Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  125
 3. Reviewed
  125
 4. All
  250
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 250

edit language

2 edytuj język Approve this translation

Just Now

1 Tylko teraz Approve this translation

We couldn't submit your vote at this time.

Nie możemy złożyć twojego głosu w tej chwili. Approve this translation

articles

artykuły Approve this translation

View %{caption}

1 Podejrzyj %{caption} Approve this translation

Download %{caption}

2 Pobierz %{caption} Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your request.

Wybacz, nie możemy przesłać Twojego żądania. Approve this translation

'%{title}' has been merged into this idea

2 "%{title}" został połączony z tym pomysłem Approve this translation

Back to %{site}

2 Powrót do %{site} Approve this translation

This idea is %{status} - updated %{date} ago

Ten pomysł jest %{status} - zaktualizowano %{date} temu Approve this translation

Choose a File

Wybierz plik Approve this translation

Remove Attachment

1 Usuń załącznik Approve this translation

Whoops! Please fill in all required fields before continuing.

1 Ups! Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola, aby kontynuować. Approve this translation

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

Ups! Próbujesz załadować zbyt duży plik. Dołącz mniejszy plik i spróbuj ponownie. Approve this translation

Your profile is unprotected

Twój profil jest niezabezpieczony Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Problem z komunikacją z serwerem! Proszę spróbować ponownie. Approve this translation

You must accept the terms to continue.

1 Musisz zaakceptować warunki, aby kontynuować. Approve this translation

Post a new idea

Dodaj nowy pomysł Approve this translation

private

2 prywatny Approve this translation

%{num}

1 %{num} Approve this translation

article

artykuł Approve this translation

articles

artykuły Approve this translation

All Articles

1 Wszystkie artykuły Approve this translation

%{topic}

1 %{topic} Approve this translation

%{1:votes}

1 %{1: głosów} Approve this translation

%{1:votes}

1 %{1: głosów} Approve this translation

vote left!

głos pozostał! Approve this translation

votes left!

głosów pozostało! Approve this translation

%{current_forum_name}

1 %{current_forum_name} Approve this translation

%{current_category_name}

1 %{current_category_name} Approve this translation

All ideas

Wszystkie pomysły Approve this translation

article

1 artykuł Approve this translation

idea

1 pomysł Approve this translation

This idea is %{name}

Ten pomysł jest %{name} Approve this translation

updated %{date}

zaktualizowano %{date} Approve this translation

Searching

1 Wyszukiwanie Approve this translation

No results.

Brak wyników. Approve this translation

Clear search results

Usuń wyniki wyszukiwania Approve this translation

idea

1 pomysł Approve this translation

ideas

pomysły Approve this translation

Stay signed in

1 Zapamiętaj mnie Approve this translation

Click this link to stay signed in on this computer even after your browser is closed.

Kliknij ten link aby pozostać zalogowanym na tym komputerze nawet po zamknięciu przeglądarki. Approve this translation

Error! Try again.

1 Błąd! Spróbuj jeszcze raz. Approve this translation

Saving

Zapisywanie Approve this translation

Saved

1 Zapisane Approve this translation

This idea has been converted to a private support message

Ten pomysł został zamieniony na prywatną wiadomość do serwisu technicznego. Approve this translation

My feedback

Moje zgłoszenia Approve this translation

We really appreciate your feedback!

Bardzo dziękujemy za zgłoszenie! Approve this translation

Change my password

1 Zmień hasło Approve this translation

Passwords must match

1 Hasła muszą być zgodne Approve this translation