Authentication

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  5
 3. Reviewed
  43
 4. All
  48
 5. Health
Displaying all 48

Sign in

2 Přihlásit se Approve this translation

Email

E-mail Approve this translation

Password

1 Heslo Approve this translation

Remember me

Při příští návštěvě mě přihlašte automaticky Approve this translation

Sorry, we couldn't find your existing account on file.

Omlouváme se, ale váš účet jsme v systému nenašli. Approve this translation

Required, but not displayed

Vyžadováno, ale nezveřejňováno Approve this translation

Failed to authenticate

1 Nebylo možné ověřit Approve this translation

Forgot password?

Zapomněli jste heslo? Approve this translation

or, sign in with

případně přihlásit pomocí Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

Facebook je aktuálně nedostupný. Zkuste to prosím později. Approve this translation

If checked, we'll remember your session for 2 weeks.

Pokud zaškrtnete tuto volbu, budeme vaši relaci udržovat po dobu 2 týdnů. Approve this translation

Sign in to your profile.

Přihlaste se ke svému profilu (účtu). Approve this translation

Email me a new password.

Zaslat nové heslo na mou e-mailovou adresu. Approve this translation

I agree to the %{tos}

Souhlasím, že budu dodržovat %{tos} Approve this translation

Signed in as %{user}

1 Přihlášen jako %{user} Approve this translation

You aborted the sign-in process.

Přerušili jste proces přihlášení. Approve this translation

Display name

Jméno, jak bude zobrazeno Approve this translation

Login failed

1 Přihlášení se nezdařilo Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

Omlouváme se, ale nepodařilo se vás přihlásit. Zkuste to prosím znovu. Approve this translation

You have to be an administrator to log in this way.

1 Tímto způsobem se může přihlásit pouze správce. Approve this translation

Your UserVoice subdomain

Vaše UserVoice subdoména Approve this translation

You have been blocked.

1 Váš účet byl zablokován. Approve this translation

Enter your email address

Zadejte svou e-mailovou adresu Approve this translation

Sorry, we couldn't log you in.

Omlováme se, nebylo možné Vás přihlásit. Approve this translation

Terms of Service

3 Podmínky použití Approve this translation

Name

1 Jméno Approve this translation

Your email address

Vaše e-mailová adresa Approve this translation

Thanks for signing in, %{user}

Díky za přihlášení %{user} Approve this translation

By signing in you agree to the Terms of Service

Přihlášením vyjadřujete souhlas s Pravidly používání Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Váš e-mail nemůže být anonymní, pokud se chcete přihlásit pomocí Facebooku. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Musíte zadat platnou e-mailovou adresu pomocí Facebooku. Approve this translation

Sign in to your UserVoice profile

Přihlaste se ke svému UserVoice profilu Approve this translation

Sign in to your UserVoice account

Přihlaste se ke svému UserVoice účtu Approve this translation

Enter the email address you used

1 Zadejte e-mailovou adresu, kterou jste použili Approve this translation

We'll email you a list of UserVoice sites you have profiles on.

Zašleme vám seznam sránek, které máte na UserVoice. Approve this translation

Email me my sites

Zašlete mi e-mailem odkaz na mé stránky Approve this translation

Still having trouble?

Přetrvávají potíže? Approve this translation

Contact UserVoice support

Kontaktovat UserVoice podporu Approve this translation

Your UserVoice site URL

Adresa vašich UserVoice stránek Approve this translation

Go to my account

Přejít na můj účet Approve this translation

Forgot your site's address?

Zapomněli jste adresu stránky? Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

1 Ověřování OpenID selhalo: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

Poskytovatel OpenID autentifikace pro %{provider} není aktuálně k dispozici. Approve this translation

You have been temporarily locked out for 30 minutes due to too many failed attempts.

Byl jste dočasně zablokován po dobu 30 minut z důvodu příliš velkého počtu neúspěšných pokusů. Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Tuto metodu lze přihlásit pouze administrátoři. Přihlaste se prosím jiným způsobem. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Tento %{provider} účet není dobrý, nemá ověřenou e-mailovou adresu. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Omlouváme se, že vás nemůžeme přihlásit. Zkuste to prosím znovu. Approve this translation

The password and/or email address you entered is incorrect.

Zadané heslo a / nebo e-mailová adresa je nesprávná. Approve this translation