1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  100
 3. Reviewed
  843
 4. All
  943
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 943

by %{username}

2 od %{username} Approve this translation

started

ve vývoji Approve this translation

That email has already been confirmed. Thanks!

2 Tento e-mail byl již potvrzen. Děkujeme! Approve this translation

Sign in

2 Přihlásit se Approve this translation

anonymous

2 anonymní Approve this translation

This entry is for a protected UserVoice page. To view protected entries, please subscribe instead to %{url}.

3 Tento příspěvek je chráněnou stránkou UserVoice. Abyste si tyto příspěvky mohli prohlížet, je třeba se přihlásit na %{url} Approve this translation

[password protected entry]

2 [pro přístup vyžadováno heslo] Approve this translation

I suggest you ...

1 Navrhuji... Approve this translation

Terms of service

2 Smluvní podmínky Approve this translation

Status

3 Stav Approve this translation

an anonymous user

3 anonymní uživatel Approve this translation

Description

3 Popis Approve this translation

You've revoked the token for %{application}

1 Token pro %{application} byl zneplatněn Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

1 předplacený plán neobsahuje doménové aliasy Approve this translation

Comment

3 Komentář Approve this translation

Settings

2 Nastavení Approve this translation

Search

2 Vyhledat Approve this translation

vote

2 hlasovat Approve this translation

%{duration} ago

1 před %{duration} Approve this translation

does not belong to subdomain

2 nepatří k poddoméně Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

1 Toto fórum je již uzavřeno. Další hlasování není možné. Approve this translation

planned

1 v plánu Approve this translation

duplicate

2 duplikát Approve this translation

Password confirmation

1 Potvrzení hesla Approve this translation

other

1 ostatní Approve this translation

Avatar

1 Avatar Approve this translation

optional

volitelné Approve this translation

Your confirmation email has been resent.

Potvrzovací e-mail vám byl opětovně zaslán. Approve this translation

Category

Kategorie Approve this translation

Email

E-mail Approve this translation

Admin

1 Administrátor Approve this translation

Sorry, we couldn't find any accounts for '%{email}'.

3 Omlouváme se, ale nemůžeme najít žádný účet pro '%{email}'. Approve this translation

Activity

Činnosti Approve this translation

White Labeled

Označkováno Approve this translation

Categories

1 Kateorie Approve this translation

Open ideas

Otevřené nápady Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

1 Podněty zákazníku pro %{account_name} Approve this translation

under review

vyhodnocováno Approve this translation

Re-send email confirmation

Opětovně odeslat potvrzení e-mailu Approve this translation

What happens if I run out?

Co se stane, když je všechny vyčerpám? Approve this translation

declined

3 zamítnuto Approve this translation

Comments

Komentáře Approve this translation

%{num} comments

%{num} komentářů Approve this translation

Domain Aliasing

Alias domény Approve this translation

Privacy Policy

Zásady ochrany osobních údajů Approve this translation

Feedback

Zpětná vazba Approve this translation

Your Name

1 Vaše jméno Approve this translation

Remember me

Při příští návštěvě mě přihlašte automaticky Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

3 Děkujeme za potvrzení e-mailové adresy. Approve this translation

Enter your idea

Vložte svůj nápad Approve this translation