1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  293
 3. Reviewed
  551
 4. All
  844
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 844

anonymous

anonym Approve this translation

What happens if I run out?

1 Hva skjer hvis jeg går tom for stemmer? Approve this translation

Share

1 Del Approve this translation

Done!

2 Ferdig! Approve this translation

You need to authorize the UserVoice feedback system

1 Du må godkjenne UserVoice sitt forslagssystem Approve this translation

You have added %{num} %{text}

1 Du har lagt til %{num} %{text} Approve this translation

saving

1 lagres Approve this translation

Vote for this idea

1 Stem på dette forslaget Approve this translation

Admins, please <a onclick="uv.utility.help('setup'); return false;" style="text-decoration: underline;">configure your UserVoice account</a> to start collecting feedback.

Administratorer; dere må konfigurere UserVoice-kontoen deres for å begynne og samle inn tilbakemeldinger. Approve this translation

Load more ideas

Flere forslag Approve this translation

These instructions are for admins to configure their UserVoice-powered Feedback Tab. if you are trying to leave feedback, please come back soon!

Disse instruksjonene er for administratorer som skal konfigurere deres UserVoice-drevet tilbakemeldingsfane. Hvis du prøver gi en tilbakemelding, kom tilbake snart! Approve this translation

Sign in to your UserVoice Admin Console

Logg deg på administrasjonskonsollet for UserVoice Approve this translation

%{category}

1 %{category} Approve this translation

Register your Facebook Page or App

1 Registrer din Facebook-side eller App Approve this translation

View comments (%{num})

1 Se kommentarer (%{num}) Approve this translation

Your new Feedback Tab is almost ready!

Din nye tilbakemeldingsfane er nesten klar! Approve this translation

Create idea

Lag forslag Approve this translation

awaiting moderator approval

avventer godkjennelse fra moderator Approve this translation

This Facebook app uses the UserVoice feedback system to collect feedback. In order to create ideas, vote and leave comments, you must authorize the UserVoice feedback app and agree to the %{1:terms of service}

Denne Facebook-appen bruker UserVoice sitt tilbakemeldingssystem for å samle inn tilbakemeldinger. For å lage forslag, stemme og kommentere, må du tillate UserVoice sin tilbakemeldingsapp og godta %{1: brukervilkårene} Approve this translation

Response by %{name}

Respons av %{name} Approve this translation

Update Search

Oppdater Søk Approve this translation

Vote for a similar idea, or add your idea below

Stem for en lignende idé, eller legg til ideen din nedenfor Approve this translation

You have %{num} remaining!

Du har %{num} igjen! Approve this translation

All Feedback

Alle forslag Approve this translation

My Feedback

Min aktivitet Approve this translation

Each person is given a limited number of votes to encourage the best ideas possible. If you run out, don't worry, there are a number of ways you can get your votes back!

Hver person får et begrenset antall stemmer for å få frem de beste forslagene. Hvis du går tom, ikke fortvil, det finnes flere måter du kan få stemmer tilbake! Approve this translation

<strong>You can change the number of votes you've already cast</strong> for ideas. Click on the "My Feedback" tab to see which ideas you've supported; removing votes will allow you to vote for and create other ideas.

Du kan endre antall stemmer som du allerede har brukt på forslag. Klikk på "Min aktivitet" for å se hvilke ideer du har støttet. Ved å fjerne stemmer vil du kunne stemme på og opprette andre forslag. Approve this translation

You can also comment on any idea, regardless of how many votes you have!

Du kan også kommentere forslag, uansett hvor mange stemmer du har! Approve this translation

on %{date}

på %{date} Approve this translation

Write a comment

1 Skriv en kommentar Approve this translation

How to configure your UserVoice Feedback Tab

Hvordan man konfigurerer UserVoice Feedback Tab Approve this translation

Add your idea

Legg til ditt forslag Approve this translation

What happens if I run out of votes?

1 Hva skjer hvis jeg går tom for stemmer? Approve this translation

In order to create ideas, vote and leave comments, you need to authorize the UserVoice feedback system. Would you like to do this now?

For å sende inn forslag, stemme og legge til kommentarer, må du autorisere UserVoice feedback system. Ønsker du å gjøre dette nå? Approve this translation

Request for Permission

1 Forespørsel om tillatelse Approve this translation

Sorry, something went wrong.

Beklager, noe gikk galt. Approve this translation

A title is required for your idea

Forslaget må ha en tittel Approve this translation

Error!

Feil! Approve this translation

Please make sure you enter your idea before pressing "Continue".

Legg inn forslag før du trykker "Fortsett". Approve this translation

Thanks for your suggestion. We'll post it as soon as our admins get a chance to approve it.

Takk for forslaget ditt. Vi vil legge det ut så snart admins får en sjanse til å godkjenne det. Approve this translation

Looks like you have been busy, but don't worry as soon as one of your ideas is completed you will get those votes back!

Ser ut som du har hatt det travelt, men ikke bekymre deg så snart en av dine ideer er fullført vil du få de stemmer tilbake! Approve this translation

Not enough votes!

1 Ikke nok stemmer! Approve this translation

Accepted

1 Akseptert Approve this translation

<strong>The votes you cast for ideas are returned to you</strong> when an admin closes the idea

Det stemmer du kaster for ideer er returnert til deg når en admin stenger ideen Approve this translation

Collecting feedback from your fans is super easy! To install, just follow these quick steps:

Samle tilbakemeldinger fra fans er super enkelt! For å installere, bare følg disse raske trinnene: Approve this translation

Create one for free!

Lag en gratis! Approve this translation

From your Admin Console select:

Fra Administrasjonskonsoll velge: Approve this translation

If you have any questions or need assistance, please contact us at

Hvis du har spørsmål eller trenger assistanse, vennligst kontakt oss på Approve this translation

UserVoice Facebook App is not configured

UserVoice Facebook App er ikke konfigurert Approve this translation

Oh nos!

Oh nos! Approve this translation