Clients - Touchpoint Toolkit

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  45
 3. Reviewed
  50
 4. All
  95
 5. Health
Displaying all 50

Admin response

odpowiedź Administratora Approve this translation

more

2 więcej Approve this translation

Delete my profile

3 Usuń mój profil Approve this translation

Invalid email address!

1 Błędny adres e-mail! Approve this translation

Whoops

1 Whoops Approve this translation

How likely would you be to recommend %{site_name} to a friend or colleague?

1 Czy poleciłbyś %{site_name} przyjacielowi lub współpracownikowi? Approve this translation

Great stuff!

Świetne rzeczy ! Approve this translation

Nevermind

Mniejsza o to Approve this translation

Send us a message

1 Wyślij nam wiadomość Approve this translation

Do you still want to submit an idea or send us a message?

1 Czy nadal chcesz przesłać pomysł lub wysłać do nas wiadomość? Approve this translation

Post an Idea

1 Dodaj nowy pomysł Approve this translation

Idea title

1 Nazwa pomysłu Approve this translation

Please enter a title

Proszę wprowadź tytuł Approve this translation

Select a category

1 Wybierz kategorię Approve this translation

So we can update you!

1 Poinformujemy Cię o zmianach! Approve this translation

This field is required

1 To pole jest wymagane Approve this translation

Select one

1 Wybierz jedną Approve this translation

No thanks

1 Nie, dziękuję Approve this translation

Enter your feedback

1 Wpisz swoje zgłoszenie Approve this translation

Why did you pick that score?

1 Dlaczego wybrałeś ten wynik? Approve this translation

Do you still want to send us a message?

1 Czy nadal chcesz wysłać do nas wiadomość? Approve this translation

Do you still want to submit an idea?

1 Czy nadal chcesz przesłać pomysł? Approve this translation

Additional details

1 Dodatkowe szczegóły Approve this translation

Sending message

1 Wysyłanie wiadomości Approve this translation

Give feedback or ask for help

1 Wyraź opinię lub zwróć się o pomoc Approve this translation

Are any of these helpful?

1 Czy któryś z nich był pomocny? Approve this translation

Skip and send message

1 Pomiń i wyślij wiadomość Approve this translation

Skip and post idea

1 Pomiń i wyślij pomysł Approve this translation

Edit message

1 Edytuj wiadomość Approve this translation

Message sent!

2 Wiadomość wysłana! Approve this translation

Can we ask a favor?

2 Czy możemy prosić o przysługę? Approve this translation

We'd really appreciate it if you would tweet your comments, too

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli również zatweetujesz swój komentarz Approve this translation

Not likely

1 Raczej nie Approve this translation

Very likely

1 Bardzo prawdopodobne, Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Twoje zgłoszenie zostało wysłana do naszego %{link:feedback forum} Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszego %{link:feedback forum} Approve this translation

Post your own idea

Zamieść swój pomysł Approve this translation

When you post an idea to our feedback forum, others will be able to subscribe to it and make comments.

1 Kiedy dodasz swój pomysł do naszego forum sugestii inni użytkownicy będą mogli go subskrybować i dodawać komentarze. Approve this translation

Open in a new window

1 Otwórz w nowym oknie Approve this translation

Open in a new window

1 Otwórz w nowym oknie Approve this translation

This answers my question

1 To jest odpowiedź na moje pytanie Approve this translation

Related ideas

1 Powiązane pomysły Approve this translation

Related articles

1 Powiązane artykuły Approve this translation

Related feedback

Powiązane zgłoszenia Approve this translation

Related feedback

Powiązane zgłoszenia Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

Będziemy informować Cię, o postępach dla tego pomysłu Approve this translation

Awesome!!!

1 Niesamowite !!! Approve this translation

Okay.

1 W porządku. Approve this translation

We'll be in touch.

1 Będziemy w kontakcie. Approve this translation

We take your feedback to heart.

1 Bierzemy Twoje opinie do serca. Approve this translation