1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  381
 3. Reviewed
  491
 4. All
  872
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 872

You've revoked the token for %{application}

1 Du trakk tilbake nøkkelen for %{application} Approve this translation

Deny

2 Nekt Approve this translation

Success!

1 Suksess! Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

1 Facebook ser ut til å være nede for øyeblikket.Vennligst prøv igjen senere. Approve this translation

Authorize Application

Godkjenn applikasjon Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Applikasjonen %{name} ønsker muligheten til å få tilgang til og oppdatere data på UserVoice. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

2 Beklager, men vi kunne ikke logge deg inn. Vennligst prøv igjen. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

1 Din e-post kan ikke være anonym hvis du ønsker å logge inn via Facebook. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

1 Du må oppgi en gyldig e-postadresse via Facebook. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Tillate %{name} tilgang til UserVoice profilen? Approve this translation

Allow access

Tillat tilgang Approve this translation

Sign in to your UserVoice profile

Logg på din UserVoice profilen Approve this translation

Sign in to your UserVoice account

Logg på din UserVoice konto Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

OpenID autentisering feilet: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID autentisering leverandør for %{provider} er utilgjengelig for øyeblikket Approve this translation

You are now signed in to the contributor sidebar. You can close this window and return to the sidebar.

Du er nå logget inn på sidelinjen for bidragsyteren. Du kan lukke dette vinduet og gå tilbake til sidefeltet. Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Bare administratorer kan logge inn via denne metoden. Vennligst logg inn på en annen måte. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Dette %{provider} Kontoen er ikke bra, den har ingen bekreftet e-postadresse. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Beklager, vi kunne ikke logge deg inn. Prøv igjen. Approve this translation

[password protected entry]

[passordbeskyttet innlegg] Approve this translation

an anonymous user

en anonym bruker Approve this translation

updated

1 oppdatert Approve this translation

is now %{status}

er nå %{status} Approve this translation

started

startet Approve this translation

Sign in

Logg inn Approve this translation

I suggest you ...

Jeg foreslår at du... Approve this translation

Terms of service

Brukervilkår Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

abonnementet inkluderer ikke domenealias Approve this translation

Deleted

Slettet Approve this translation

Spam

Spam Approve this translation

Cancel

Avbryt Approve this translation

Confirm Password

Bekreft passord Approve this translation

does not belong to subdomain

hører ikke under subdomenet Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Dette forumet er stengt. Ingen flere stemmer kan avgis. Approve this translation

planned

1 planlagt Approve this translation

duplicate

1 duplikat Approve this translation

Password confirmation

1 Passordbekreftelse Approve this translation

other

1 annen Approve this translation

Activity

Aktivitet Approve this translation

White Labeled

Hvitlistet Approve this translation

Forums

Forum Approve this translation

Categories

1 Kategorier Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

2 Tilbakemeldinger for %{account_name} Approve this translation

under review

1 til vurdering Approve this translation

declined

1 avslått Approve this translation

Domain Aliasing

2 Domene aliasing Approve this translation

Feedback

Forslag Approve this translation

Password

1 Passord Approve this translation

Remember me

1 Husk meg Approve this translation

Enter your idea

2 Skriv inn forslaget ditt Approve this translation