1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  374
 3. Reviewed
  440
 4. All
  814
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 814

You've revoked the token for %{application}

1 Vratili ste oznaku programa %{application} Approve this translation

Deny

1 Odbij Approve this translation

Success!

Uspešno! Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

2 Fejsbuk je trenutno nedostupan. Pokušajte ponovo za nekoliko minuta. Approve this translation

Authorize Application

1 Odobri program Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

1 Program %{name} želi da pristupi i ažurira vaše podatke na Juzervojsu. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

2 Prijavljivanje nije uspelo. Pokušajte ponovo. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Vaš e-mail ne može biti anoniman ako se želite da se prijavite preko Facebook-a. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Potrebno je da obezbediš validnu email adresu pre Facebook-a. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Дозволити %{name} приступ вашем УсерВоице профил? Approve this translation

Allow access

Омогућавају приступ Approve this translation

Sign in to your UserVoice profile

Пријавите се на свој УсерВоице профил Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

ОпенИД аутентификацију није успела: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

ОпенИД провајдер идентитета за %{provider} је тренутно недоступна Approve this translation

You are now signed in to the contributor sidebar. You can close this window and return to the sidebar.

Сада сте пријављени на бочну траку са доприносом. Можете затворити овај прозор и вратити се на бочну траку. Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Само администратори могу се пријавити путем овог метода. Пријавите се на други начин. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Ово %{provider} рачун није добар, нема потврђену адресу е-поште. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Извините због тога, нисмо се могли пријавити. Молимо вас покушајте поново. Approve this translation

[password protected entry]

1 (unos zaštićen lozinkom) Approve this translation

an anonymous user

2 anoniman korisnik Approve this translation

updated

1 ažurirano Approve this translation

is now %{status}

је сада %{status} Approve this translation

started

2 započeto Approve this translation

I suggest you ...

2 Predlažem vam... Approve this translation

Terms of service

2 Uslovi korišćenja Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

2 pretplatni plan ne uključuje ime domena Approve this translation

does not belong to subdomain

2 ne pripada poddomenu Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

3 Ovaj forum je zatvoren. Glasanje nije moguće. Approve this translation

planned

2 planirano Approve this translation

duplicate

2 duplikat Approve this translation

Password confirmation

2 Potvrda lozinke Approve this translation

other

2 drugo Approve this translation

Activity

2 Aktivnost Approve this translation

White Labeled

2 Означено белом етикетом Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

2 Povratne informacije za %{account_name} Approve this translation

under review

2 pregleda se Approve this translation

declined

2 odbijeno Approve this translation

Domain Aliasing

2 Псеудоними домена Approve this translation

Enter your idea

Unesite svoju ideju Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

1 rešava „%{resolves_to}“ umesto „%{host}“. Proverite DNS postavke. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

1 ne rešava. Može potrajati i do 72 časa kako bi vaše DNS postavke stupile na snagu. %{link} Approve this translation

completed

1 završeno Approve this translation

Site

Sajt Approve this translation

Single Sign-On

1 Једнострука пријава Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

1 Поставите форум на свој домен (нпр. predlozi.vasdomen.com). Задржава искуство марке и додаје вредност SEO стављањем прилагођеног садржаја на домен. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

1 Корисници могу да прелазе с вашег сајта на Јузервојс без икаквог учлањења. Ово умногоме смањује баријеру у давању повратних информација. Кориснички профили и сличице се могу објединити у Јузервојс ради бољег доживљаја. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

1 Сваком гласачу се додељује десет гласова по форуму. Ово приморава људе да се добро усредсреде за које ће идеје гласати, а то доприноси квалитетнијој повратној информацији. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

1 О неким стварима је најбоље разговарати приватно. Форум можете ограничити путем е-адресе, е-домена или једноструке пријаве. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

1 Потрошачи и не морају да знају да су напустили ваш сајт. Подесите дизајн Јузервојса (заглавље, подножје и CSS) тако да се поклапа с постојећим изгледом. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

1 Поставке подршке које укључују двадесетчетворочасовно управљање налогом. Approve this translation