1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  184
 3. Reviewed
  676
 4. All
  860
 5. Health
Displaying 801 - 850 of 860

We'd really appreciate it if you would tweet your comments, too

Mes būtume labai dėkingi, jei savo komentarus pasidalintumėte Tweeter Approve this translation

Not likely

1 Nėra tikėtina, Approve this translation

Very likely

1 Labai tikėtina Approve this translation

Powered by %{link:UserVoice}

Varomas %{link:UserVoice} Approve this translation

Help us decide what to add next

Padėkite mums nuspręsti, kokias funkcijas pridėti ateityje Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

1 0 žmonės %{heart:nori} šią idėją Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Vienas asmuo %{heart:nori} s šią idėją Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} žmonės %{heart:nori} šią idėją Approve this translation

You %{heart:want} this idea

1 Jūs %{heart:norite, kad} ši idėja Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

1 Jūs ir dar vienas asmuo %{heart:nori} šią idėją Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

1 Jūs ir %{count} kiti žmonės %{heart:nori} šią idėją Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Jūsų atsiliepimas buvo paskelbtas mūsų %{link:atsiliepimų forume} Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Jūsų atsiliepimai buvo paskelbti mūsų %{link:atsiliepimų forume} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

1 0 žmonės %{heart:nori} šią idėją Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Vienas asmuo %{heart:nori} šią idėja Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} žmonės %{heart:nori} šią idėją Approve this translation

You %{heart:want} this idea

1 Jūs %{heart:norite, kad} ši idėja Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

1 Jūs ir dar vienas asmuo %{heart:nori} šią idėją Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

1 Jūs ir %{count} kiti žmonės %{heart:nori} šią idėją Approve this translation

Post your own idea

1 Paskelbk savo idėją Approve this translation

Pick + Subscribe

1 Pasirinkite + Prenumeruoti Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

1 Pergalės %{percent} %% Laiko Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

1 Pergalės %{percent} %% Laiko Approve this translation

When you post an idea to our feedback forum, others will be able to subscribe to it and make comments.

Jūsų aprašytą idėją kiti vartotojai taip pat galės matyti ir teikti savo pastabas. Approve this translation

Open in a new window

1 Atidaryti naujame lange Approve this translation

Open in a new window

1 Atidaryti naujame lange Approve this translation

This answers my question

Šis atsakymas atsako į mano klausimą Approve this translation

Related ideas

Susijusios idėjos Approve this translation

Related articles

1 Susiję straipsniai Approve this translation

Related feedback

1 Susiję atsiliepimai Approve this translation

Related feedback

1 Susiję atsiliepimai Approve this translation

Summarize your suggestion

1 Apibendrinkite savo pasiūlymą Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

Mes jus informuosim, kaip ši idėja progresuoja Approve this translation

Awesome!!!

Nuostabu !!! Approve this translation

Okay.

1 Gerai. Approve this translation

We'll be in touch.

1 Mes su jumis susisieksime. Approve this translation

We take your feedback to heart.

Mes nuoširdžiai džiaugiames jūsų atsiliepimu. Approve this translation

Attach a file

1 Prisegti failą Approve this translation

Attach a screenshot or file

Pridėti ekraną arba failą Approve this translation

Snap screenshot

Padaryti ekrano nuotrauką Approve this translation

Choose a file

1 Pasirinkite failą Approve this translation

Uploading

Užkraunama Approve this translation

Something went wrong while uploading

1 Kažkas negerai Įkeliant Approve this translation

Try again

1 Bandyk iš naujo Approve this translation

Just send my message

1 Tiesiog siųsti savo pranešimą Approve this translation

Taking screenshot

Fotografuojamas ekranas Approve this translation

This is taking longer than expected

1 Tai trunka ilgiau nei tikėtasi Approve this translation

Please select a category

1 Prašome pasirinkti kategoriją Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

Vienas asmuo %{heart:nori} šios idėjos Approve this translation

Please describe your idea

Apibūdinkite savo idėją Approve this translation