General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  68
 3. Reviewed
  186
 4. All
  254
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 254

Fully Customizable Design

Pilnai pritaikoma konstrukcija Approve this translation

My tickets

Savo bilietai Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

Šis domeno vardas jau užimtas. Parašykite mums, jei manote, kad tai klaida. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

1 Pilna turinio kontrolė, prieigos ir duomenų išsaugojimas. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

1 Siūlomos idėjos ir balsuojama už jas didėjančia tvarka. Approve this translation

Everyone else

2 Visi kiti Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

1 Integracija ir visiška svetainės išvaizdos kontrolė. Approve this translation

Feedback Tab Widget

Atsiliepimai Tab "widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorijos leidžia jums organizuoti idėjas jūsų forumuose. Vartotojai gali pasirinkti, kuriai kategorijai priklauso jų idėja. Approve this translation

See %{link}

Pamatyti %{link} Approve this translation

Advanced Security

1 Išplėstinė apsauga Approve this translation

is invalid

1 netinka Approve this translation

Profanity filter

Nešvankybės filtras Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

1 Integruoti UserVoice tiesiogiai į savo svetainę. Approve this translation

%{feature_name} is not available on your current plan.

%{feature_name} nėra jūsų turimu planą. Approve this translation

all values need to be unique

1 visos ribinės vertės turi būti unikalus Approve this translation

Merge ideas

Sujungti idėjas Approve this translation

Advanced management

Išplėstinė valdymo Approve this translation

Unassigned

1 Nepriskirta Approve this translation

%{num} votes

%{num} balsų Approve this translation

Pre-moderation

Pasirengimo-saikas Approve this translation

Single Sign-On documentation

Vienkartinio prisijungimo registravimas Approve this translation

You don't have access to this.

1 Jūs neturite prieigos prie to. Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

Sukurkite savo prekės ženklą ir pažinkite savo auditoriją. Approve this translation

Email must be present.

Turite įvesti el. pašto adresą. Approve this translation

Our basic forum

1 Mūsų pagrindinis forumas Approve this translation

Restrict access by IP

1 Riboti prieigą IP Approve this translation

Full custom design

Individualus dizainas Approve this translation

you need to have at least one value

1 jums reikia turėti bent vieną reikšmę Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Jau greitai! Integruoti UserVoice pirminę aplikaciją per savo iPhone apps. Approve this translation

Integration

1 Integracija Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Ačiū, kad patvirtinote savo el. pašto adresą. Prašome susikurti slaptažodį, kad būtumėte saugūs. Approve this translation

already has an outstanding invitation

jau yra pakviestas Approve this translation

Your UserVoice URL

1 Jūsų UserVoice URL Approve this translation

Your UserVoice subdomain

1 Jūsų UserVoice subdomenas Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Suteikite privačiam forumui prieigą prie visų el. paštų domenų (pvz., *. Youdomain.com). Approve this translation

Custom Fields

Custom fields Approve this translation

Restrict access by email domain

Apriboti prieigą pagal elektroninio pašto domeną Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Išplėstiniai balsų sukčiavimų nustatymai Approve this translation

ID of Forum

1 Forum ID Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Automatiškai pakeičia keiksmažodžius "*****". (Šiuo metu tik anglų k.) Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications. %{resend}

Nepatvirtina: Jums reikia patvirtinti savo el. pašto adresą ir tik tada galėsite gauti pranešimus. %{resend} Approve this translation

For small groups

1 Mažoms grupėms Approve this translation

Channel

Kanalas Approve this translation

Respond to ideas

1 Atsakyti idėjoms Approve this translation

Email must be valid.

El. pašto adresas neteisingas. Approve this translation

is an admin

yra administratorius Approve this translation

Lite Design Customization

Lite Dizaino Pritaikymas Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Suteikti privatus forumo prieigą prie konkrečių IP adresų (pvz., jūsų vidinio tinklo). Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications or create a password. %{resend}

Nepatvirtina: Jums reikia patvirtinti savo el. pašto adresą ir tik tada galėsite gauti pranešimus ar susikurti slaptažodį. %{resend} Approve this translation