Clients - Touchpoint Toolkit

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  11
 3. Reviewed
  78
 4. All
  89
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 89

Back

Zpět Approve this translation

Processing

Probíhá zpracovávání Approve this translation

Admin response

1 Adminova odpověď Approve this translation

more

více Approve this translation

Edit idea

Upravit nápad Approve this translation

Invalid email address!

Neplatná e-mailová adresa! Approve this translation

Whoops

Hopla Approve this translation

How likely would you be to recommend %{site_name} to a friend or colleague?

Jaká je pravděpodobnost, že byste doporučili %{site_name} příteli nebo kolegovi? Approve this translation

Great stuff!

Dobrý nápad! Approve this translation

Nevermind

Nikdy Approve this translation

Send us a message

1 Pošlete nám zprávu Approve this translation

Do you still want to submit an idea or send us a message?

Stále chcete přidat návrh nebo nám poslat zprávu? Approve this translation

Post an Idea

Odeslat nápad Approve this translation

Please enter a valid email address

Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu Approve this translation

Idea title

Název nápadu Approve this translation

Please enter a title

Prosím, zadejte název Approve this translation

Select a category

1 Vyberte kategorii Approve this translation

So we can update you!

Díky tomu vás budeme schopni kontaktovat! Approve this translation

This field is required

1 Toto pole je povinné Approve this translation

Select one

1 Vyberte jednu Approve this translation

No thanks

1 Ne, díky Approve this translation

Enter your feedback

1 Zadejte svůj názor Approve this translation

Why did you pick that score?

Proč jste vybrali toto skóre? Approve this translation

Do you still want to send us a message?

Stále nám chcete odeslat vzkaz? Approve this translation

Do you still want to submit an idea?

Stále chcete přispět svým nápadem? Approve this translation

Additional details

1 Další informace Approve this translation

Sending message

Odesílání zprávy Approve this translation

Give feedback or ask for help

Sdělte nám svůj názor nebo požádejte o pomoc Approve this translation

Are any of these helpful?

1 Jsou některé z nich užitečné? Approve this translation

Skip and send message

Přeskočit a poslat zprávu Approve this translation

Skip and post idea

Přeskočit a odeslat nápad Approve this translation

Edit message

1 Upravit zprávu Approve this translation

Message sent!

1 Zpráva byla odeslána! Approve this translation

Can we ask a favor?

Můžeme vás požádat o laskavost? Approve this translation

We'd really appreciate it if you would tweet your comments, too

Opravdu bychom ocenili, kdybyste i tweetl(a) své komentáře Approve this translation

Not likely

Nízká Approve this translation

Very likely

Vysoká Approve this translation

Powered by %{link:UserVoice}

Používáme %{link:UserVoice} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 lidem se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Jedné osobě se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} lidem se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Vám se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Vám a jedné další osobě se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Vám a dalším %{count} osobám se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Vaše zpětná vazba byla zveřejněna na našem %{link:fóru zpětné vazby} Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Vaše zpětná vazba byla zveřejněna na našem %{link:fóru zpětné vazby} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 lidem se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Jedné osobě se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} lidem se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Vám se %{heart:líbí} tento nápad Approve this translation