General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  112
 3. Reviewed
  142
 4. All
  254
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 254

started

startet Approve this translation

[password protected entry]

[passordbeskyttet innlegg] Approve this translation

I suggest you ...

Jeg foreslår at du... Approve this translation

Terms of service

Brukervilkår Approve this translation

an anonymous user

en anonym bruker Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

abonnementet inkluderer ikke domenealias Approve this translation

Deleted

Slettet Approve this translation

Spam

Spam Approve this translation

does not belong to subdomain

hører ikke under subdomenet Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Dette forumet er stengt. Ingen flere stemmer kan avgis. Approve this translation

planned

1 planlagt Approve this translation

duplicate

1 duplikat Approve this translation

Password confirmation

1 Passordbekreftelse Approve this translation

other

1 annen Approve this translation

Activity

Aktivitet Approve this translation

White Labeled

Hvitlistet Approve this translation

Forums

Forum Approve this translation

Categories

1 Kategorier Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

2 Tilbakemeldinger for %{account_name} Approve this translation

under review

1 til vurdering Approve this translation

Re-send email confirmation

Send e-postbekreftelse en gang til Approve this translation

declined

1 avslått Approve this translation

Domain Aliasing

2 Domene aliasing Approve this translation

Feedback

Forslag Approve this translation

Enter your idea

2 Skriv inn forslaget ditt Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

1 fører til "%{resolves_to}" i stedet for "%{host}". Sjekk DNS-instillingene dine. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

1 svarer ikke. Det kan ta opptil 72 timer før DNS-endringen blir effektiv. %{link} Approve this translation

completed

1 fullført Approve this translation

Site

Webside Approve this translation

upgrade

1 oppgradering Approve this translation

Moderation

1 Moderering Approve this translation

Open

Åpent Approve this translation

Custom

1 Egendefinert Approve this translation

Single Sign-On

1 Single Sign-On Approve this translation

Closed

1 Stengt Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Ha ditt forum satt opp på ditt eget domene (f.eks.: feedback.yourdomain.com). Bevarer din merkevare og tilfører SEO-verdi ved å sette brukergenerert innhold på ditt domene. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Dine brukere kan gå sømløst fra ditt nettsted til UserVoice uten at registrering kreves. Dette senker sterkt terskelen for å gi tilbakemelding. Dine brukeres profiler og avatarer kan integreres i UserVoice for en mer sømløs brukeropplevelse. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

1 Hver bruker gis 10 stemmer (per forum) å bruke på forslag de støtter. Dette tvinger folk til å fokusere på sine favorittforslag som gir høyere kvalitet. Med dette alternativet kan du angi hvor mange stemmer hver bruker får på en per forum basis. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

1 Noen ting er best diskutert privat. Du kan begrense et forum gjennom e-postadresse, e-postdomenet eller Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

1 Dine kunder vil ikke engang trenge å vite at de har forlatt ditt nettsted. Konfigurer ditt UserVoice-design (toppfelt, bunnfelt og CSS) for å samsvare med ditt eksisterende design. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

1 Flere alternativer for støtte, inkludert 24/7 dedikert kontoadministrasjon. Approve this translation

Private Forums

2 Private forum Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

1 De fleste kontoer har ett forum for generelle forslag , og flere forum for emner med både sluttbrukerne og ditt eget team. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

2 SSL-kryptering vil holde dine data sikre. Approve this translation

%{feature_name} are not available on your current plan.

%{feature_name} er ikke tilgjengelige i ditt nåværende plan. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

1 Alle verktøyene for å lytte, svare på og måle synspunktene til en voksende publikum. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

1 Gir detaljert kontroll over hvordan gjenkjennelse av stemmesvindel fungerer. Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone-utvidelse Approve this translation

Crowdsourced moderation

Sosial moderasjon Approve this translation

%{num} vote

1 %{num} stemme Approve this translation