation

License types

1 Litsentsi tüübid Approve this translation

Assign seats by license type.

1 Kohtade määramine litsentsitüübi järgi. Approve this translation

Support Only

1 Ainult tugi Approve this translation

Contributor

Kaasautor Approve this translation

You must be a feedback admin to access this!

Selle juurde pääsemiseks peate olema tagasisidehaldur! Approve this translation

Forum no longer exists

Foorumit pole enam olemas Approve this translation

Required Consent

Nõusolek on kohustuslik Approve this translation

You have been %{action} %{event} notifications. %{link:Undo}

Te olete olnud %{action}%{event} teated. %{link:Tühistamine} Approve this translation

I agree to the storage of my email address, name, and IP address. This information and any feedback I provide may be used to inform product decisions and to notify me about product updates. (You can opt-out at any time.)

Nõustun oma e-posti aadressi, nime ja IP-aadressi salvestamisega. Seda teavet ja kogu antud tagasisidet saab kasutada tooteotsuste teavitamiseks ja tootearenduste tutvustamiseks. (Võite loobuda igal ajal.) Approve this translation

New Password

uus salasõna Approve this translation

Create an account

Loo konto Approve this translation

Please enter a valid email address.

Palun sisesta korrektne e-posti aadress. Approve this translation

Have an idea? Share it!

Sul on idee? Jaga seda! Approve this translation

Public status updates

1 Avaliku oleku värskendused Approve this translation

New votes

1 Uued hääled Approve this translation

Internal status updates

Sisemised olekuvärskendused Approve this translation

New NPS®

1 Uus NPS® Approve this translation

%{num} voter

%{num} valija Approve this translation

%{num} voters

%{num} valijad Approve this translation