General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  120
 3. Reviewed
  139
 4. All
  259
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 139

Unassigned

Nedodeljeno Approve this translation

%{num} votes

%{num} glasov Approve this translation

Pre-moderation

Pred-moderacija Approve this translation

You don't have access to this.

Nimate dostopa do tega. Approve this translation

Email must be present.

1 Manjka elektronski naslov. Approve this translation

Restrict access by IP

Omeji dostop z IP naslovi Approve this translation

Full custom design

Celoten izgled po meri Approve this translation

you need to have at least one value

1 imeti morate vsaj eno vrednost Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Kmalu na voljo! Integrirajte UserVoice v vaše iPhone aplikacije. Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Hvala za potrditev vašega elektronskega naslova. Prosimo, ustvarite si geslo za zaščito vaše identitete. Approve this translation

already has an outstanding invitation

1 že ima izjemna povabila Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Omogoči zaseben forum vsem e-poštnim domenam (npr.: *.vasadomena.com). Approve this translation

Custom Fields

Polja po meri Approve this translation

Restrict access by email domain

Omeji dostop z e-poštno domeno Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Samodejno zamenja kletvice z "*****". (Trenutno samo v Angleškem jeziku.) Approve this translation

Channel

2 Kanal Approve this translation

Respond to ideas

Odgovori na ideje Approve this translation

Email must be valid.

1 Elektronski naslov mora biti veljaven. Approve this translation

is an admin

1 je administrator Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Omogoči dostop do zasebnega foruma na določenih IP naslovih (npr.: vaše notranje omrežje). Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Združi več idej z lahkoto. (Glasovi iz obej idej se združijo.) Approve this translation

spam

1 potegavščina Approve this translation

more

1 več Approve this translation

Merged

2 Združeni Approve this translation

Customize voting

Prilagodi glasovanje Approve this translation

Private forums

Zasebni forumi Approve this translation

SSL encryption

SSL zaščita Approve this translation

ideas

2 ideje Approve this translation

or

2 ali Approve this translation

Terms of Service

4 Pogoji uporabe Approve this translation

Administrators

Administratorji Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

To je največje število administratorjev na vašem UserVoice forumu povratnih informacij in podpornem sistemu. Approve this translation

Continue reading

1 Nadaljuj branje Approve this translation

Idea has been merged into another idea

1 Ideja je bila združena z drugo idejo Approve this translation

Idea is a duplicate

1 Ideja je podvojena Approve this translation

Single sign-on

Enkraten vpis Approve this translation

Your name

1 Vaše ime Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

1 Strinjam se s %{1:pogoji uporabe} Approve this translation

Set a new password

1 Nastavi novo geslo Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

1 V tem forumu vam je zmanjkalo glasov. Approve this translation

Please supply a title for your idea.

1 Prosimo izberite naslov vaše ideje. Approve this translation

The title is too long.

1 Naslov je predolg. Approve this translation

The description is too long.

1 Opis je predolg. Approve this translation

already has access

1 že ima dostop Approve this translation

Set Password

Nastavi geslo Approve this translation

Custom Terms of Service

Pogoji uporabe po meri Approve this translation

You have run out of votes.

Zmanjkalo vam je glasov. Approve this translation

Standard

Standard Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Strinjati se moraš s splošnimi pogoji. Approve this translation

You must be an admin to access this!

1 Biti morate admin za dostop do tega! Approve this translation