General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  44
 3. Reviewed
  168
 4. All
  212
 5. Health
Displaying 201 - 212 of 212

New votes

Nové hlasy Approve this translation

Internal status updates

Interní aktualizace stavu Approve this translation

New NPS®

Nový NPS® Approve this translation

Send private email blasts to subscribers on an idea

Odesílejte soukromým e-mailům výbuchy předplatitelům na nápad Approve this translation

New idea merges

Nová myšlenka se sloučí Approve this translation

New Idea

Nový nápad Approve this translation

Idea Status Update

Aktualizace stavu nápadu Approve this translation

Idea Votes Update

Aktualizace hlasování nápadů Approve this translation

Push Idea

Push Idea Approve this translation

must be deleted for merged idea

pro sloučený nápad musí být odstraněn Approve this translation

This Forum has closed. No more ideas are allowed.

Toto fórum bylo uzavřeno. Žádné další nápady nejsou povoleny. Approve this translation

Use the current widget (aka "omnibox," aka "tt (touchpoint toolkit)," aka not your classic widget). Also unlocks NPS® Ratings features, which depend on the widget.

Použijte aktuální widget (aka „omnibox“, „aka“ tt (touchpoint toolkit), „aka ne váš klasický widget). Odemkne také funkce hodnocení NPS®, které závisí na widgetu. Approve this translation