1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  429
 3. Reviewed
  408
 4. All
  837
 5. Health
Displaying 801 - 837 of 837

Open in a new window

Отвори у новом прозору Approve this translation

This answers my question

Ово је одговор на моје питање Approve this translation

Related ideas

Релатед идеје Approve this translation

Related articles

Везани чланци Approve this translation

Related feedback

Релатед повратне Approve this translation

Related feedback

Релатед повратне Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

Ми ћемо вас ажурирати како ова идеја напредује Approve this translation

Awesome!!!

Авесоме !!! Approve this translation

Okay.

Ок. Approve this translation

We'll be in touch.

Бићемо у контакту. Approve this translation

We take your feedback to heart.

Ми узимамо ваше мишљење к срцу. Approve this translation

Attach a file

Приложили датотеку Approve this translation

Attach a screenshot or file

Причврстите сцреенсхот или слику Approve this translation

Snap screenshot

Снап с Approve this translation

Choose a file

Одаберите датотеку Approve this translation

Uploading

Уплоадинг Approve this translation

Something went wrong while uploading

Нешто је пошло наопако док уплоад Approve this translation

Try again

Покушајте поново Approve this translation

Just send my message

Само пошаљите моју поруку Approve this translation

Taking screenshot

Узимајући сцреенсхот Approve this translation

Please select a category

Изаберите категорију Approve this translation

Exceeded API Limit

Прекорачено ограничење АПИ-ја Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

Једна особа %{heart:жели} ову идеју Approve this translation

Please describe your idea

Молимо вас опишите своју идеју Approve this translation

Please enter a message

Молимо унесите поруку Approve this translation

Action required

Мере потребне Approve this translation

We are now required to have consent to store personal data. Since you already have data stored on this site, please select one of the following:

Сада је потребно да имамо сагласност за чување личних података. Пошто већ имате податке сачуване на овој веб локацији, изаберите једну од следећих опција: Approve this translation

All of your personal information, including email address, name, and IP address will be deleted from this site. Any feedback you have provided that others have supported will be attributed to "Anonymous". All of your ideas without support will be deleted.

Све ваше личне информације, укључујући имејл адресу, име и ИП адресу ће бити избрисане са овог сајта. Свака повратна информација коју сте дали другима подржали ће се "Анонимно". Све ваше идеје без подршке ће бити избрисане. Approve this translation

You are not authorized to access this content

Нисте овлашћени за приступ овом садржају Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Сервер је тренутно мало заузет. Седите и наставићемо да покушавамо или се можете вратити касније. Approve this translation

Summarize your idea

Резимирајте своју идеју Approve this translation

Your idea has been posted to our %{link:feedback forum}

Ваша идеја је објављена на нашем %{link:форуму за повратне информације} Approve this translation

Provide your email address to vote and receive updates for this idea.

Наведите своју адресу е-поште да гласате и примате ажурирања за ову идеју. Approve this translation

I do not agree to the storage of my personal information, and I wish to delete my feedback profile and all personal data from this site.

Не пристајем на чување мојих личних података и желим да избришем свој профил повратних информација и све личне податке са ове веб локације. Approve this translation

Please note that if you do not select an option, we will be required to delete your feedback profile and personal information within 30 days.

Имајте на уму да ћемо, ако не одаберете неку опцију, у року од 30 дана морати да обришемо ваш профил повратних информација и личне податке. Approve this translation

Please select an option to continue.

Изаберите опцију за наставак. Approve this translation

This can take up to 1 minute...

Ово може да потраје до 1 минут... Approve this translation