Helpdesk - Emails

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  0
 3. Reviewed
  15
 4. All
  15
 5. Health
Displaying all 15

You have sent this message to an unmonitored mailbox.

Túto správu ste odoslali do nekontrolovanéj schránky. Approve this translation

%{user} added a note to ticket %{ticket}:

%{user} pridal poznámku k tiketu %{ticket}: Approve this translation

%{user} replied to ticket %{ticket}:

%{user} odpovedal na tiket %{ticket}: Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{queue}.

%{user} pridelil %{ticket} na %{queue}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to you.

%{user} Vám pridelil tiket %{ticket}. Approve this translation

%{user} assigned ticket %{ticket} to %{assignee}.

%{user} pridelil tiket %{ticket} k %{assignee}. Approve this translation

%{user} changed ticket %{ticket} to unassigned.

%{user} zmeniť tiket %{ticket} na nepriradený. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{queue}.

Nový tiket (%{ticket}) bol pridelený na %{queue}. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to you.

Bol Vám pridelený nový tiket (%{ticket}). Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been assigned to %{assignee}.

Nový tiket (%{ticket}) bol pridelený k %{assignee}. Approve this translation

A new unassigned ticket (%{ticket}) has been received.

Nový nepridelený tiket (%{ticket}) bol prijatý. Approve this translation

A new ticket (%{ticket}) has been received.

Nový tiket (%{ticket}) bol prijatý. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to you.

%{user} Vám pridelil %{ticket_count} tiketov. Approve this translation

%{user} assigned %{ticket_count} tickets to %{queue}.

%{user} pridelil %{ticket_count} tiketov na %{queue}. Approve this translation

%{name} via %{company}

1 %{name} cez %{company} Approve this translation