Authentication

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  46
 3. Reviewed
  38
 4. All
  84
 5. Health
Displaying all 38

Sign in

4 Zaloguj się Approve this translation

Cancel

3 Anuluj Approve this translation

Confirm Password

Potwierdź hasło Approve this translation

Password

3 Hasło Approve this translation

Remember me

2 Zapamiętaj mnie Approve this translation

Sign up

1 Zarejestruj się Approve this translation

Change Password

Zmień Hasło Approve this translation

Loading

1 Ładowanie Approve this translation

Sorry, we couldn't find your existing account on file.

1 Przepraszamy, nie mogliśmy znaleźć twojego istniejącego konta. Approve this translation

Required, but not displayed

Wymagane, ale nie wyświetlane Approve this translation

or, sign in with

1 lub zalogować się z Approve this translation

Email address

2 Adres e-mail Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

4 Facebook wydaje się chwilowo nie odpowiadać. Prosimy spróbować ponownie za kilka minut. Approve this translation

If checked, we'll remember your session for 2 weeks.

Jeśli jest zaznaczona, będziemy pamiętać twoją sesję przez 2 tygodnie. Approve this translation

Sign in to your profile.

1 Zaloguj się do swojego profilu. Approve this translation

I agree to the %{tos}

1 Zgadzam się na %{tos} Approve this translation

Signed in as %{user}

1 Zalogowany jako %{user} Approve this translation

You aborted the sign-in process.

Przerwałeś proces rejestracji. Approve this translation

Display name

1 Nazwa wyświetlana Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

3 Przepraszamy, logowanie nie powiodło się. Spróbuj zalogować się ponownie. Approve this translation

Enter your email address

1 Wpisz swój adres e-mail Approve this translation

Sorry, we couldn't log you in.

Przepraszamy, nie możemy cię zalogować. Approve this translation

Terms of Service

4 Warunki korzystania z usługi Approve this translation

Your email address

3 Twój adres e-mail Approve this translation

Your name

2 Twoje imię i nazwisko Approve this translation

Set a new password

2 Ustaw nowe hasło Approve this translation

Thanks for signing in, %{user}

1 Dziękujemy za zarejestrowanie się, %{user} Approve this translation

By signing in you agree to the Terms of Service

Rejestrując się, wyrażasz zgodę na Warunki korzystania z usługi Approve this translation

You must accept the terms to continue.

1 Musisz zaakceptować warunki, aby kontynuować. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

1 Twój e-mail nie może być anonimowy, jeśli chcesz zalogować się za pośrednictwem Facebooka. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

2 Musisz podać poprawny adres e-mail za pośrednictwem serwisu Facebook. Approve this translation

Enter the email address you used

Wpisz użyty adres email Approve this translation

We'll email you a list of UserVoice sites you have profiles on.

Wyślemy Ci listę witryn UserVoice, na których masz swój profil. Approve this translation

Email me my sites

1 Wyślij mi moje strony Approve this translation

Still having trouble?

1 Nadal masz problemy? Approve this translation

Your UserVoice site URL

Adres URL Twojego UserVoice Approve this translation

Go to my account

1 Idź do mojego konta Approve this translation

Forgot your site's address?

Nie pamiętasz adresu własnej strony? Approve this translation