General

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  95
 3. Reviewed
  120
 4. All
  215
 5. Health
Displaying 1 - 50 of 215

started

2 elindítva Approve this translation

[password protected entry]

2 [jelszóval védett tartalom] Approve this translation

I suggest you ...

Van egy ötletem, megírom... Approve this translation

Terms of service

2 Felhasználási feltételek Approve this translation

an anonymous user

ismeretlen felhasználóhoz Approve this translation

subscription plan does not include domain aliasing

ez az előfizetés nem tartalmazza az alias domaint Approve this translation

does not belong to subdomain

ehhez nem tartozik aldomain Approve this translation

This forum has closed. No more voting is allowed.

3 Ez a fórum bezárt. Nem lehet több szavazatot leadni. Approve this translation

planned

2 tervezett Approve this translation

duplicate

duplázva Approve this translation

Password confirmation

Jelszó megerősítése Approve this translation

other

más Approve this translation

Activity

1 Aktivitás Approve this translation

Customer Feedback for %{account_name}

1 Felhasználói visszajelzés: %{account_name} Approve this translation

under review

1 vizsgálat alatt Approve this translation

declined

3 visszautasítva Approve this translation

Enter your idea

1 Írja meg ötletét Approve this translation

resolves to '%{resolves_to}' instead of '%{host}'. Check your DNS settings.

'%{resolves_to}' megoldás a '%{host}' helyett. Ellenőrizze DNS beállításait. Approve this translation

is not resolving. It may take up to 72 hours for your DNS changes to propagate. %{link}

Nem megoldott. 72 órát is igénybe vehet DNS változtatása a %{link} propagálására. Approve this translation

completed

1 befejezve Approve this translation

Site

2 Oldal Approve this translation

Single Sign-On

Közös bejelentkezés (SSO) Approve this translation

Have your forum setup on your own domain (ex: feedback.yourdomain.com). Preserves your brand experience and adds value SEO by putting user generated content on your domain

Használd a fórumod a saját domain neved alatt (pl.: visszajelzes.sajatdomain.hu). Ez segíti a márkaépítést és a felhasználók által generált tartalom a domain keresőoptimalizálási értékét is növeli. Approve this translation

Your users can transition seamlessly from your site to UserVoice without any registration required. This greatly lowers the barrier to giving feedback. Your users profiles and avatars can be integrated into UserVoice for a more seamless user experience.

A felhasználóid könnyedén válthatnak az oldaladról a UserVoice-ra regisztráció nélkül, így nagymértékben növekszik a visszajelzési hajlandóság. Hogy még teljesebb legyen az élmény, a felhasználóid profiladatai és avatárjai is használhatók a UserVoice-on belül. Approve this translation

Each voter is granted 10 votes (per forum) to spend on ideas they support. This forces people to focus on their top ideas which yields higher quality feedback. With this option you can set the number of votes each voter gets on a per forum basis.

Fórumonként minden felhasználó 10 szavazatot adhat le azokra az ötletekre, amelyeket támogat (ötletenként egyet). Ez arra sarkallja az embereket, hogy a legjobb ötletekre fókuszáljanak, ami minőségibb visszajelzést jelent. Ezzel az opcióval átállíthatod, hogy egy felhasználó fórumonként hány szavazatot adhasson le. Approve this translation

Some things are best discussed privately. You can limit a forum by email address, by email domain or through Single Sign-On.

Vannak dolgok, amiket a legjobb bizalmasan megbeszélni. Korlátozhatod a fórumodat email cím, email domain vagy akár egyedi feliratkozás alapján is. Approve this translation

Your customers won't even need to know that they've left your site. Configure your UserVoice design (headers, footers, and CSS) to match your existing look-and-feel.

Az ügyfeleidnek észre sem kell venniük, hogy elhagyták a weboldalad. Alakítsd a UserVoice kinézetét (fejléc, lábléc, és CSS), az oldalad jelenlegi kinézetéhez. Approve this translation

Multiple support options including 24/7 dedicated account management.

Több támogatási lehetőség, beleértve a 24/7 dedikált számlavezetés. Approve this translation

Private Forums

1 Privát fórum Approve this translation

Most accounts have one forum for general ideas and create additional forums to drill into topic with both your users and internal team.

A legtöbb beszámoló egy fórumot az általános elképzelések és hozzon létre további fórumok fúrni a témát mind a felhasználók és a belső csapata. Approve this translation

SSL encryption will keep your data secure.

SSL titkosítás tartja az Ön adatait biztonságosan. Approve this translation

All the tools to listen, respond and measure the sentiments of a growing audience.

Mindazokat az eszközöket, hallgatni, és mérjük meg a választ érzelmeiben egyre nagyobb közönséget. Approve this translation

Adds granular control over how the vote fraud detector works.

Hozzáteszi szemcsés ellenőrzése alatt tarthatja a szavazás csalások érzékelő működik. Approve this translation

iPhone Plugin

1 iPhone Plugin Approve this translation

Crowdsourced moderation

Crowdsourced mértékkel Approve this translation

Fully Customizable Design

2 Teljesen testre szabható design Approve this translation

My tickets

Jegyeim Approve this translation

This domain alias has already been taken. Please contact support for more help if you feel this is in error.

Ez a domain alias már foglalt. Kérjük fordulj a támogató csoporthoz, ha úgy érzed, hogy ez egy hiba. Approve this translation

Full control over content, access and data retention.

Teljes kontroll a tartalom, a hozzáférés és az adatok megőrzéséről. Approve this translation

Ideas are suggested and voted up to the top.

Ötletek vannak javasolt és szavazott fel a csúcsra. Approve this translation

Everyone else

Mindenki más Approve this translation

Seamless integration and complete control over your site's look and feel.

Zökkenőmentes integráció és teljes ellenőrzése alatt a honlap megjelenését. Approve this translation

Feedback Tab Widget

2 Visszajelzés Tab Widget Approve this translation

Categories allow you to organize ideas within your forums. Users can select which category their idea belongs to when suggesting ideas.

Kategóriák lehetővé teszi, hogy Ön szervezi gondolatait fórumokon. A felhasználók választhatnak, hogy melyik kategóriába tartozik, ha ötletet arra utal, ötleteket. Approve this translation

See %{link}

2 Lásd %{link} Approve this translation

Advanced Security

Részletes biztonság Approve this translation

is invalid

hibás Approve this translation

Integrate UserVoice directly on your website.

Integrálja a UserVoice-ot közvetlenül a honlapjába Approve this translation

all values need to be unique

minden értéknek egyedinek kell lennie Approve this translation

Merge ideas

Ötletek összefűzése Approve this translation