Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  16
 3. Reviewed
  74
 4. All
  90
 5. Health
Displaying all 16

We’ve found %{1:articles} that may help you faster than sending a message.

Odkryliśmy %{1:artykuły,} które mogą pomóc Ci szybciej niż wysyłanie wiadomości. Approve this translation

We’ve found %{1:articles} and %{2:related ideas} that may help you faster than sending a message.

Odkryliśmy %{1:artykuły} i %{2:związanych} z nimi %{2:pomysłami,} które mogą pomóc Ci szybciej niż wysyłanie wiadomości. Approve this translation

%{num} ranked

%{num} w rankingu Approve this translation

Are you sure you want to delete your comment?

Czy na pewno chcesz usunąć komentarz? Approve this translation

Are you sure you want to delete your idea?

Czy na pewno chcesz usunąć swój pomysł? Approve this translation

Since other people support this idea, you cannot delete it. However, you can remove yourself from this idea and it will be associated with 'Anonymous' Are you sure you want to remove yourself from this idea?

Od innych ludzi wspierać ten pomysł, nie można go usunąć. Można jednak usunąć się z tego pomysłu i będzie związana z "Anonymous" Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć siebie z tego pomysłu? Approve this translation

We’ve found %{1:relate ideas} that you may want to check out.

Odkryliśmy, że może %{1:odnosić pomysłów,} które chcesz sprawdzić. Approve this translation

We’ll send you updates on this idea

Więcej na temat tego pomysłu Approve this translation

Thanks!

Dzięki! Approve this translation

Sign in with

Zaloguj się za pomocą Approve this translation

Sign in to give feedback

Zaloguj się, aby przekazać opinię Approve this translation

Please enter a password.

Proszę wprowadzić hasło. Approve this translation

This is a private forum. Sign in with an approved profile to access.

To jest prywatne forum. Zaloguj się za pomocą zatwierdzonego profilu, aby uzyskać dostęp. Approve this translation

Are you sure you want to delete your attachment?

Czy na pewno chcesz usunąć załącznik? Approve this translation

Please sign in to leave feedback

Zaloguj się, aby wystawić opinię Approve this translation

We couldn't submit your score at this time.

Nie mogliśmy w tej chwili przesłać Twojego wyniku. Approve this translation