1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  184
 3. Reviewed
  676
 4. All
  860
 5. Health
Displaying 851 - 860 of 860

Please enter a message

Prašome įvesti pranešimą Approve this translation

You are not authorized to access this content

Negalite naudotis šiuo turiniu Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Šiuo metu serveris yra šiek tiek užimtas. Sėdėkite, o mes bandysime, arba vėliau galėsite sugrįžti. Approve this translation

What should we build next?

Ką turėtume kurti toliau? Approve this translation

Loading...

Kraunasi ... Approve this translation

All done. Thank you!

Viskas padaryta. Ačiū! Approve this translation

also chose

taip pat pasirinko Approve this translation

No preference. Ask me another...

Nesvarbu. Paklausk man kito ... Approve this translation

Unknown state?

Nežinomas valstija? Approve this translation

Restart preview

Iš naujo paleiskite peržiūrą Approve this translation