1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  343
 3. Reviewed
  517
 4. All
  860
 5. Health
Displaying 801 - 850 of 860

We'd really appreciate it if you would tweet your comments, too

1 Vi hadde virkelig satt pris på om du også tweetet dine kommentarer Approve this translation

Not likely

1 Ikke sannsynlig Approve this translation

Very likely

1 Meget sannsynlig Approve this translation

Powered by %{link:UserVoice}

1 Levert av %{link:UserVoice} Approve this translation

Help us decide what to add next

Hjelp oss å avgjøre hvilke nye ting vi skal prioritere Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 personer %{heart:want} denne ideen Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Én person %{heart:ØNSKES} denne ideen Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} personer %{heart:want} denne idéen Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Du %{heart:want} denne idéen Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Du og en annen person %{heart:want} denne idéen Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Du og %{count} andre personer %{heart:want} denne idéen Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Din tilbakemelding er postet i vårt %{link:feedback forum} Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Din tilbakemelding er postet i vårt %{link:feedback forum} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 personer %{heart:want} denne idéen Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Én person %{heart:ØNSKES} denne ideen Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} personer %{heart:want} denne idéen Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Du %{heart:want} denne idéen Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Du og en annen person %{heart:want} denne ideen Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Du og %{count} andre %{heart:want} denne ideen Approve this translation

Post your own idea

1 Legg inn din egen idé Approve this translation

Pick + Subscribe

Velg + Abonner Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Vinner %{percent}%% av tiden Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Vinner %{percent}%% av tiden Approve this translation

When you post an idea to our feedback forum, others will be able to subscribe to it and make comments.

Når du legger inn en idé i vårt tilbakemeldingsforum, vil andre være i stand til å abonnere på den og komme med kommentarer. Approve this translation

Open in a new window

1 Åpne i et nytt vindu Approve this translation

Open in a new window

1 Åpne i et nytt vindu Approve this translation

This answers my question

1 Dette besvarer spørsmålet mitt Approve this translation

Related ideas

Relaterte idéer Approve this translation

Related articles

1 Relaterte artikler Approve this translation

Related feedback

1 Relaterte tilbakemeldinger Approve this translation

Related feedback

1 Relaterte tilbakemeldinger Approve this translation

Summarize your suggestion

Beskriv ditt forslag Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

Vi vil oppdatere deg etterhvert som idéen utvikles Approve this translation

Awesome!!!

Flott! Approve this translation

Okay.

1 Ok. Approve this translation

We'll be in touch.

Vi holder kontakten. Approve this translation

We take your feedback to heart.

Vi setter pris på din tilbakemelding. Approve this translation

Attach a file

1 Legg ved en fil Approve this translation

Attach a screenshot or file

Legg til et skjermbilde eller fil Approve this translation

Snap screenshot

1 Snap skjermbilde Approve this translation

Choose a file

Velg en fil Approve this translation

Uploading

Laster opp Approve this translation

Something went wrong while uploading

1 Noe gikk galt under opplasting Approve this translation

Try again

1 Prøv igjen Approve this translation

Just send my message

1 Bare send meldingen min Approve this translation

Taking screenshot

Snapper skjermbilde Approve this translation

This is taking longer than expected

1 Dette tar lengre tid enn forventet Approve this translation

Please select a category

1 Velg en kategori Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

En person %{heart:ønsker} denne ideen Approve this translation

Please describe your idea

Vennligst beskriv ideen din Approve this translation