Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  102
 3. Reviewed
  75
 4. All
  177
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 177

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} dodijeljen %{ticket_count} karte %{queue} . Approve this translation

Your idea has been merged: '%{title}'

Tvoja ideja je spojio: ' %{title} ' Approve this translation

Idea merged

Ideja spojio Approve this translation

%{name} via %{company}

%{name} preko %{company} Approve this translation

Please confirm your email address

Molimo Vas da potvrdite svoju e-mail adresu Approve this translation

ranked

rangiran Approve this translation

only showing first 100

samo pokazuje prva 100 Approve this translation

Captured by %{agent}

Snimljenom %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Preko ulaznica # %{num} : %{subject} Approve this translation

Via %{url}

Preko %{url} Approve this translation

feedback added

povratna dodavanja Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

Ideja koju podržava ( %{idea_link} ) Je spojio sa sličnom idejom: Approve this translation

Thank you for your feedback.

Hvala vam na Vašoj poruci. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

%{num} Glasovanje je vratio na vas. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

%{num} glasovi su se vratili na vas. Approve this translation

%{link: Give feedback on other ideas} to help us decide what to build next.

%{link:Pošaljite povratne informacije o drugim idejama} da nam pomogne odlučiti što će graditi iduće. Approve this translation

View all %{n} event(s) in browser

Pogledaj sve %{n} Događaj (i) u preglednik Approve this translation

No activity

Nema aktivnosti Approve this translation

Manage your views and notifications

Upravljanje svoje stavove i obavijesti Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

Možete konfigurirati što aktivnost želite primati za svaki od vaših osobnih stavova. Approve this translation

to

za Approve this translation

Merged in:

Spojene u: Approve this translation

Unsubscribe from this view

Odjaviti s ovog gledišta Approve this translation

Your data export is ready

Vaš izvoz podataka je spremna Approve this translation

Use the following link(s) to download your data:

Koristite sljedeći link (e) za preuzimanje svoje podatke: Approve this translation

Click here to visit the forum

Kliknite ovdje da posjetite forum Approve this translation

Thank you for your inquiry into UserVoice for %{category}

Hvala vam za vaš upit u UserVoice za %{category} Approve this translation

An idea you supported has been closed.

Ideja ti podržan je zatvorena. Approve this translation

An idea you support has been updated

Ideja koju podržavaju je ažuriran Approve this translation

An idea you follow has been closed.

Ideja da pratite je zatvorena. Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:remove your support from this idea}.

Ako želite prestati primati takve poruke možete %{link:ukloniti svoju podršku ovoj ideji.} Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:unsubscribe}.

Ako želite prestati primati takve poruke Vi se možete %{link:odjaviti.} Approve this translation

%{name} has invited you to UserVoice!

%{name} Vas je pozvao na UserVoice! Approve this translation

A link to the older version of this export is included below.

U nastavku je navedena veza na stariju verziju tog izvoza. Approve this translation

If you have any processes built around this, please update those to work with the new version above.

Ako imate oko toga izgrađenih procesa, ažurirajte ih da biste radili s novom verzijom koja je gore navedena. Approve this translation

This older version of the export will no longer be available after December 12, 2016.

Ta stara verzija izvoza više neće biti dostupna nakon 12. prosinca 2016. godine. Approve this translation

Data import

Uvoz podataka Approve this translation

Your %{object_type} import has completed.

vaš %{object_type} uvoz je dovršen. Approve this translation

1 record was successfully imported.

1 zapis uspješno je uvezen. Approve this translation

%{imported_records} records were successfully imported.

%{imported_records} zapisi su uspješno uvezeni. Approve this translation

1 record failed to be imported.

1 zapis nije uspio uvesti. Approve this translation

%{failed_records} records failed to be imported.

%{failed_records} podaci nisu uspjeli uvesti. Approve this translation

1 record was ignored after failing validation.

1 zapis je zanemaren nakon neuspjelog provjere. Approve this translation

%{ignored_records} records were ignored after failing validation.

%{ignored_records} zapisi su zanemareni nakon neuspjeha vrednovanja. Approve this translation

Status Update:

Ažuriranje statusa: Approve this translation

No captured text.

Nema snimljenog teksta. Approve this translation

Click

Klik Approve this translation

User erasure and access report

Izvješće o brisanju i pristupu korisnika Approve this translation

These users have deleted themselves from your UserVoice site

Ovi su se korisnici izbrisali s vaše web stranice usluge UserVoice Approve this translation

These users have exported their feedback data

Ti su korisnici izvezli svoje povratne informacije Approve this translation