Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  88
 3. Reviewed
  55
 4. All
  143
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 88

Get Started

Započnite Approve this translation

No Status

Nema statusa Approve this translation

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

Poslali ste ovu poruku bez monitora spremnik. Approve this translation

%{num} ideas imported

%{num} ideje uvezene Approve this translation

Import completed

Uvoz završena Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

%{user} dodao notu ulaznica %{ticket}: Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

%{user} odgovorio na karti %{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

%{user} dodijeljena ulaznica %{ticket} na %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

%{user} dodijeljena ulaznica %{ticket} za vas. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

%{user} dodijeljena ulaznica %{ticket} na %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

%{user} promijenio ulaznica %{ticket} na neraspoređen. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

Nova karta (%{ticket}) Dodijeljen %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

Nova karta (%{ticket}) Je dodijeljen vama. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

Nova karta (%{ticket}) Dodijeljen %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

Novi neraspoređen ulaznica (%{ticket}) Je primio. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

Nova karta (%{ticket}) Je primio. Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

Ova e-mail je poslan iz 'Ne Odgovor "adrese, %{1:ići ovdje da ostavite komentar.} Approve this translation

Forgot your site

Zaboravili ste svoje stranice Approve this translation

Forgot your site? We can help!

Zaboravili ste svoje stranice? Mi Vam možemo pomoći! Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

Ovdje je popis stranica koje su UserVoice admin dana. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

Ovdje je popis UserVoice stranicama koje imaju profil na. Approve this translation

Welcome to UserVoice

Dobrodošli na UserVoice Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} dodijeljen %{ticket_count} ulaznice za vas. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} dodijeljen %{ticket_count} karte %{queue} . Approve this translation

Idea merged

Ideja spojio Approve this translation

%{name} via %{company}

%{name} preko %{company} Approve this translation

only showing first 100

samo pokazuje prva 100 Approve this translation

Captured by %{agent}

Snimljenom %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Preko ulaznica # %{num} : %{subject} Approve this translation

Via %{url}

Preko %{url} Approve this translation

feedback added

povratna dodavanja Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

Ideja koju podržava ( %{idea_link} ) Je spojio sa sličnom idejom: Approve this translation

Thank you for your feedback.

Hvala vam na Vašoj poruci. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

%{num} Glasovanje je vratio na vas. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

%{num} glasovi su se vratili na vas. Approve this translation

%{link: Give feedback on other ideas} to help us decide what to build next.

%{link:Pošaljite povratne informacije o drugim idejama} da nam pomogne odlučiti što će graditi iduće. Approve this translation

View all %{n} event(s) in browser

Pogledaj sve %{n} Događaj (i) u preglednik Approve this translation

No activity

Nema aktivnosti Approve this translation

Manage your views and notifications

Upravljanje svoje stavove i obavijesti Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

Možete konfigurirati što aktivnost želite primati za svaki od vaših osobnih stavova. Approve this translation

to

za Approve this translation

Merged in:

Spojene u: Approve this translation

Unsubscribe from this view

Odjaviti s ovog gledišta Approve this translation

An idea you supported has been closed.

Ideja ti podržan je zatvorena. Approve this translation

An idea you support has been updated

Ideja koju podržavaju je ažuriran Approve this translation

An idea you follow has been closed.

Ideja da pratite je zatvorena. Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:remove your support from this idea}.

Ako želite prestati primati takve poruke možete %{link:ukloniti svoju podršku ovoj ideji.} Approve this translation

If you would like to stop receiving these emails you may %{link:unsubscribe}.

Ako želite prestati primati takve poruke Vi se možete %{link:odjaviti.} Approve this translation

%{name} has invited you to UserVoice!

%{name} Vas je pozvao na UserVoice! Approve this translation

A link to the older version of this export is included below.

U nastavku je navedena veza na stariju verziju tog izvoza. Approve this translation