Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  118
 3. Reviewed
  132
 4. All
  250
 5. Health
Displaying 201 - 250 of 250

Please confirm your decision to close this ticket.

Potrdite svojo odločitev za zaprtje te vozovnice. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this ticket.

Potrdite svojo odločitev za izbris te vozovnice. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this ticket as spam.

Potrdite svojo odločitev, da označite to vozovnico kot neželeno. Approve this translation

Please confirm your decision to publish this comment.

Potrdite svojo odločitev za objavo tega komentarja. Approve this translation

Please confirm your decision to approve this comment.

Potrdite svojo odločitev, da odobrite ta komentar. Approve this translation

Please confirm your decision to delete this comment.

Potrdite svojo odločitev za izbris tega komentarja. Approve this translation

Please confirm your decision to mark this comment as spam.

Potrdite svojo odločitev, da ta komentar označite kot neželeno. Approve this translation

Please confirm your decision to keep your profile.

Potrdite svojo odločitev, da obdržite profil. Approve this translation

Please confirm your decision to unsubscribe.

Potrdite svojo odločitev za odjavo. Approve this translation

%{user} suggested

%{user} predlagal Approve this translation

%{user} wrote

%{user} napisal Approve this translation

Contributor Console

Konzola za prispevke Approve this translation

We're glad you're here

Veseli smo, da ste tukaj Approve this translation

Please sign in to leave feedback

Prosimo, prijavite se in pustite povratne informacije Approve this translation

Required consent not provided

Zahtevano soglasje ni podano Approve this translation

Confirm your password

Potrdite geslo Approve this translation

Create your profile

Ustvarite svoj profil Approve this translation

Or sign up with email

Ali pa se prijavite z e -pošto Approve this translation

Username (optional)

Uporabniško ime (neobvezno) Approve this translation

Job Title (optional)

Naslov delovnega mesta (neobvezno) Approve this translation

Create Password

Ustvari geslo Approve this translation

Password needs at least 8 characters

Geslo mora imeti najmanj 8 znakov Approve this translation

It must have at least one lower and one upper case character

Imeti mora vsaj en mali in en velik znak Approve this translation

It needs at least one symbol ($, !, @, _, *, etc)

Potrebuje vsaj en simbol ($,!, @, _, *Itd.) Approve this translation

Password must include one number or more

Geslo mora vsebovati eno ali več številk Approve this translation

Passwords do not match

geslo se ne ujema Approve this translation

SIGN UP

PRIJAVITE SE Approve this translation

Or sign up with email:

Ali pa se prijavite z e -pošto: Approve this translation

Sign up with:

Prijavite se z: Approve this translation

This site is restricted. Please sign in.

To spletno mesto je omejeno. Prosimo, prijavite se. Approve this translation

Idea submission confirmation

Potrditev oddaje ideje Approve this translation

We couldn't submit your score at this time.

Vašega rezultata trenutno nismo mogli poslati. Approve this translation

Add your feedback

Dodajte svoje povratne informacije Approve this translation

Post feedback

Objavi povratne informacije Approve this translation

Submitting feedback as "%{email}"...

Pošiljanje povratnih informacij kot "%{email} "... Approve this translation

Not you?

ne ti? Approve this translation

We are not currently accepting feedback on this idea.

Trenutno ne sprejemamo povratnih informacij o tej ideji. Approve this translation

Your email link has expired, you'll need to log in to complete this action.

Vaša e-poštna povezava je potekla. Za dokončanje tega dejanja se boste morali prijaviti. Approve this translation

You must accept the terms of service.

Sprejeti morate pogoje storitve. Approve this translation

Please enter some feedback.

Vnesite povratne informacije. Approve this translation

Thanks for the feedback.

Hvala za povratne informacije. Approve this translation

We had trouble processing your request, try signing in or creating an account first.

Imeli smo težave pri obdelavi vaše zahteve, poskusite se najprej prijaviti ali ustvariti račun. Approve this translation

Your email link has expired.

Vaša e-poštna povezava je potekla. Approve this translation

Unable to unsubscribe you from outreaches.

Ne morem vas odjaviti od obiskov. Approve this translation

General notifications

Splošna obvestila Approve this translation

Requests for feedback

Zahteve za povratne informacije Approve this translation

No existing idea results

Ni rezultatov obstoječe ideje Approve this translation

result found

najden rezultat Approve this translation

results found

najdeni rezultati Approve this translation

Skip to content

Preskoči na vsebino Approve this translation