General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  53
 3. Reviewed
  162
 4. All
  215
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 215

started

begin Approve this translation

[password protected entry]

[wagwoord beskermde inskrywing] Approve this translation

I suggest you ...

Ek stel voor Approve this translation

Terms of service

Voorwaardes van dienslewering Approve this translation

an anonymous user

1 'n anonieme gebruiker Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

inskrywing plan sluit nie domein aliasing Approve this translation

does not belong to subdomain

1 behoort nie aan die "subdomain" Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Hierdie forum het gesluit. Geen meer stemming word toegelaat nie. Approve this translation

planned

1 beplan Approve this translation

duplicate

1 dupliseer Approve this translation

Password confirmation

Wagwoord bevestiging Approve this translation

other

1 ander Approve this translation

Activity

Aktiwiteit Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

Kliente terugvoer vir %{account_name} Approve this translation

under review

1 word beoordeel Approve this translation

declined

1 nie toegestaan Approve this translation

Enter your idea

Sleutel u idee in Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

hierdie skakel gaan na '%{resolves_to}' maar behoort na '%{host}' te wys. Kyk na u DNS instellings Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

hierdie gaan nerens heen nie. Dit mag tot 72 uur neem vir u DNS instellings om te reflekteer. %{link} Approve this translation

completed

1 voltooi Approve this translation

Site

Webtuiste Approve this translation

Single Sign-On

Enkel Aanteken Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Kry u forum opgestel op u eie domain (vb: terugvoer.mydomain.com). Dit hou u handelsmerk uniform en voeg waarde by SEO deur gebruikerverskafdeinhoud op u domain te sit. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

U gebruikers kan sonder moeite van u webwerf UserVoice gebruik sonder om opnuut te registreer. Hierdie maak die geleentheidskoste om terugvoer te gee baie laag. U gebruikersprofiele en avatars kan integreer word binne UserVoice om die gebruikerservaring perfek te maak. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Elke persoon word 10 stemme (per forum) toegeken om te gebruik op idees wat hulle ondersteun. Dit dwing mense om te fokus op hulle top idees wat beter terugvoer verseker. Met hierdie opsie kan u die aantal stemme wat elke persoon kry op 'n per forum basis verstel. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Party kwessies sal na gelang privaat bespreek word. U kan 'n forum beperk tot e-pos adres, e-pos domain of deur Enkel Aanteken Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

U kliente hoef nie eers te weet hulle het u webwerf verlaat nie. Stel u UserVoice ontwerp so in (koppe, voetstukke en CSS) om te lyk nes u huidige gebruikerservaring. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Verskeie ondersteuningsopsies insluitend 24 uur 7dae 'n week toegewyde rekeningsbestuur. Approve this translation

Private Forums

Private forums Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

Meeste rekenings het een forum vir algemene idees en skep dan ekstra forums om per onderwerp met gebruikers en personeel te gesels. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

SSL sekuriteit sorg dat u data beskerm word Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

Al die gereedskap om te luister, terugvoer te gee en om die gemoed van u groeiende gehoor te meet Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Verskaf toegewyde beheer oor hoe die vals stem herkenner werk. Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone Nutsmiddel Approve this translation

Crowdsourced moderation

Publieke inhoudsversorging Approve this translation

Fully Customizable Design

Ten volle aanpasbare ontwerp Approve this translation

My tickets

My ondersteuningsversoeke Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

Hierdie domain alias is reeds gevat. Kontak asseblief ons ondersteuningsdiens vir meer hulp as u voel dis 'n foutiewe boodskap. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

Volle beheer Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

Idees word voorgestel en dan in 'n stemming na bo gedryf. Approve this translation

Everyone else

Almal anders Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

Soomlose geintegreer en totale beheer oor jou webwerf se uitleg en hoe dit lyk. Approve this translation

Feedback Tab Widget

Terugvoer Nutsmiddel Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategoriee laat u toe om idees binne u forums te organiseer. Gebruikers kan elke idee se kategorie kies wanneer hulle idees voorstel. Approve this translation

See %{link}

Sien %{link} Approve this translation

Advanced Security

Gevorderde sekuriteit Approve this translation

is invalid

is ongeldig Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Intergreer UserVoice dierek op jou webblad Approve this translation

all values need to be unique

Alles waardes moet uniek wees Approve this translation

Merge ideas

Stel idees saam Approve this translation