1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  284
 3. Reviewed
  553
 4. All
  837
 5. Health
Displaying 101 - 150 of 837

Customize voting

Individualus balsavimas Approve this translation

Domain aliasing

1 Domeno nukreipimas Approve this translation

White labeled

Balta etiketė Approve this translation

Private forums

1 Privatūs forumai Approve this translation

SSL encryption

1 SSL kodavimas Approve this translation

ideas

idėjos Approve this translation

or

arba Approve this translation

Terms of Service

1 Paslaugos Approve this translation

Administrators

1 Administratoriai Approve this translation

This is the max number of administrators on your UserVoice feedback forum and ticketing system.

Tai yra maksimalus skaičius jūsų UserVoice administratorių ir bilietų platinimo sistemos. Approve this translation

Continue reading

Tęsti skaitymą Approve this translation

Idea has been merged into another idea

Idėja buvo sujungta su kita idėja Approve this translation

Idea is a duplicate

Jau buvo tokia idėja Approve this translation

Feedback for Facebook Plugin

1 Atsiliepimai Facebook plugin Approve this translation

Single sign-on

Veinkartinis pasirašymas Approve this translation

Your name

Jūsų vardas Approve this translation

I agree to the %{1:terms of service}

Aš sutinku su %{1:paslaugų taisyklėmis} Approve this translation

Set a new password

Nustatyti naują slaptažodį Approve this translation

You have run out of votes on this forum.

Jūs išnaudojote balsus šiame forume. Approve this translation

Please supply a title for your idea.

Prašome įvesti savo idėjos pavadinimą. Approve this translation

The title is too long.

Pavadinimas per ilgas. Approve this translation

The description is too long.

Aprašymas per ilgas. Approve this translation

already has access

jau turi prieigą Approve this translation

Set Password

Nustatyti slaptažodį Approve this translation

Custom Terms of Service

Pasirinktiniai Terms of Service Approve this translation

You have run out of votes.

Jums nebeliko balsų. Approve this translation

Standard

1 Standartas Approve this translation

You must accept the terms to continue.

Jūs turite sutikti su sąlygomis, jeigu pageidaujate tęsti. Approve this translation

You must be an admin to access this!

Jūs turite būti administratorius! Approve this translation

You must be the account owner to access this!

Jūs turite būti sąskaitos savininkas, jeigu norite tai pasiekti! Approve this translation

Contact support

Susisiekite su mumis Approve this translation

Give feedback

1 Pateikite atsiliepimų Approve this translation

New Ticket

1 Naujas bilietas Approve this translation

Idea has been closed

Idėja buvo buvo panaikinta Approve this translation

Idea attachments

Idėja priedai Approve this translation

Admins and optionally users can attach files to ideas.

1 Adminai ir pasirinktinai vartotojai gali pridėti failus idėjoms. Approve this translation

%{time} ago

1 %{time} prieš Approve this translation

Forum: %{forum_name} %{forum_link}

1 Forumas: %{forum_name}%{forum_link} Approve this translation

view original idea

peržiūrėti originalią idėją Approve this translation

Change access to kudos.

Keisti prieigą prie padėkos Approve this translation

Idea no longer exists

Idėjos nebėra Approve this translation

The comment text can't be blank.

1 Komentaro tekstas negali būti tuščias. Approve this translation

New Ticket Reply

Atsakymas į naują bilietą Approve this translation

New Comment

1 Naujas komentaras Approve this translation

New Kudo

1 Naujas Kudo Approve this translation

New Article

1 Naujas straipsnis Approve this translation

New Forum

1 Naujas Forumas Approve this translation

Lets your users help you keep the place tidy. Crowdsourced moderation lets users flag inappropriate and duplicate ideas to keep the burden off your shoulders.

Leidžia jūsų vartotojams padėti išlaikyti tvarką. Kolektyvinis moderavimas leidžia vartotojams pažymėti idėjas netinkamomis ir dublikuoti idėjas, palengvindamas jums darbą. Approve this translation

Sign in to UserVoice

Prisijunkite prie „UserVoice“ Approve this translation

View this user in Inspector

Peržiūrėti šį vartotoją Inspektoriuje Approve this translation