Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  72
 3. Reviewed
  172
 4. All
  244
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 244

started

begin Approve this translation

That email has already been confirmed. Thanks!

Hierdie epos adres is reeds bevestig. Dankie! Approve this translation

Sign in

Teken in Approve this translation

Search

Soek Approve this translation

Cancel

Kanseleer Approve this translation

planned

1 beplan Approve this translation

duplicate

1 dupliseer Approve this translation

other

1 ander Approve this translation

Avatar

Avatar Approve this translation

Your confirmation email has been resent.

Die epos bevestiging is weer aan u gestuur Approve this translation

Category

Kategorie Approve this translation

Categories

Kategoriee Approve this translation

under review

1 word beoordeel Approve this translation

declined

1 nie toegestaan Approve this translation

Privacy Policy

Privaatheidsbeleid Approve this translation

Your Name

U naam Approve this translation

Password

Wagwoord Approve this translation

Thanks for confirming your email address!

Dankie dat u u e-pos adres bevestig het! Approve this translation

Sign up

Teken in Approve this translation

You have already confirmed this email.

U het reeds hierdie epos bevestig Approve this translation

completed

1 voltooi Approve this translation

responded

het terugvoer verskaf Approve this translation

Admin Console

Administrasie bestuurskerm Approve this translation

Forgot password?

Wagwoord vergeet? Approve this translation

Continue

1 Gaan voort Approve this translation

Sign out

Teken uit Approve this translation

That idea has been deleted

Hierdie idee is geskrap Approve this translation

Job Title

Werkstitel Approve this translation

Flagged

Gemerk Approve this translation

Sorry, you don't have access to this forum.

Jammer, jy het nie toagang tot hierdie forum nie. Approve this translation

Add a comment

Gee kommentaar Approve this translation

ex: Community Manager, CEO

ex: Gemeenskapsbestuurder, CEO Approve this translation

spam

spam Approve this translation

ideas

Idees Approve this translation

Terms of Service

Diensvoorwaardes Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Hierdie idee word saam gevoeg met n ander een. Approve this translation

Idea is a duplicate

Hierdie idee is 'n duplikaat Approve this translation

Your email address

Jou epos Approve this translation

Your name

Jou naam Approve this translation

Signed in as %{name}

Ingeteken as %{name} Approve this translation

%{num} article

%{num} artikel Approve this translation

%{num} articles

%{num} artikels Approve this translation

thinking

dink Approve this translation

Describe your idea

Beskryf jou idee Approve this translation

You have %{1:votes} left!

Jy het %{1:votes} oor! Approve this translation

To help improve the overall quality of ideas, users are given a limited number of votes. Once ideas you vote for are closed, your votes will be returned to you.

Gebruikers ontvang n beperkte hoeveelheid stemme om te help met die gehalte van idees. Wanneer die idee waarvoor jy gestem het sluit, sal al jou stemme aan jou terugbesorg word. Approve this translation

%{user} commented

%{user} kommentaar Approve this translation

Flag as inappropriate

Merk as onvanpas Approve this translation

%{topic} articles

%{topic} artikels Approve this translation

%{user} gave this <strong>%{num}</strong> votes

%{user} het hierdie %{num} stemme Approve this translation