1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  343
 3. Reviewed
  507
 4. All
  850
 5. Health
Displaying 801 - 850 of 850

Powered by %{link:UserVoice}

1 Levert av %{link:UserVoice} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 personer %{heart:want} denne ideen Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Én person %{heart:ØNSKES} denne ideen Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} personer %{heart:want} denne idéen Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Du %{heart:want} denne idéen Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Du og en annen person %{heart:want} denne idéen Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Du og %{count} andre personer %{heart:want} denne idéen Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Din tilbakemelding er postet i vårt %{link:feedback forum} Approve this translation

Your feedback has been posted to our %{link:feedback forum}

Din tilbakemelding er postet i vårt %{link:feedback forum} Approve this translation

0 people %{heart:want} this idea

0 personer %{heart:want} denne idéen Approve this translation

One person %{heart:want}s this idea

Én person %{heart:ØNSKES} denne ideen Approve this translation

%{count} people %{heart:want} this idea

%{count} personer %{heart:want} denne idéen Approve this translation

You %{heart:want} this idea

Du %{heart:want} denne idéen Approve this translation

You and one other person %{heart:want} this idea

Du og en annen person %{heart:want} denne ideen Approve this translation

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Du og %{count} andre %{heart:want} denne ideen Approve this translation

Post your own idea

1 Legg inn din egen idé Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Vinner %{percent}%% av tiden Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Vinner %{percent}%% av tiden Approve this translation

When you post an idea to our feedback forum, others will be able to subscribe to it and make comments.

Når du legger inn en idé i vårt tilbakemeldingsforum, vil andre være i stand til å abonnere på den og komme med kommentarer. Approve this translation

Open in a new window

1 Åpne i et nytt vindu Approve this translation

Open in a new window

1 Åpne i et nytt vindu Approve this translation

This answers my question

1 Dette besvarer spørsmålet mitt Approve this translation

Related ideas

Relaterte idéer Approve this translation

Related articles

1 Relaterte artikler Approve this translation

Related feedback

1 Relaterte tilbakemeldinger Approve this translation

Related feedback

1 Relaterte tilbakemeldinger Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

Vi vil oppdatere deg etterhvert som idéen utvikles Approve this translation

Awesome!!!

Flott! Approve this translation

Okay.

1 Ok. Approve this translation

We'll be in touch.

Vi holder kontakten. Approve this translation

We take your feedback to heart.

Vi setter pris på din tilbakemelding. Approve this translation

Attach a file

1 Legg ved en fil Approve this translation

Attach a screenshot or file

Legg til et skjermbilde eller fil Approve this translation

Snap screenshot

1 Snap skjermbilde Approve this translation

Choose a file

Velg en fil Approve this translation

Uploading

Laster opp Approve this translation

Something went wrong while uploading

1 Noe gikk galt under opplasting Approve this translation

Try again

1 Prøv igjen Approve this translation

Just send my message

1 Bare send meldingen min Approve this translation

Taking screenshot

Snapper skjermbilde Approve this translation

This is taking longer than expected

1 Dette tar lengre tid enn forventet Approve this translation

Please select a category

1 Velg en kategori Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

En person %{heart:ønsker} denne ideen Approve this translation

Please describe your idea

Vennligst beskriv ideen din Approve this translation

Please enter a message

Vennligst skriv inn en melding Approve this translation

You are not authorized to access this content

Du er ikke autorisert til å få tilgang til dette innholdet Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Serveren er litt opptatt for øyeblikket. Sitt tett og vi fortsetter å prøve, eller du kan komme tilbake senere. Approve this translation

Summarize your idea

Oppsummer ideen din Approve this translation

Your idea has been posted to our %{link:feedback forum}

Ideen din er lagt ut på vårt %{link:tilbakemeldingsforum} Approve this translation

Provide your email address to vote and receive updates for this idea.

Oppgi e-postadressen din for å stemme og motta oppdateringer for denne ideen. Approve this translation