1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  259
 3. Reviewed
  576
 4. All
  835
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 835

You've revoked the token for %{application}

1 Token pro %{application} byl zneplatněn Approve this translation

Deny

Odmítnout Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

Facebook je aktuálně nedostupný. Zkuste to prosím později. Approve this translation

Authorize Application

1 Autorizovat aplikaci Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Aplikace %{name} požaduje oprávnění přistupovat k vašim datům na UserVoice a upravovat je. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

Omlouváme se, ale nepodařilo se vás přihlásit. Zkuste to prosím znovu. Approve this translation

Signed in as %{name}

Jste přihlášeni jako %{name} Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Váš e-mail nemůže být anonymní, pokud se chcete přihlásit pomocí Facebooku. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Musíte zadat platnou e-mailovou adresu pomocí Facebooku. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Povolit přístup %{name} k vašemu UserVoice profilu? Approve this translation

Allow access

1 Povolit přístup Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

1 Ověřování OpenID selhalo: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

Poskytovatel OpenID autentifikace pro %{provider} není aktuálně k dispozici. Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Tuto metodu lze přihlásit pouze administrátoři. Přihlaste se prosím jiným způsobem. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Tento %{provider} účet není dobrý, nemá ověřenou e-mailovou adresu. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Omlouváme se, že vás nemůžeme přihlásit. Zkuste to prosím znovu. Approve this translation

started

ve vývoji Approve this translation

Sign in

2 Přihlásit se Approve this translation

I suggest you ...

1 Navrhuji... Approve this translation

Terms of service

2 Smluvní podmínky Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 předplacený plán neobsahuje doménové aliasy Approve this translation

Cancel

2 Zrušit Approve this translation

Confirm Password

Potvrdit heslo Approve this translation

does not belong to subdomain

2 nepatří k poddoméně Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

1 Toto fórum je již uzavřeno. Další hlasování není možné. Approve this translation

planned

1 v plánu Approve this translation

duplicate

2 duplikát Approve this translation

Password confirmation

1 Potvrzení hesla Approve this translation

other

1 ostatní Approve this translation

Admin

1 Administrátor Approve this translation

Activity

Činnosti Approve this translation

Forums

Diskusní fóra Approve this translation

Categories

1 Kateorie Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

1 Podněty zákazníku pro %{account_name} Approve this translation

under review

vyhodnocováno Approve this translation

declined

3 zamítnuto Approve this translation

Password

1 Heslo Approve this translation

Remember me

Při příští návštěvě mě přihlašte automaticky Approve this translation

Enter your idea

Vložte svůj nápad Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

se překládá jako '%{resolves_to}' namísto '%{host}'. Zkontrolujte nastavení DNS. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

se nedaří přeložit na IP adresu. Změny záznamů systému DNS se mohou projevit až za 72 hodin. %{link} Approve this translation

Sign up

Registrovat se Approve this translation

Change Password

Změnit heslo Approve this translation

completed

1 dokončeno Approve this translation

upgrade

upgrade Approve this translation

Loading

Nahrávání Approve this translation

Open

1 Otevřít Approve this translation

Custom

Vlastní Approve this translation

Closed

1 Zavřeno Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Nastaví vaše fórum na vlastní doméně (např.: feedback.vasedomena.cz). Zachová souvislost se značkou a zvýší přidanou hodnotu tím, že i uživateli vytvořený obsah bude vyhledatelný na vašich stránkách (SEO). Approve this translation