Authentication

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  38
 3. Reviewed
  33
 4. All
  71
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 71

Sign in

Teken in Approve this translation

Remember me

Onthou my Approve this translation

Change Password

Verander wagwoord Approve this translation

Sorry, we couldn't find your existing account on file.

Jammer, ons kon nie u huidige rekening op leer vind nie Approve this translation

Required, but not displayed

Word benodig, maar word nie vertoon nie Approve this translation

or, sign in with

of, teken in met Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

Dit blyk asof Facebook tans probleme ondervind. Probeer gerus later weer. Approve this translation

If checked, we'll remember your session for 2 weeks.

Indien hierdie boksie geteken is sal ons u sessie vir 2 weke onthou. Approve this translation

Sign in to your profile.

Teken in op u profiel. Approve this translation

I agree to the %{tos}

Ek stem in tot %{tos} Approve this translation

Sign out

Teken uit Approve this translation

Signed in as %{user}

Onderteken as %{user} Approve this translation

You aborted the sign-in process.

Jy het die intekenproses gestaak. Approve this translation

Display name

Wys naam Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

Jammer, ons kon jou nie inteken nie. Probeer asb weer. Approve this translation

Your UserVoice subdomain

Jou UserVoice subdomein Approve this translation

Enter your email address

Tik asb jou e-posadres in Approve this translation

Sorry, we couldn't log you in.

Jammer, ons kan jou nie inteken nie. Approve this translation

Terms of Service

Diensvoorwaardes Approve this translation

Your email address

Jou epos Approve this translation

Thanks for signing in, %{user}

Dankie dat jy ingeteken het %{user} Approve this translation

By signing in you agree to the Terms of Service

Wanneer jy inteken, stem jy in tot dei diensvoorwaardes Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

Jou e-pos kan nie anoniem wees as jy via Facebook wil inteken nie. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

Jou moet n geldige e-posdares via Facebook gee. Approve this translation

Sign in to your UserVoice profile

Teken in met jou User Voice profiel Approve this translation

Sign in to your UserVoice account

Teken in by jou UserVoice rekening Approve this translation

Enter the email address you used

Tik asseblief jou e-posadres in wat jy gebruik het Approve this translation

We'll email you a list of UserVoice sites you have profiles on.

Ons sal vir jou n e-pos stuur met n lys van al die UserVoice blaaie waar jy 'n profiel het. Approve this translation

Email me my sites

E-pos vir my die blaaie. Approve this translation

Still having trouble?

Sukkel jy nog steeds? Approve this translation

Contact UserVoice support

Kontak UserVoice ondersteuning Approve this translation

Your UserVoice site URL

Jou UserVoice webblad URL Approve this translation

Go to my account

Gaan na my rekening Approve this translation

Forgot your site's address?

Het jy jou webblad se adres vergeet? Approve this translation

Okay

Goed Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

OpenID verifiering het misluk: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID verifiering verskaffer vir %{provider} is tans onbeskikbaar Approve this translation

Your password cannot appear in your email address.

U wagwoord kan nie in u e -posadres verskyn nie. Approve this translation

Your email address cannot appear in your password.

U e -posadres kan nie in u wagwoord verskyn nie. Approve this translation

Your email username cannot appear in your password.

U e -posnaam kan nie in u wagwoord verskyn nie. Approve this translation

You have been temporarily locked out for 30 minutes due to too many failed attempts.

U is vir 30 minute tydelik gesluit weens te veel mislukte pogings. Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Slegs administrateurs kan via hierdie metode aanmeld. Log asseblief op 'n ander manier aan. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

hierdie %{provider} Rekening is nie goed nie, dit het geen geverifieerde e-pos adres nie. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Jammer daaroor, ons kon nie aanmeld nie. Probeer asseblief weer. Approve this translation

Display name (optional)

Vertoonnaam (opsioneel) Approve this translation

Hooray!

Hoera! Approve this translation

You're in, getting your page ready.

U is besig om u bladsy gereed te kry. Approve this translation

Cookie access is needed in order to sign you in. Please update your privacy settings to enable cross-site tracking or try using a different browser.

Toegang tot koekies is nodig om u aan te meld. Dateer u privaatheidinstellings op om die opsporing van persele moontlik te maak of probeer om 'n ander blaaier te gebruik. Approve this translation

You do not have the necessary permissions to access this content.

U het nie die nodige regte om toegang tot hierdie inhoud te hĂȘ nie. Approve this translation

Sign in required to continue

Aanmelding is nodig om voort te gaan Approve this translation