1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  343
 3. Reviewed
  517
 4. All
  860
 5. Health
Displaying 851 - 860 of 860

Please enter a message

Vennligst skriv inn en melding Approve this translation

You are not authorized to access this content

Du er ikke autorisert til å få tilgang til dette innholdet Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Serveren er litt opptatt for øyeblikket. Sitt tett og vi fortsetter å prøve, eller du kan komme tilbake senere. Approve this translation

What should we build next?

Hva skal vi bygge neste? Approve this translation

Loading...

Laster ... Approve this translation

All done. Thank you!

Ferdig. Takk skal du ha! Approve this translation

also chose

også valgt Approve this translation

No preference. Ask me another...

Ingen preferanse. Spør meg en annen ... Approve this translation

Unknown state?

Ukjent tilstand? Approve this translation

Restart preview

Start forhåndsvisningen Approve this translation