Authentication

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  39
 3. Reviewed
  28
 4. All
  67
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 67

Remember me

1 Zapamti me Approve this translation

Change Password

1 Promeni lozinku Approve this translation

Sorry, we couldn't find your existing account on file.

Žao nam je, nismo upeli da pronađemo vaš nalog. Approve this translation

Required, but not displayed

1 Obavezno, ali se ne prikazuje Approve this translation

or, sign in with

1 ili se prijavite preko Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

2 Fejsbuk je trenutno nedostupan. Pokušajte ponovo za nekoliko minuta. Approve this translation

If checked, we'll remember your session for 2 weeks.

1 Ako je označeno, zapamtićemo vašu sesiju dve nedelje. Approve this translation

Sign in to your profile.

1 Prijavite se na vaš profil. Approve this translation

I agree to the %{tos}

1 Prihvatam %{tos} Approve this translation

Signed in as %{user}

1 Prijavljen/-a kao %{user} Approve this translation

You aborted the sign-in process.

1 Обуставили сте пријављивање. Approve this translation

Display name

1 Ime prikaza Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

2 Prijavljivanje nije uspelo. Pokušajte ponovo. Approve this translation

Your UserVoice subdomain

1 Поддомен вашег Јузервојса Approve this translation

Enter your email address

Unesite svoju email adresu Approve this translation

Sorry, we couldn't log you in.

1 Пријављивање није успело. Approve this translation

Your email address

Vaša email adresa Approve this translation

Thanks for signing in, %{user}

1 Hvala na prijavi, %{user} Approve this translation

Set Password

Постави лозинку Approve this translation

By signing in you agree to the Terms of Service

Otvaranjem naloga prihvatate Uslove korišćenja Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Vaš e-mail ne može biti anoniman ako se želite da se prijavite preko Facebook-a. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Potrebno je da obezbediš validnu email adresu pre Facebook-a. Approve this translation

Enter the email address you used

Унесите емаил адресу коју сте користили Approve this translation

We'll email you a list of UserVoice sites you have profiles on.

Ми ћемо Вам е-маил листу УсерВоице локација које имају профиле на. Approve this translation

Email me my sites

Пошаљите ми сајтовима Approve this translation

Still having trouble?

Још увек имате проблема? Approve this translation

Contact UserVoice support

Контакт УсерВоице подршку Approve this translation

Your UserVoice site URL

Ваша УсерВоице Сите УРЛ Approve this translation

Go to my account

Иди на мој рачун Approve this translation

Forgot your site's address?

Заборавили адресу вашег сајта? Approve this translation

Okay

Добро Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

Потврда идентитета путем OpenID-а није успела: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

Добављач потврде идентитета путем OpenID-а за %{provider} је тренутно недоступан Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Само администратори могу да се пријаве помоћу ове методе. Пријавите се на други начин. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Овај %{provider} налог је неважећи јер нема верификовану имејл-адресу. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Пријављивање није успело. Покушајте поново. Approve this translation

New Password

Нова лозинка Approve this translation

Create an account

Отворите налог Approve this translation

Display name (optional)

Приказани назив (опционално) Approve this translation

Hooray!

Ура! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

Ушли сте, припремате своју страницу. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Приступ колачићима је потребан да бисте се пријавили. Ажурирајте поставке приватности да бисте омогућили праћење више локација или покушајте да користите други прегледач. Approve this translation

You do not have the necessary permissions to access this content.

Немате потребне дозволе за приступ овом садржају. Approve this translation

Sign in required to continue

Да бисте наставили, потребна је пријава Approve this translation

Remember Me

Сети ме се Approve this translation

Oh no! There's a problem with that Slack workspace

О, не! Постоји проблем са тим радним простором Слацк Approve this translation

You have some options. You can try:

Имате неке могућности. Можете пробати: Approve this translation

Signing in with a different Workspace

Пријављивање другим радним простором Approve this translation

Using a different sign in method

Коришћењем другог начина пријављивања Approve this translation

%{link:Adding a new Workspace} to UserVoice

%{link:Додавање новог радног простора} у УсерВоице Approve this translation