General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  129
 3. Reviewed
  153
 4. All
  282
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 282

updated

1 uuendatud Approve this translation

spam

spämm Approve this translation

Customize voting

Kohanda hääletamist Approve this translation

Domain aliasing

Domeeni alias Approve this translation

White labeled

Valge sildiga Approve this translation

Private forums

Privaatsed foorumid Approve this translation

SSL encryption

1 SSL Approve this translation

ideas

1 teated Approve this translation

Terms of Service

1 Teenuse tingimused Approve this translation

Administrators

1 Administraatorid Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

See on maksimaalne administraatorite arv sinu UserVoice tagasiside foorumis ja kliendiküsimuste registeerimise süsteemis. Approve this translation

Continue reading

Jätka lugemist Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Teade liideti teise teatega. Approve this translation

Idea is a duplicate

Selline ettepanek on juba tehtud Approve this translation

Your domain alias (%{host}) will no longer work

Domeeni alias (%{host}) ei tööta enam Approve this translation

You have more admins than this plan allows.

Teil on rohkem administraatoritel, kui see plaan võimaldab. Approve this translation

You have more forums than this plan allows.

Teil on rohkem foorumeid, kui see plaan võimaldab. Approve this translation

Helpdesk

Klienditugi Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

Facebook Plugina tagasiside Approve this translation

Single sign-on

Single sign-on Approve this translation

Your name

1 Sinu nimi Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Nõustun %{1:terms of service} Approve this translation

Set a new password

Sisesta uus salasõna Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

Su hääled on otsas selles foorumis. Approve this translation

Please supply a title for your idea.

Palun lisa pealkiri. Approve this translation

The title is too long.

1 Pealkiri on liiga pikk. Approve this translation

The description is too long.

2 Kirjeldus on liiga pikk. Approve this translation

You'll no longer be able to add administrators via SSO on this new plan

Sa ei saa lisada administraatorid kaudu SSO selle uue kava Approve this translation

already has access

1 on juba tagatud juurdepääs Approve this translation

Set Password

Määra parool Approve this translation

Custom Terms of Service

Kohandatud kasutustingimused Approve this translation

You have run out of votes.

1 Sa ei saa enam hääletada. Sinu hääled on otsas. Approve this translation

Standard

Tavaline Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Edasiminekuks on vaja nõustuda kasutustingimustega. Approve this translation

You must be an admin to access this!

1 Selle vaatamiseks pead olema administraator. Approve this translation

You must be the account owner to access this!

1 Selle vaatamiseks pead olema konto omanik. Approve this translation

Idea has been closed

1 Idee on suletud Approve this translation

Idea attachments

Idea manuseid Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

Adminnid ja soovi kasutajad saavad lisada faile ideedele. Approve this translation

%{time} ago

%{time} tagasi Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

Foorum: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

view original idea

vaadata esialgset ettepanekut Approve this translation

Change access to kudos.

Muuda juurdepääsu Maine. Approve this translation

Idea no longer exists

Mõte läks kaduma Approve this translation

The comment text can't be blank.

Kommentaari teksti ei saa olla tühi. Approve this translation

New Ticket Reply

New Pilet Vasta Approve this translation

New Comment

1 Uus kommentaar Approve this translation

New Kudo

New Kudo Approve this translation

New Forum

Uus foorum Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Võimaldab oma kasutajatel aidata teil hoida koht korras. Crowdsourced mõõdukalt võimaldab kasutajatel lipu sobimatu ja dubleeritud ideid hoida koorem oma õlgadele. Approve this translation