Clients - Feedback & Help Center

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  140
 3. Reviewed
  91
 4. All
  231
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 231

This idea is %{status} - updated %{date} ago

Aquesta idea està %{status} - actualitzada fa %{date} Approve this translation

Choose a File

Escull un arxiu Approve this translation

Remove

Elimina Approve this translation

Remove Attachment

Elimina adjunt Approve this translation

Whoops! Please fill in all required fields before continuing.

Vaja! Si us plau, completi tots els camps requerits abans de continuar. Approve this translation

Whoops! You are attempting to upload a file that is too big. Please attach a smaller file and try again.

Vaja! Està intentant carregar un arxiu que és massa gran. Si us plau, adjunteu un arxiu més petit i torni a intentar-ho. Approve this translation

Your profile is unprotected

El teu perfil no està protegit Approve this translation

Server communication problems! Please try again.

Problemes del Servidor de comunicació! Torneu-ho de nou. Approve this translation

Post a new idea

Publica una nova idea Approve this translation

private

privat Approve this translation

%{num}

%{num} Approve this translation

article

article Approve this translation

articles

articles Approve this translation

All Articles

Tots els Articles Approve this translation

%{topic}

%{topic} Approve this translation

%{1:votes}

%{1:vots} Approve this translation

%{1:votes}

%{1:vots} Approve this translation

vote left!

vot emès! Approve this translation

votes left!

vots emesos! Approve this translation

%{current_forum_name}

%{current_forum_name} Approve this translation

%{current_category_name}

%{current_category_name} Approve this translation

All ideas

Totes les idees Approve this translation

article

article Approve this translation

idea

idea Approve this translation

This idea is %{name}

Aquesta idea és %{name} Approve this translation

updated %{date}

actualitzada %{date} Approve this translation

Searching

Cercant Approve this translation

No results.

No hi ha resultats. Approve this translation

Clear search results

Netejar els resultats de cerca Approve this translation

idea

idea Approve this translation

ideas

idees Approve this translation

Error! Try again.

Error! Intenteu-ho de nou. Approve this translation

Saved

Saved Approve this translation

This idea has been converted to a private support message

Aquesta idea s'ha convertit en un missatge privat Approve this translation

My feedback

El meu feedback Approve this translation

We really appreciate your feedback!

Realment valorem el teu feedback! Approve this translation

Change my password

Canvia la meva contrasenya Approve this translation

Passwords must match

Les contrasenyes han de coincidir Approve this translation

Your password has been updated

La seva contrasenya ha estat actualitzat Approve this translation

Sent!

Enviat! Approve this translation

This idea is awaiting moderator approval

Aquesta idea està en cúa a l'espera de ser aprovada pel moderador. Approve this translation

Sorry, we couldn't submit your idea since you're out of votes.

Ho sentim, no hem pogut enviar la teva idea ja que estàs fora de vots. Approve this translation

Your idea is being processed and will appear shortly

La teva idea està sent processada i serà visible en uns instants Approve this translation

Create Your Profile

Crea el teu perfil Approve this translation

Create your profile to gain access

Crea el teu perfil per a tenir accés Approve this translation

Once you've created your profile we'll forward you to the %{name} forum.

Una vegada creat el teu perfil, t'enviarem al fòrum %{name}. Approve this translation

Recently updated ideas

Idees més recents Approve this translation

Existing idea results

Resultats d'idees existents Approve this translation

That forum has been temporarily blocked due to account changes.

Aquest fòrum està temporalment blocat degut a canvis al compte. Approve this translation

Feedback forums

Fòrums de feedback Approve this translation