Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  98
 3. Reviewed
  61
 4. All
  159
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 98

Get Started

Započnite Approve this translation

No Status

Nema statusa Approve this translation

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

Poslali ste ovu poruku bez monitora spremnik. Approve this translation

This link will log you in and take you to a page where you can set a new password.

Ovaj link će vas prijavite se i vas odvesti na stranicu na kojoj možete postaviti novu lozinku. Approve this translation

%{num} ideas imported

%{num} ideje uvezene Approve this translation

Import completed

Uvoz završena Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

%{user} dodao notu ulaznica %{ticket}: Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

%{user} odgovorio na karti %{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

%{user} dodijeljena ulaznica %{ticket} na %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

%{user} dodijeljena ulaznica %{ticket} za vas. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

%{user} dodijeljena ulaznica %{ticket} na %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

%{user} promijenio ulaznica %{ticket} na neraspoređen. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

Nova karta (%{ticket}) Dodijeljen %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

Nova karta (%{ticket}) Je dodijeljen vama. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

Nova karta (%{ticket}) Dodijeljen %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

Novi neraspoređen ulaznica (%{ticket}) Je primio. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

Nova karta (%{ticket}) Je primio. Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

Ova e-mail je poslan iz 'Ne Odgovor "adrese, %{1:ići ovdje da ostavite komentar.} Approve this translation

Forgot your site

Zaboravili ste svoje stranice Approve this translation

Forgot your site? We can help!

Zaboravili ste svoje stranice? Mi Vam možemo pomoći! Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

Ovdje je popis stranica koje su UserVoice admin dana. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

Ovdje je popis UserVoice stranicama koje imaju profil na. Approve this translation

Welcome to UserVoice

Dobrodošli na UserVoice Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} dodijeljen %{ticket_count} ulaznice za vas. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} dodijeljen %{ticket_count} karte %{queue} . Approve this translation

Your idea has been merged: '%{title}'

Tvoja ideja je spojio: ' %{title} ' Approve this translation

Idea merged

Ideja spojio Approve this translation

%{name} via %{company}

%{name} preko %{company} Approve this translation

only showing first 100

samo pokazuje prva 100 Approve this translation

Captured by %{agent}

Snimljenom %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Preko ulaznica # %{num} : %{subject} Approve this translation

Via %{url}

Preko %{url} Approve this translation

feedback added

povratna dodavanja Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

Ideja koju podržava ( %{idea_link} ) Je spojio sa sličnom idejom: Approve this translation

Thank you for your feedback.

Hvala vam na Vašoj poruci. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

%{num} Glasovanje je vratio na vas. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

%{num} glasovi su se vratili na vas. Approve this translation

%{link: Give feedback on other ideas} to help us decide what to build next.

%{link:Pošaljite povratne informacije o drugim idejama} da nam pomogne odlučiti što će graditi iduće. Approve this translation

View all %{n} event(s) in browser

Pogledaj sve %{n} Događaj (i) u preglednik Approve this translation

No activity

Nema aktivnosti Approve this translation

Manage your views and notifications

Upravljanje svoje stavove i obavijesti Approve this translation

You can configure what activity you would like to receive for each of your personal views.

Možete konfigurirati što aktivnost želite primati za svaki od vaših osobnih stavova. Approve this translation

to

za Approve this translation

Merged in:

Spojene u: Approve this translation

Unsubscribe from this view

Odjaviti s ovog gledišta Approve this translation

Your data export is ready

Vaš izvoz podataka je spremna Approve this translation

Use the following link(s) to download your data:

Koristite sljedeći link (e) za preuzimanje svoje podatke: Approve this translation

Click here to visit the forum

Kliknite ovdje da posjetite forum Approve this translation

Thank you for your inquiry into UserVoice for %{category}

Hvala vam za vaš upit u UserVoice za %{category} Approve this translation

An idea you supported has been closed.

Ideja ti podržan je zatvorena. Approve this translation