1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  359
 3. Reviewed
  478
 4. All
  837
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 837

You've revoked the token for %{application}

1 Du trakk tilbake nøkkelen for %{application} Approve this translation

Deny

2 Nekt Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

1 Facebook ser ut til å være nede for øyeblikket.Vennligst prøv igjen senere. Approve this translation

Authorize Application

Godkjenn applikasjon Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Applikasjonen %{name} ønsker muligheten til å få tilgang til og oppdatere data på UserVoice. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

2 Beklager, men vi kunne ikke logge deg inn. Vennligst prøv igjen. Approve this translation

Signed in as %{name}

Innlogget som %{name} Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

1 Din e-post kan ikke være anonym hvis du ønsker å logge inn via Facebook. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

1 Du må oppgi en gyldig e-postadresse via Facebook. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Tillate %{name} tilgang til UserVoice profilen? Approve this translation

Allow access

Tillat tilgang Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

OpenID autentisering feilet: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID autentisering leverandør for %{provider} er utilgjengelig for øyeblikket Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Bare administratorer kan logge inn via denne metoden. Vennligst logg inn på en annen måte. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Dette %{provider} Kontoen er ikke bra, den har ingen bekreftet e-postadresse. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Beklager, vi kunne ikke logge deg inn. Prøv igjen. Approve this translation

[password protected entry]

[passordbeskyttet innlegg] Approve this translation

an anonymous user

en anonym bruker Approve this translation

updated

1 oppdatert Approve this translation

is now %{status}

er nå %{status} Approve this translation

started

startet Approve this translation

Sign in

Logg inn Approve this translation

I suggest you ...

Jeg foreslår at du... Approve this translation

Terms of service

Brukervilkår Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

abonnementet inkluderer ikke domenealias Approve this translation

Cancel

Avbryt Approve this translation

Confirm Password

Bekreft passord Approve this translation

does not belong to subdomain

hører ikke under subdomenet Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Dette forumet er stengt. Ingen flere stemmer kan avgis. Approve this translation

planned

1 planlagt Approve this translation

duplicate

1 duplikat Approve this translation

Password confirmation

1 Passordbekreftelse Approve this translation

other

1 annen Approve this translation

Activity

Aktivitet Approve this translation

White Labeled

Hvitlistet Approve this translation

Forums

Forum Approve this translation

Categories

1 Kategorier Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

2 Tilbakemeldinger for %{account_name} Approve this translation

under review

1 til vurdering Approve this translation

declined

1 avslått Approve this translation

Domain Aliasing

2 Domene aliasing Approve this translation

Feedback

Forslag Approve this translation

Password

1 Passord Approve this translation

Remember me

1 Husk meg Approve this translation

Enter your idea

2 Skriv inn forslaget ditt Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

1 fører til "%{resolves_to}" i stedet for "%{host}". Sjekk DNS-instillingene dine. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

1 svarer ikke. Det kan ta opptil 72 timer før DNS-endringen blir effektiv. %{link} Approve this translation

Sign up

1 Registrer deg Approve this translation

Change Password

Bytt passord Approve this translation

completed

1 fullført Approve this translation