Clients - Instant Answers Widget

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  19
 3. Reviewed
  67
 4. All
  86
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 86

started

begin Approve this translation

planned

1 beplan Approve this translation

duplicate

1 dupliseer Approve this translation

other

1 ander Approve this translation

under review

1 word beoordeel Approve this translation

declined

1 nie toegestaan Approve this translation

completed

1 voltooi Approve this translation

responded

het terugvoer verskaf Approve this translation

Sorry, you don't have access to this forum.

Jammer, jy het nie toagang tot hierdie forum nie. Approve this translation

Message subject

Boodskap titel Approve this translation

spam

spam Approve this translation

%{num} article

%{num} artikel Approve this translation

%{num} articles

%{num} artikels Approve this translation

thinking

dink Approve this translation

You have %{1:votes} left!

Jy het %{1:votes} oor! Approve this translation

To help improve the overall quality of ideas, users are given a limited number of votes. Once ideas you vote for are closed, your votes will be returned to you.

Gebruikers ontvang n beperkte hoeveelheid stemme om te help met die gehalte van idees. Wanneer die idee waarvoor jy gestem het sluit, sal al jou stemme aan jou terugbesorg word. Approve this translation

You're out of votes

Jou stemme is op Approve this translation

Voting has closed

Stemming is gesluit Approve this translation

Remove votes

Neem stemme weg Approve this translation

browse articles

kyk na die artikels Approve this translation

browse ideas

kyk na die idees Approve this translation

How can we help you today?

Waarmee kan ons vandag help? Approve this translation

Sending

Stuur Approve this translation

Your message has been received.

Jou boodskap is ontvang Approve this translation

Submitting

Indiening Approve this translation

Your idea has been received.

Jou idee is ontvang Approve this translation

Visit %{link}

besoek %{link} Approve this translation

You are out of votes!

Jy het geen stemme oor nie! Approve this translation

We'll email you!

Ons stuur vir jou 'n e-pos Approve this translation

open in new window

Maak n nuwe venster oop Approve this translation

Hide

Steek weg Approve this translation

%{num} related idea

%{num} verwante idee Approve this translation

%{num} related ideas

%{num} verwante idees Approve this translation

Matches for '%{query}'

Wedstryde vir ' %{query} ' Approve this translation

searching

soek Approve this translation

We couldn't submit your vote at this time.

Ons kon nie jou stem nou dadelik stuur nie Approve this translation

No articles or ideas available

Geen artikels of idees is beskikbaar nie Approve this translation

No articles available

Geen artikels beskikbaar Approve this translation

No ideas available

Geen idees beskikbaar Approve this translation

Send another message

Stuur nog 'n boodskap Approve this translation

Idea is closed

Idee is gesluit Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your request.

Jammer, ons kon nie nou dadelik jou vraag stuur nie. Approve this translation

Choose a File

Kies n leêr Approve this translation

Remove

Verwyder Approve this translation

Remove Attachment

Verwyder aanhegsel Approve this translation

Please sign in

Teken asb in Approve this translation

Whoops! Please fill in all required fields before continuing.

Oops! Vul asseblief alle vereiste velde in voordat jy verder gaan. Approve this translation

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

Oops! Die leêr wat jy probeer oplaai is te groot. Probeer weer met n kleiner leêr. Approve this translation

Create a password to secure your profile. You will receive a confirmation email with a link to create your new password.

Skep n wagwoord om jou profiel te beskerm. Jy sal n e-pos ontvang wat dit bevestig. Volg dan die link om jou nuwe wagwoord te skep. Approve this translation

Password-protect your profile to gain access

Beskerm jou profiel met 'n wagwoord om toegang te kry. Approve this translation