General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  166
 3. Reviewed
  48
 4. All
  214
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 214

You have run out of votes on this forum.

Su hääled on otsas selles foorumis. Approve this translation

Please supply a title for your idea.

Palun lisa pealkiri. Approve this translation

The title is too long.

1 Pealkiri on liiga pikk. Approve this translation

The description is too long.

1 Kirjeldus on liiga pikk. Approve this translation

You'll no longer be able to add administrators via SSO on this new plan

Sa ei saa lisada administraatorid kaudu SSO selle uue kava Approve this translation

already has access

on juba tagatud juurdepääs Approve this translation

You have run out of votes.

Sa ei saa enam hääletada. Sinu hääled on otsas. Approve this translation

Standard

Standard Approve this translation

You must be an admin to access this!

Selle vaatamiseks pead olema administraator. Approve this translation

You must be the account owner to access this!

Selle vaatamiseks pead olema konto omanik. Approve this translation

Idea has been closed

Idee on suletud Approve this translation

Idea attachments

Idea manuseid Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Adminnid ja soovi kasutajad saavad lisada faile ideedele. Approve this translation

%{time} ago

%{time} tagasi Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Foorum: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

Change access to kudos.

Muuda juurdepääsu Maine. Approve this translation

Idea no longer exists

Mõte enam ei ole Approve this translation

The comment text can't be blank.

Kommentaari teksti ei saa olla tühi. Approve this translation

New Ticket Reply

New Pilet Vasta Approve this translation

New Comment

Uus kommentaar Approve this translation

New Kudo

New Kudo Approve this translation

New Forum

Uus Forum Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Võimaldab oma kasutajatel aidata teil hoida koht korras. Crowdsourced mõõdukalt võimaldab kasutajatel lipu sobimatu ja dubleeritud ideid hoida koorem oma õlgadele. Approve this translation

Additional admins will be locked out of the admin console.

Täiendav administraatoritel lukustatakse välja admin konsooli. Approve this translation

End-users will be locked out of any additional forums.

Lõppkasutajate lukustatakse välja täiendavaid foorumeid. Approve this translation

View this user in Inspector

Vaata seda kasutajat Inspector Approve this translation

All tickets

Kõik piletid Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Te saate selle kirja, kuna olete tellinud %{queue} Toetus Queue Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Te saate selle teate, sest te otsustasite saada teavitatud piletid teile määratud Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Te saate selle kirja, sest oled liitunud määramata piletid Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Te saate selle kirja, kuna olete tellinud seda pilet Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Te saate selle teate, sest te otsustasite saada teavitatud kõiki uusi pileteid Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Lõpetage saavad kirju pileteid määratud %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Lahku sellest pilet Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Lõpetage saavad e-postiaadresse määramata piletid Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Lõpetage saavad kirju kõikide uute piletite Approve this translation

%{time} min

%{time} min Approve this translation

Your Own

Oma Approve this translation

Welcome Email

Tere E-post Approve this translation

(select)

(Vali) Approve this translation

Give feedback & Contact support

Anna tagasisidet ja kontakt toetust Approve this translation

Give feedback only

Anna tagasisidet ainult Approve this translation

Contact support only

Võta toetada ainult Approve this translation

Agent

Agent Approve this translation

Queue

Järjekord Approve this translation

Your custom HTML & CSS will revert back to the default.

Teie kohandatud HTML ja CSS siis tagasi default. Approve this translation

End-users will be locked out of your private forums.

Lõppkasutajate saab lukustada välja oma era foorumid. Approve this translation

Your admin permissions will be disabled. All admins will have access to all components.

Teie admin õigusi keelatakse. Kõik administraatoritel on juurdepääs kõik komponendid. Approve this translation

You have more custom fields than this plan allows. Please remove some to downgrade.

Sul on rohkem kohandatud välju kui see kava võimaldab. Palun eemaldage mõned alandada. Approve this translation

This plan doesn't include support queues. Please remove your current queues to downgrade.

See kava ei hõlma abi järjekorrad. Palun eemaldage oma praeguse järjekorrad alandada. Approve this translation