Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  98
 3. Reviewed
  61
 4. All
  159
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 159

No activity

Nema aktivnosti Approve this translation

Manage your views and notifications

Upravljanje svoje stavove i obavijesti Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

Možete konfigurirati što aktivnost želite primati za svaki od vaših osobnih stavova. Approve this translation

to

za Approve this translation

Merged in:

Spojene u: Approve this translation

Unsubscribe from this view

Odjaviti s ovog gledišta Approve this translation

Your data export is ready

Vaš izvoz podataka je spremna Approve this translation

Use the following link(s) to download your data:

Koristite sljedeći link (e) za preuzimanje svoje podatke: Approve this translation

Click here to visit the forum

Kliknite ovdje da posjetite forum Approve this translation

Thank you for your inquiry into UserVoice for %{category}

Hvala vam za vaš upit u UserVoice za %{category} Approve this translation

An idea you supported has been closed.

Ideja ti podržan je zatvorena. Approve this translation

An idea you support has been updated

Ideja koju podržavaju je ažuriran Approve this translation

An idea you follow has been closed.

Ideja da pratite je zatvorena. Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:remove your support from this idea}.

Ako želite prestati primati takve poruke možete %{link:ukloniti svoju podršku ovoj ideji.} Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:unsubscribe}.

Ako želite prestati primati takve poruke Vi se možete %{link:odjaviti.} Approve this translation

%{name} has invited you to UserVoice!

%{name} Vas je pozvao na UserVoice! Approve this translation

A link to the older version of this export is included below.

U nastavku je navedena veza na stariju verziju tog izvoza. Approve this translation

If you have any processes built around this, please update those to work with the new version above.

Ako imate oko toga izgrađenih procesa, ažurirajte ih da biste radili s novom verzijom koja je gore navedena. Approve this translation

This older version of the export will no longer be available after December 12, 2016.

Ta stara verzija izvoza više neće biti dostupna nakon 12. prosinca 2016. godine. Approve this translation

Data import

Uvoz podataka Approve this translation

Your %{object_type} import has completed.

vaš %{object_type} uvoz je dovršen. Approve this translation

1 record was successfully imported.

1 zapis uspješno je uvezen. Approve this translation

%{imported_records} records were successfully imported.

%{imported_records} zapisi su uspješno uvezeni. Approve this translation

1 record failed to be imported.

1 zapis nije uspio uvesti. Approve this translation

%{failed_records} records failed to be imported.

%{failed_records} podaci nisu uspjeli uvesti. Approve this translation

1 record was ignored after failing validation.

1 zapis je zanemaren nakon neuspjelog provjere. Approve this translation

%{ignored_records} records were ignored after failing validation.

%{ignored_records} zapisi su zanemareni nakon neuspjeha vrednovanja. Approve this translation

Status Update:

Ažuriranje statusa: Approve this translation

No captured text.

Nema snimljenog teksta. Approve this translation

User erasure and access report

Izvješće o brisanju i pristupu korisnika Approve this translation

These users have deleted themselves from your UserVoice site

Ovi su se korisnici izbrisali s vaše web stranice usluge UserVoice Approve this translation

These users have exported their feedback data

Ti su korisnici izvezli svoje povratne informacije Approve this translation

Action required to continue storing your personal information

Potrebna je radnja za nastavak spremanja vaših osobnih podataka Approve this translation

Feedback added %{text}

Dodana je povratna informacija %{text} Approve this translation

gave feedback %{text}

dala povratne informacije %{text} Approve this translation

If you want to delete a profile or account, please see our guide %{link:here}.

Ako želite izbrisati profil ili račun, pogledajte %{link:ovdje} naš vodič. Approve this translation

Internal Status Update:

Ažuriranje internog statusa: Approve this translation

Manage your notifications settings

Upravljanje postavkama obavijesti Approve this translation

1 record was successfully deleted.

1 zapis je uspješno izbrisan. Approve this translation

%{deleted_records} records were successfully deleted.

%{deleted_records} Zapisi su uspješno izbrisani. Approve this translation

Create an account

Stvorite račun Approve this translation

No profile with this address

Nema profila s ovom adresom Approve this translation

You recently requested a password reset for:

Nedavno ste zatražili poništavanje zaporke za: Approve this translation

We checked our system, and there is not an admin profile with this email address on

Provjerili smo naš sustav i ne postoji administratorski profil s ovom adresom e-pošte Approve this translation

If you have a admin profile on this UserVoice account, double check the email address you are using to log in. It’s possible your admin profile was set up with a different email.

Ako imate administratorski profil na ovom korisničkom računu, dvaput provjerite adresu e-pošte koju koristite za prijavu. Moguće je da je vaš administratorski profil postavljen s drugom porukom e-pošte. Approve this translation

Trying to log-in as admin? Double check the email address. It’s possible your admin profile was set up with a different email.

Pokušavate li se prijaviti kao administrator? Dvaput provjerite adresu e-pošte. Moguće je da je vaš administratorski profil postavljen s drugom porukom e-pošte. Approve this translation

voters

birači Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you have captured customer feedback for.

Interni status ažuriran je na ideji za koju ste dobili povratne informacije kupaca. Approve this translation

The internal status has been updated on an idea you are following.

Interni status ažuriran je na ideji koju slijedite. Approve this translation

You captured %{count} %{object_name} for this idea:

Zarobili ste %{count}%{object_name} za ovu ideju: Approve this translation