General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  103
 3. Reviewed
  156
 4. All
  259
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 259

Please supply a title for your idea.

Prašome įvesti savo idėjos pavadinimą. Approve this translation

The title is too long.

Pavadinimas per ilgas. Approve this translation

The description is too long.

Aprašymas per ilgas. Approve this translation

already has access

jau turi prieigą Approve this translation

Set Password

Nustatyti slaptažodį Approve this translation

Custom Terms of Service

Pasirinktiniai Terms of Service Approve this translation

You have run out of votes.

Jums nebeliko balsų. Approve this translation

Standard

1 Standartas Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Jūs turite sutikti su sąlygomis, jeigu pageidaujate tęsti. Approve this translation

You must be an admin to access this!

Jūs turite būti administratorius! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

Jūs turite būti sąskaitos savininkas, jeigu norite tai pasiekti! Approve this translation

Idea has been closed

Idėja buvo buvo panaikinta Approve this translation

Idea attachments

Idėja priedai Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

1 Adminai ir pasirinktinai vartotojai gali pridėti failus idėjoms. Approve this translation

%{time} ago

1 %{time} prieš Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

1 Forumas: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

view original idea

peržiūrėti originalią idėją Approve this translation

Ticketed

Bilietą Approve this translation

Change access to kudos.

Keisti prieigą prie padėkos Approve this translation

Idea no longer exists

Idėjos nebėra Approve this translation

The comment text can't be blank.

1 Komentaro tekstas negali būti tuščias. Approve this translation

New Ticket Reply

Atsakymas į naują bilietą Approve this translation

New Comment

1 Naujas komentaras Approve this translation

New Kudo

1 Naujas Kudo Approve this translation

New Forum

1 Naujas Forumas Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Leidžia jūsų vartotojams padėti išlaikyti tvarką. Kolektyvinis moderavimas leidžia vartotojams pažymėti idėjas netinkamomis ir dublikuoti idėjas, palengvindamas jums darbą. Approve this translation

Sign in to UserVoice

Prisijunkite prie „UserVoice“ Approve this translation

View this user in Inspector

Peržiūrėti šį vartotoją Inspektoriuje Approve this translation

All tickets

1 Visi bilietai Approve this translation

Support Queues

Paramos eiliškumas Approve this translation

Agents

Agentai Approve this translation

Unauthorized

Neleistinas Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to the %{queue} Support Queue

Jūs gavote šį pranešimą, nes esate užsisakę %{queue} Palaikymo eilės Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of tickets assigned to you

Jūs gavote šį pranešimą, nes jūs pasirinkote gauti pranešimą apie jums paskirtus bilietus Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to unassigned tickets

Jūs gavote šį pranešimą, nes esate užsisakę nepaskirstytų bilietų Approve this translation

You are receiving this message because you are subscribed to this ticket

Jūs gavote šį pranešimą, nes esate užsisakę šį bilietą Approve this translation

You are receiving this message because you chose to get notified of all new tickets

Jūs gavote šį pranešimą, nes pasirinkote gauti pranešimą apie visus naujus bilietus Approve this translation

Stop receiving emails for tickets assigned to %{queue}

Nustoti gauti el. laoškus apie priskirtus bilietus %{queue} Approve this translation

Unsubscribe from this ticket

Atsisakyti šio bilieto Approve this translation

Stop receiving emails for unassigned tickets

Nustoti gauti el. laiškus apie nepriskirtus bilietus Approve this translation

Stop receiving emails for all new tickets

Nustoti gauti el. laiškus apie visus naujus bilietus Approve this translation

Just now

Ką tik dabar Approve this translation

%{time} min

1 %{time} min Approve this translation

Yesterday

Vakar Approve this translation

You haven't been given permission to access this functionality.

Nebuvo suteiktas leidimas susipažinti su šia funkcija. Approve this translation

Your Own

1 Jūsų pačių Approve this translation

Welcome Email

Sveikinimo laiškas Approve this translation

(select)

1 (Pasirinkti) Approve this translation

Give feedback & Contact support

Palikti atsiliepimą ir susisiekti su pagalba Approve this translation

Give feedback only

1 Pateikite atsiliepimų tik Approve this translation