Helpdesk - Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  3
 3. Reviewed
  18
 4. All
  21
 5. Health
Displaying all 18

Powered by UserVoice

Dostarczone przez UserVoice Approve this translation

View ticket

3 Zobacz bilet Approve this translation

Add a note

1 Dodaj uwagę Approve this translation

Close

1 Zamknij Approve this translation

On %{date} at %{time} %{from} wrote:

1 Dnia %{date}, o godzinie %{time} %{from} napisał: Approve this translation

This email notification was intended for %{email}

1 To powiadomienie e-mail było przeznaczone dla %{email} Approve this translation

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

2 Wysłano wiadomości na niekontrolowaną skrzynkę pocztową. Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

1 %{user} dodał komentarz do biletu %{ticket}: Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

1 %{user} odpowiedział na bilecie %{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

1 %{user} przydzielony bilet %{ticket} do %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

1 %{user} przydzielił zgłoszenie %{ticket} do Ciebie. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

1 %{user} przydzielił zgłoszenie %{ticket} do %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

1 %{user} zmienił zgłoszenie %{ticket} na nieprzypisane. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

1 Nowe zgłoszenie (%{ticket}) został przydzielone do %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

Nowe zgłoszenie (%{ticket}) zostało przydzielone do Ciebie. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

Nowe zgłoszenie (%{ticket}) zostało przydzielone do %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

Nowe nieprzypisane zgłoszenie (%{ticket}) zostało odebrane. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

Nowe zgłoszenie (%{ticket}) zostało odebrane. Approve this translation