API / OAuth

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  9
 3. Reviewed
  11
 4. All
  20
 5. Health
Displaying all 20

Sign in

Logg inn Approve this translation

You've revoked the token for %{application}

1 Du trakk tilbake nøkkelen for %{application} Approve this translation

Deny

2 Nekt Approve this translation

Facebook appears to be momentarily down. Please try again in a few moments.

1 Facebook ser ut til å være nede for øyeblikket.Vennligst prøv igjen senere. Approve this translation

Authorize Application

Godkjenn applikasjon Approve this translation

Sign out

1 Logg ut Approve this translation

The application %{name} would like the ability to <strong>access and update</strong> your data on UserVoice.

Applikasjonen %{name} ønsker muligheten til å få tilgang til og oppdatere data på UserVoice. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Try to log in again.

2 Beklager, men vi kunne ikke logge deg inn. Vennligst prøv igjen. Approve this translation

Signed in as %{name}

Innlogget som %{name} Approve this translation

Your email cannot be anonymous if you want to log in via Facebook.

1 Din e-post kan ikke være anonym hvis du ønsker å logge inn via Facebook. Approve this translation

You need to provide a valid email address via Facebook.

1 Du må oppgi en gyldig e-postadresse via Facebook. Approve this translation

Allow <strong>%{name}</strong> access to your UserVoice profile?

Tillate %{name} tilgang til UserVoice profilen? Approve this translation

Allow access

Tillat tilgang Approve this translation

Sign in to your UserVoice profile

Logg på din UserVoice profilen Approve this translation

OpenID authentication failed: %{message}

OpenID autentisering feilet: %{message} Approve this translation

OpenID authentication provider for %{provider} is currently unavailable

OpenID autentisering leverandør for %{provider} er utilgjengelig for øyeblikket Approve this translation

You are now signed in to the contributor sidebar. You can close this window and return to the sidebar.

Du er nå logget inn på sidelinjen for bidragsyteren. Du kan lukke dette vinduet og gå tilbake til sidefeltet. Approve this translation

Only administrators can log in via this method. Please log in another way.

Bare administratorer kan logge inn via denne metoden. Vennligst logg inn på en annen måte. Approve this translation

This %{provider} account is no good, it has no verified email address.

Dette %{provider} Kontoen er ikke bra, den har ingen bekreftet e-postadresse. Approve this translation

Sorry about that, we couldn't log you in. Please try again.

Beklager, vi kunne ikke logge deg inn. Prøv igjen. Approve this translation