1. Untranslated
    0
  2. Needs Review
    321
  3. Reviewed
    493
  4. All
    814
  5. Health
Displaying 1 - 50 of 814

You've revoked the token for %{application}

1 Du trakk tilbake nøkkelen for %{application} Approve this translation

Deny

2 Nekt Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

1 Facebook ser ut til å være nede for øyeblikket.Vennligst prøv igjen senere. Approve this translation

Authorize Application

Godkjenn applikasjon Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Applikasjonen %{name} ønsker muligheten til å få tilgang til og oppdatere data på UserVoice. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

2 Beklager, men vi kunne ikke logge deg inn. Vennligst prøv igjen. Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

1 Din e-post kan ikke være anonym hvis du ønsker å logge inn via Facebook. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

1 Du må oppgi en gyldig e-postadresse via Facebook. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Tillate %{name} tilgang til UserVoice profilen? Approve this translation

Allow access

Tillat tilgang Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

OpenID autentisering feilet: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID autentisering leverandør for %{provider} er utilgjengelig for øyeblikket Approve this translation

You are now signed in to the contributor sidebar. You can close this window and return to the sidebar.

Du er nå logget inn på sidelinjen for bidragsyteren. Du kan lukke dette vinduet og gå tilbake til sidefeltet. Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Bare administratorer kan logge inn via denne metoden. Vennligst logg inn på en annen måte. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Dette %{provider} Kontoen er ikke bra, den har ingen bekreftet e-postadresse. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Beklager, vi kunne ikke logge deg inn. Prøv igjen. Approve this translation

[password protected entry]

[passordbeskyttet innlegg] Approve this translation

an anonymous user

en anonym bruker Approve this translation

updated

1 oppdatert Approve this translation

is now %{status}

er nå %{status} Approve this translation

started

startet Approve this translation

I suggest you ...

Jeg foreslår at du... Approve this translation

Terms of service

Brukervilkår Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

abonnementet inkluderer ikke domenealias Approve this translation

does not belong to subdomain

hører ikke under subdomenet Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Dette forumet er stengt. Ingen flere stemmer kan avgis. Approve this translation

planned

1 planlagt Approve this translation

duplicate

1 duplikat Approve this translation

Password confirmation

1 Passordbekreftelse Approve this translation

other

1 annen Approve this translation

Activity

Aktivitet Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

2 Tilbakemeldinger for %{account_name} Approve this translation

under review

1 til vurdering Approve this translation

declined

1 avslått Approve this translation

Enter your idea

2 Skriv inn forslaget ditt Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

1 fører til "%{resolves_to}" i stedet for "%{host}". Sjekk DNS-instillingene dine. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

1 svarer ikke. Det kan ta opptil 72 timer før DNS-endringen blir effektiv. %{link} Approve this translation

completed

1 fullført Approve this translation

Site

Webside Approve this translation

Single Sign-On

1 Single Sign-On Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Ha ditt forum satt opp på ditt eget domene (f.eks.: feedback.yourdomain.com). Bevarer din merkevare og tilfører SEO-verdi ved å sette brukergenerert innhold på ditt domene. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Dine brukere kan gå sømløst fra ditt nettsted til UserVoice uten at registrering kreves. Dette senker sterkt terskelen for å gi tilbakemelding. Dine brukeres profiler og avatarer kan integreres i UserVoice for en mer sømløs brukeropplevelse. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

1 Hver bruker gis 10 stemmer (per forum) å bruke på forslag de støtter. Dette tvinger folk til å fokusere på sine favorittforslag som gir høyere kvalitet. Med dette alternativet kan du angi hvor mange stemmer hver bruker får på en per forum basis. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

1 Noen ting er best diskutert privat. Du kan begrense et forum gjennom e-postadresse, e-postdomenet eller Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

1 Dine kunder vil ikke engang trenge å vite at de har forlatt ditt nettsted. Konfigurer ditt UserVoice-design (toppfelt, bunnfelt og CSS) for å samsvare med ditt eksisterende design. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

1 Flere alternativer for støtte, inkludert 24/7 dedikert kontoadministrasjon. Approve this translation

Private Forums

2 Private forum Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

1 De fleste kontoer har ett forum for generelle forslag , og flere forum for emner med både sluttbrukerne og ditt eget team. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

2 SSL-kryptering vil holde dine data sikre. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

1 Alle verktøyene for å lytte, svare på og måle synspunktene til en voksende publikum. Approve this translation