General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  98
 3. Reviewed
  115
 4. All
  213
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 213

started

startet Approve this translation

[password protected entry]

[passordbeskyttet innlegg] Approve this translation

I suggest you ...

Jeg foreslår at du... Approve this translation

Terms of service

Brukervilkår Approve this translation

an anonymous user

en anonym bruker Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

abonnementet inkluderer ikke domenealias Approve this translation

does not belong to subdomain

hører ikke under subdomenet Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

Dette forumet er stengt. Ingen flere stemmer kan avgis. Approve this translation

planned

1 planlagt Approve this translation

duplicate

1 duplikat Approve this translation

Password confirmation

1 Passordbekreftelse Approve this translation

other

1 annen Approve this translation

Activity

Aktivitet Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

2 Tilbakemeldinger for %{account_name} Approve this translation

under review

1 til vurdering Approve this translation

declined

1 avslått Approve this translation

Enter your idea

2 Skriv inn forslaget ditt Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

1 fører til "%{resolves_to}" i stedet for "%{host}". Sjekk DNS-instillingene dine. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

1 svarer ikke. Det kan ta opptil 72 timer før DNS-endringen blir effektiv. %{link} Approve this translation

completed

1 fullført Approve this translation

Site

Webside Approve this translation

Single Sign-On

1 Single Sign-On Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Ha ditt forum satt opp på ditt eget domene (f.eks.: feedback.yourdomain.com). Bevarer din merkevare og tilfører SEO-verdi ved å sette brukergenerert innhold på ditt domene. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

Dine brukere kan gå sømløst fra ditt nettsted til UserVoice uten at registrering kreves. Dette senker sterkt terskelen for å gi tilbakemelding. Dine brukeres profiler og avatarer kan integreres i UserVoice for en mer sømløs brukeropplevelse. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

1 Hver bruker gis 10 stemmer (per forum) å bruke på forslag de støtter. Dette tvinger folk til å fokusere på sine favorittforslag som gir høyere kvalitet. Med dette alternativet kan du angi hvor mange stemmer hver bruker får på en per forum basis. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

1 Noen ting er best diskutert privat. Du kan begrense et forum gjennom e-postadresse, e-postdomenet eller Single Sign-On. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

1 Dine kunder vil ikke engang trenge å vite at de har forlatt ditt nettsted. Konfigurer ditt UserVoice-design (toppfelt, bunnfelt og CSS) for å samsvare med ditt eksisterende design. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

1 Flere alternativer for støtte, inkludert 24/7 dedikert kontoadministrasjon. Approve this translation

Private Forums

2 Private forum Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

1 De fleste kontoer har ett forum for generelle forslag , og flere forum for emner med både sluttbrukerne og ditt eget team. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

2 SSL-kryptering vil holde dine data sikre. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

1 Alle verktøyene for å lytte, svare på og måle synspunktene til en voksende publikum. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

1 Gir detaljert kontroll over hvordan gjenkjennelse av stemmesvindel fungerer. Approve this translation

iPhone Plugin

iPhone-utvidelse Approve this translation

Crowdsourced moderation

Sosial moderasjon Approve this translation

Fully Customizable Design

Full tilpasning av design Approve this translation

My tickets

Min saker Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

Dette domenealiaset er allerede tatt. Ta kontakt med kundestøtte for mer hjelp hvis du føler dette er feil. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

Full kontroll over innhold, tilgang og oppbevaring av data. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

Forslag er lagt inn og stemt frem. Approve this translation

Everyone else

1 Alle andre Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

Sømløs integrering og full kontroll over nettstedets utseende og preg. Approve this translation

Feedback Tab Widget

Tilbakemelding Tab Widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategorier lar deg organisere forslag innenfor dine fora. Brukerne kan velge hvilken kategori deres forslag hører til. Approve this translation

See %{link}

1 Se %{link} Approve this translation

Advanced Security

1 Avansert sikkerhet Approve this translation

is invalid

1 er ugyldig Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integrer UserVoice direkte på nettstedet ditt. Approve this translation

all values need to be unique

alle verdier må være unike Approve this translation

Advanced management

Avansert administrasjon Approve this translation