1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  123
 3. Reviewed
  721
 4. All
  844
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 844

anonymous

1 anoniem Approve this translation

What happens if I run out?

Wat gebeur as ek uit hardloop? Approve this translation

Share

1 Deel Approve this translation

Done!

1 Versoek voltooi! Approve this translation

You need to authorize the UserVoice feedback system

1 U moet die UserVoice terugvoerstelsel toestemming gee om dit te aktiveer Approve this translation

You have added %{num} %{text}

1 U het %{num} %{text} bygevoeg Approve this translation

saving

1 besig om te stoor Approve this translation

Vote for this idea

1 Stem vir hierdie idee Approve this translation

Admins, please <a onclick="uv.utility.help('setup'); return false;" style="text-decoration: underline;">configure your UserVoice account</a> to start collecting feedback.

Admins, asseblief stel u UserVoice rekening om terugvoer te ontvang. Approve this translation

Load more ideas

1 Laai meer idees Approve this translation

These instructions are for admins to configure their UserVoice-powered Feedback Tab. if you are trying to leave feedback, please come back soon!

Hierdie is vir admins om hulle UserVoice terugvoertabs op te stel. As jy probeer terugvoer gee, kom asb later terug! Approve this translation

Sign in to your UserVoice Admin Console

Teken in op jou Uservoice admin paneel Approve this translation

%{category}

%{category} Approve this translation

Register your Facebook Page or App

Registreer jou Facebook bladsy of app Approve this translation

View comments (%{num})

sien kommentaar (%{num}) Approve this translation

Your new Feedback Tab is almost ready!

Jou nuwe terugvoer tab is amper gereed! Approve this translation

Create idea

Skep &#39;n idee Approve this translation

awaiting moderator approval

wag vir goedkeuring deur die moderator Approve this translation

This Facebook app uses the UserVoice feedback system to collect feedback. In order to create ideas, vote and leave comments, you must authorize the UserVoice feedback app and agree to the %{1:terms of service}

Hierdie Facebook app gebruik die Uservoice terugvoerstelsel om terugvoer bymekaar te maak. Om nuwe idees te skep, te stem of kommentaar te los, moet jy die Uservoice terugvoer-app toestemming gee en toestem tot die %{1:terms of service} Approve this translation

Response by %{name}

Terugvoer deur %{name} Approve this translation

Update Search

Dateer soek op Approve this translation

Vote for a similar idea, or add your idea below

Stem vir 'n gelyksoortige idee, of voeg 'n nuwe idee by hier onder Approve this translation

You have %{num} remaining!

Jy het %{num} oor! Approve this translation

All Feedback

Gee terugvoer Approve this translation

My Feedback

My terugvoer Approve this translation

Each person is given a limited number of votes to encourage the best ideas possible. If you run out, don't worry, there are a number of ways you can get your votes back!

Elke persoon ontvang n beperkte hoeveelheid stemme om die beste moontlike idees aan te moedig. As jy nie meer oor het nie, moenie kommer nie, daar is n paar maniere hoe jy jou stemme kan terugkry Approve this translation

<strong>You can change the number of votes you've already cast</strong> for ideas. Click on the "My Feedback" tab to see which ideas you've supported; removing votes will allow you to vote for and create other ideas.

Jy kan jou hoeveelheid stemme verander vir idees. Kliek op die "My feedback" tab om te sien watter idees jy ondersteun het; deur hierdie stemme te verwyder, sal dit jou toelaat om vir ander idees te stem of te skep. Approve this translation

You can also comment on any idea, regardless of how many votes you have!

Jy kan ook kommentaar lewer op enige idee, maak nie saak hoeveel stemme jy het nie! Approve this translation

on %{date}

op %{date} Approve this translation

Write a comment

Lewer kommentaar Approve this translation

How to configure your UserVoice Feedback Tab

Hoe om jou UserVoice terugvoer-tab op te stel Approve this translation

Add your idea

Voeg jou idee toe Approve this translation

What happens if I run out of votes?

Wat gebeur as ek uit stemme uit hardloop? Approve this translation

In order to create ideas, vote and leave comments, you need to authorize the UserVoice feedback system. Would you like to do this now?

Om idees to skep, te stem, en terugvoering te gee, moet jy eers toestemming gee vir die UserVoice terugvoerstelsel app. Wil jy dit nou doen? Approve this translation

Request for Permission

Vra Permissie Approve this translation

Sorry, something went wrong.

Jammer iets het fout gegaan Approve this translation

A title is required for your idea

Gee 'n titel vir jou idee Approve this translation

Error!

Fout! Approve this translation

Please make sure you enter your idea before pressing "Continue".

Maak seker jy gee 'n idee voor jy "Continue" kies Approve this translation

Thanks for your suggestion. We'll post it as soon as our admins get a chance to approve it.

Dankie vir jou voorstel. Ons sal dit plaas die oomblik as ons admin tyd het om dit goed te keur. Approve this translation

Looks like you have been busy, but don't worry as soon as one of your ideas is completed you will get those votes back!

Dit lyk asof jy besig was, maar moenie bekommer nie, sodra een van jou idees afgehandel is, kry jy jou stemme terug! Approve this translation

Not enough votes!

Nie genoeg stemme! Approve this translation

Accepted

Aanvaar Approve this translation

<strong>The votes you cast for ideas are returned to you</strong> when an admin closes the idea

Jou stemme vir idees word teruggegee aan jou as die admin die idee sluit. Approve this translation

Collecting feedback from your fans is super easy! To install, just follow these quick steps:

Om terugvoer te kry by jou fans is super maklik! Om te installeer, volg net die vinnige stappe: Approve this translation

Create one for free!

Maak een vir nuut! Approve this translation

From your Admin Console select:

Kies uit jou Admin paneel: Approve this translation

If you have any questions or need assistance, please contact us at

Kontak ons gerus as jy enige vrae het of hulp nodig het Approve this translation

UserVoice Facebook App is not configured

Jou UserVoice Facebook App is nie opgestel nie Approve this translation

Oh nos!

Ag nee! Approve this translation