1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  470
 3. Reviewed
  342
 4. All
  812
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 812

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Dodaje granularni kontrolu nad kako za otkrivanje prijevara glasovanje radi. Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone plugin Approve this translation

Crowdsourced moderation

Javno moderiranje Approve this translation

Fully Customizable Design

Mogućnost potpune prilagodbe dizajna Approve this translation

My tickets

Moji upiti Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

Ovaj alias domene je već zauzet. Ako mislite da to nebi smjelo biti tako, molimo kontaktirajte korisničku podršku. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

Potpuna kontrola nad podatcima i pristupom. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

Ideje se predlažu i glasaju to vrha. Approve this translation

Everyone else

Svi ostali Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

Jednostavna integracija i potpuna kontrola kako vaša stranica izgleda. Approve this translation

Feedback Tab Widget

Feedback tab widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorije omogućuju vam da organizirate svoje ideje unutar foruma. Korisnici mogu odabrati koju kategoriju spada u njihova ideja kada sugerirajući ideje. Approve this translation

See %{link}

Pogledaj %{link} Approve this translation

Advanced Security

Napredna sigurnost Approve this translation

is invalid

je nevažeće Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integrirajte UserVoice direktno na stranicu. Approve this translation

all values need to be unique

sve vrijednosti moraju biti jedinstvene Approve this translation

Merge ideas

Spoji ideje Approve this translation

Advanced management

Napredno podešavanje Approve this translation

Pre-moderation

Pre-umjerenost Approve this translation

Single Sign-On documentation

Dokumentacija za jedinstvenu prijavu Approve this translation

You don't have access to this.

Nemate pristup ovom dijelu. Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

Širite Vaš brend dok upoznajete publiku. Approve this translation

Email must be present.

E-mail adresa mora biti navedena. Approve this translation

Our basic forum

Osnovni forum Approve this translation

Restrict access by IP

Ograniči pristup po IP adresi Approve this translation

Full custom design

Prilagodi cijeli dizajn Approve this translation

you need to have at least one value

morate imati barem jednu vrijednost Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Dolazi uskoro! Integracija UserVoice nativno unutar vašeg iPhone aplikacije. Approve this translation

Integration

Integracija Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Hvala što ste potvrdili svoju e-mail adresu. Molimo, kreirajte lozinku da biste zaštitili svoj identitet. Approve this translation

already has an outstanding invitation

već ima neodgovorenu pozivnicu Approve this translation

Your UserVoice URL

Vaš UserVoice URL Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Dopusti pristup forumu cijeloj email domeni (npr. *.domena.hr). Approve this translation

Restrict access by email domain

Ograniči pristup po email domeni Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Napredne postavke protiv manipuliranje glasovima Approve this translation

ID of Forum

ID foruma Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Automatski zamijeni nepodobne riječi sa '*****'. (Trenutno samo na engleskom.) Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications. %{resend}

Nepotvrđeno: Morate potvrditi vašu e-mail adresu da bi mogli primati obavijesti. %{resend} Approve this translation

For small groups

Za manje grupe Approve this translation

Respond to ideas

Odgovori na ideje Approve this translation

Email must be valid.

Email mora biti točan. Approve this translation

is an admin

je administrator Approve this translation

Lite Design Customization

Prilagodba jednostavnog dizajna Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Dopusti pristup privatnom forumu samo određenim IP adresama (npr. interna mreža). Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications or create a password. %{resend}

Nepotvrđeno: Morate potvrditi svoju e-mail adresu kako biste mogli primati obavijesti ili kreirati svoju lozinku. %{resend} Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Spajanje dva ideje s lakoćom. (Glasova iz obje ideje su u kombinaciji.) Approve this translation

Full integration

Potpuna integracija Approve this translation

Our best value!

Naša najbolja opcija! Approve this translation

spam

1 spam Approve this translation