1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  379
 3. Reviewed
  450
 4. All
  829
 5. Health
Displaying 51 - 100 of 829

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Hozzáteszi szemcsés ellenőrzése alatt tarthatja a szavazás csalások érzékelő működik. Approve this translation

iPhone Plugin

1 iPhone Plugin Approve this translation

Crowdsourced moderation

Crowdsourced mértékkel Approve this translation

Fully Customizable Design

2 Teljesen testre szabható design Approve this translation

My tickets

Jegyeim Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

Ez a domain alias már foglalt. Kérjük fordulj a támogató csoporthoz, ha úgy érzed, hogy ez egy hiba. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

Teljes kontroll a tartalom, a hozzáférés és az adatok megőrzéséről. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

Ötletek vannak javasolt és szavazott fel a csúcsra. Approve this translation

Everyone else

Mindenki más Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

Zökkenőmentes integráció és teljes ellenőrzése alatt a honlap megjelenését. Approve this translation

Feedback Tab Widget

2 Visszajelzés Tab Widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategóriák lehetővé teszi, hogy Ön szervezi gondolatait fórumokon. A felhasználók választhatnak, hogy melyik kategóriába tartozik, ha ötletet arra utal, ötleteket. Approve this translation

See %{link}

2 Lásd %{link} Approve this translation

Advanced Security

Részletes biztonság Approve this translation

is invalid

hibás Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integrálja a UserVoice-ot közvetlenül a honlapjába Approve this translation

all values need to be unique

minden értéknek egyedinek kell lennie Approve this translation

Merge ideas

Ötletek összefűzése Approve this translation

Advanced management

Részletes beállítások Approve this translation

Pre-moderation

Előmoderálás Approve this translation

Single Sign-On documentation

1 Single Sign-On dokumentáció Approve this translation

You don't have access to this.

Nincs hozzáférése ehhez. Approve this translation

Build your brand while getting to know your audience.

Építsd fel a márkát, miközben megismerkedsz a közönséggel. Approve this translation

Email must be present.

Emailt kell prezentálni. Approve this translation

Our basic forum

Alapfórumunk Approve this translation

Restrict access by IP

Korlátozza a hozzáférést IP alapján Approve this translation

Full custom design

Teljesen egyedi design Approve this translation

you need to have at least one value

egy értéket meg kell adni Approve this translation

Coming soon! Integrate UserVoice natively within your iPhone apps.

Hamarosan! UserVoice integráció natív iPhone alkalmazáson belül. Approve this translation

Integration

1 Integráció Approve this translation

Thank you for confirming your email address. Please create a password to protect your identity.

Köszönjük, hogy megerősítette e-mail címét. Kérjük, hozzon létre egy jelszót, hogy védje személyazonosságát. Approve this translation

already has an outstanding invitation

Már van elsődleges meghívód Approve this translation

Your UserVoice URL

A Te UserVoice linked Approve this translation

Grant private forum access to entire email domains (e.g., *.youdomain.com).

Privát fórumhozzáférés engedélyezése teljes email tartományokra (pl. *.atedomained.hu) Approve this translation

Restrict access by email domain

1 Korlátozza a hozzáférést az e-mail domain Approve this translation

Advanced vote fraud settings

Speciális beállítások szavazásra csalás Approve this translation

ID of Forum

Fórum azonosítója Approve this translation

Automatically replaces profane words with '*****'. (Currently English only.)

Automatikusan lecseréli a vulgáris szavakat a következőre: "*****". (Jelenleg csak angol nyelven működik.) Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications. %{resend}

Meg nem erősített: strong> Meg kell, hogy erősítenie e-mail címét ahhoz, hogy emailes értesítést fogadhasson. %{resend} Approve this translation

For small groups

Kis csoportoknak Approve this translation

Respond to ideas

Válasz az ötletekre Approve this translation

Email must be valid.

Valós email szükséges. Approve this translation

is an admin

egy adminisztrátor Approve this translation

Lite Design Customization

Lite tervezés testreszabás Approve this translation

Grant private forum access to specific IP addresses (e.g., your internal network).

Grant saját fórum hozzáférést bizonyos IP címek (pl. a belső hálózat). Approve this translation

<strong>Unconfirmed:</strong> You need to confirm your email address before you can receive email notifications or create a password. %{resend}

Meg nem erősített: strong> Meg kell erősítenie e-mail címét ahhoz, hogy emailes értesítést fogadhasson, vagy jelszót hozzon létre. %{resend} Approve this translation

Merge duplicate ideas with ease. (Votes from both ideas are combined.)

Egyesítése példányban ötleteket könnyedén. (Szavazatok mindkét ötletek együttvéve.) Approve this translation

Full integration

1 Teljes integráció Approve this translation

Our best value!

1 A legjobb ár-érték! Approve this translation

spam

spam Approve this translation