1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  494
 3. Reviewed
  324
 4. All
  818
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 818

Custom

Prilagođeno Approve this translation

Single Sign-On

Jedinstvena prijava Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Imati svoj forum postava na vlastitu domenu (npr.: feedback.yourdomain.com). Čuva svoj brand iskustva i dodaje vrijednost SEO stavljanjem korisnički generiran sadržaj na Vašu domenu Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Korisnici mogu jednostavno prijelaz s Vaše web lokacije kako bi UserVoice bez registracije potrebno. To uvelike smanjuje barijeru za davanje povratne informacije. Vaši korisnici profili i avatari se mogu integrirati u UserVoice za više bešavne korisničko iskustvo. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Svaki birač imaju 10 glasova (po forumu) potrošiti na ideje koje podržavaju. To tjera ljude da se usredotoče na svoje najboljih ideja što daje veću kvalitetu povratne informacije. Sa ovom opcijom možete postaviti broj glasova birača dobiva svaki na po forumu osnovi. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Neke stvari su najbolje objašnjeno u privatnom. Možete ograničiti forum za e-mail adresu, e-mailom ili putem domeni Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Vaši klijenti neće ni znati da ste ostavili svoje stranice. Konfigurirajte svoj UserVoice dizajn (zaglavlja i podnožja i CSS) kako bi se slagala svoj postojeći izgled i dojam. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Višestruke opcije podrške uključujući 24/7 posvećen upravljanje računom. Approve this translation

Private Forums

Privatni forum Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Većina računi imati jedan forum za opće ideje i stvoriti dodatne forume bušiti na temu s obje svojim korisnicima i interni tim. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

SSL enkripcija će štititi vaše podatke. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

Svi alati slušati, odgovarati i izmjeriti osjećaje rastući publike. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Dodaje granularni kontrolu nad kako za otkrivanje prijevara glasovanje radi. Approve this translation

Email address

Email adresa Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone plugin Approve this translation

Crowdsourced moderation

Javno moderiranje Approve this translation

Fully Customizable Design

Mogućnost potpune prilagodbe dizajna Approve this translation

My tickets

Moji upiti Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

Ovaj alias domene je već zauzet. Ako mislite da to nebi smjelo biti tako, molimo kontaktirajte korisničku podršku. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

Potpuna kontrola nad podatcima i pristupom. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

Ideje se predlažu i glasaju to vrha. Approve this translation

Everyone else

Svi ostali Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

Jednostavna integracija i potpuna kontrola kako vaša stranica izgleda. Approve this translation

Feedback Tab Widget

Feedback tab widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorije omogućuju vam da organizirate svoje ideje unutar foruma. Korisnici mogu odabrati koju kategoriju spada u njihova ideja kada sugerirajući ideje. Approve this translation

Advanced Security

Napredna sigurnost Approve this translation

Profanity filter

Filter nepodobnih riječi Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integrirajte UserVoice direktno na stranicu. Approve this translation

all values need to be unique

sve vrijednosti moraju biti jedinstvene Approve this translation

Merge ideas

Spoji ideje Approve this translation

Advanced management

Napredno podešavanje Approve this translation

Pre-moderation

Pre-umjerenost Approve this translation

Single Sign-On documentation

Dokumentacija za jedinstvenu prijavu Approve this translation

You don't have access to this.

Nemate pristup ovom dijelu. Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

Širite Vaš brend dok upoznajete publiku. Approve this translation

Email must be present.

E-mail adresa mora biti navedena. Approve this translation

Our basic forum

Osnovni forum Approve this translation

Restrict access by IP

Ograniči pristup po IP adresi Approve this translation

Full custom design

Prilagodi cijeli dizajn Approve this translation

you need to have at least one value

morate imati barem jednu vrijednost Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Dolazi uskoro! Integracija UserVoice nativno unutar vašeg iPhone aplikacije. Approve this translation

Integration

Integracija Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Hvala što ste potvrdili svoju e-mail adresu. Molimo, kreirajte lozinku da biste zaštitili svoj identitet. Approve this translation

already has an outstanding invitation

već ima neodgovorenu pozivnicu Approve this translation

Your UserVoice URL

Vaš UserVoice URL Approve this translation

Your UserVoice subdomain

Vaša UserVoice poddomena Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Dopusti pristup forumu cijeloj email domeni (npr. *.domena.hr). Approve this translation

Custom Fields

Prilagođena polja Approve this translation

Restrict access by email domain

Ograniči pristup po email domeni Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Napredne postavke protiv manipuliranje glasovima Approve this translation