Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  98
 3. Reviewed
  61
 4. All
  159
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 159

Welcome!

Dobrodošli! Approve this translation

Admin response: '%{title}'

1 Odgovor administratora: '%{title}' Approve this translation

Your access request has been denied

1 Vaš pristup je odbijen Approve this translation

from

od Approve this translation

Mark as Spam

Označite kao spam Approve this translation

powered by UserVoice

powered by UserVoice Approve this translation

new idea

nova ideja Approve this translation

new tickets

novi upiti Approve this translation

%{1: Re-activate your account}

%{1: Ponovno aktivirajte svoj račun} Approve this translation

Replying to cases has been disabled

Odgovaranje na slučajeve je onemogućeno Approve this translation

Create a password for your profile!

Napravite zaporku za svoj profil! Approve this translation

Click here to sign in and add a password

Kliknite ovdje za prijavu i dodajte lozinku Approve this translation

No Status

Nema statusa Approve this translation

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

Poslali ste ovu poruku bez monitora spremnik. Approve this translation

This link will log you in and take you to a page where you can set a new password.

Ovaj link će vas prijavite se i vas odvesti na stranicu na kojoj možete postaviti novu lozinku. Approve this translation

%{num} ideas imported

%{num} ideje uvezene Approve this translation

Import completed

Uvoz završena Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

%{user} dodao notu ulaznica %{ticket}: Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

%{user} odgovorio na karti %{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

%{user} dodijeljena ulaznica %{ticket} na %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

%{user} dodijeljena ulaznica %{ticket} za vas. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

%{user} dodijeljena ulaznica %{ticket} na %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

%{user} promijenio ulaznica %{ticket} na neraspoređen. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

Nova karta (%{ticket}) Dodijeljen %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

Nova karta (%{ticket}) Je dodijeljen vama. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

Nova karta (%{ticket}) Dodijeljen %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

Novi neraspoređen ulaznica (%{ticket}) Je primio. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

Nova karta (%{ticket}) Je primio. Approve this translation

This email is sent from a ‘no reply’ address, %{1: go here to leave a comment}.

Ova e-mail je poslan iz 'Ne Odgovor "adrese, %{1:ići ovdje da ostavite komentar.} Approve this translation

Forgot your site

Zaboravili ste svoje stranice Approve this translation

Forgot your site? We can help!

Zaboravili ste svoje stranice? Mi Vam možemo pomoći! Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you are an admin on.

Ovdje je popis stranica koje su UserVoice admin dana. Approve this translation

Here is a list of the UserVoice sites you have a profile on.

Ovdje je popis UserVoice stranicama koje imaju profil na. Approve this translation

Welcome to UserVoice

Dobrodošli na UserVoice Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} dodijeljen %{ticket_count} ulaznice za vas. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} dodijeljen %{ticket_count} karte %{queue} . Approve this translation

Your idea has been merged: '%{title}'

Tvoja ideja je spojio: ' %{title} ' Approve this translation

Idea merged

Ideja spojio Approve this translation

%{name} via %{company}

%{name} preko %{company} Approve this translation

only showing first 100

samo pokazuje prva 100 Approve this translation

Captured by %{agent}

Snimljenom %{agent} Approve this translation

Via ticket #%{num}: %{subject}

Preko ulaznica # %{num} : %{subject} Approve this translation

Via %{url}

Preko %{url} Approve this translation

feedback added

povratna dodavanja Approve this translation

An idea you supported (%{idea_link}) has been merged with a similar idea:

Ideja koju podržava ( %{idea_link} ) Je spojio sa sličnom idejom: Approve this translation

Thank you for your feedback.

Hvala vam na Vašoj poruci. Approve this translation

%{num} vote has been returned to you.

%{num} Glasovanje je vratio na vas. Approve this translation

%{num} votes have been returned to you.

%{num} glasovi su se vratili na vas. Approve this translation

%{link: Give feedback on other ideas} to help us decide what to build next.

%{link:Pošaljite povratne informacije o drugim idejama} da nam pomogne odlučiti što će graditi iduće. Approve this translation

View all %{n} event(s) in browser

Pogledaj sve %{n} Događaj (i) u preglednik Approve this translation