Helpdesk - Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  6
 3. Reviewed
  17
 4. All
  23
 5. Health
Displaying all 23

Powered by UserVoice

Aangedryf deur UserVoice Approve this translation

Spam

Spam Approve this translation

View ticket

Besigtig ondersteuningsversoek Approve this translation

Add a note

Voeg 'n nota Approve this translation

Close

Naby Approve this translation

On %{date} at %{time} %{from} wrote:

op %{date} by %{time}%{from} geskryf: Approve this translation

Delete

verwyder Approve this translation

This email notification was intended for %{email}

Hierdie e-pos kennisgewing bedoel was vir %{email} Approve this translation

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

Jy het hierdie boodskap getuur na 'n posbus wat nie gemonitor word nie. Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

%{user} n nota is aangeheg aan die kaartjie %{ticket} Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

%{user} Het beantwoord op kaartjie%{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

%{user} aangewys %{ticket} na %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

%{user} toegekende kaartjie %{ticket} na jou Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

%{user} toegekende kaartjie %{ticket} to %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

%{user} Kaartjie verander%{ticket} na toegekende. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

'n Nuwe kaartjie (%{ticket}) toegeken aan %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

'n Nuwe kaartjie(%{ticket}) is toegeken aan jou. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

'n Nuwe kaartjie (%{ticket}) aangewys na%{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

'n Nuwe ontoegekende kaartjie(%{ticket} is ontvang. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

'n Nuwe kaartjie (%{ticket} ontvang. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} toegekende %{ticket_count} kaartjies aan jou. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} toegekende%{ticket_count} kaartjies aan%{queue}. Approve this translation

%{name} via %{company}

%{name} via %{company} Approve this translation