1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  395
 3. Reviewed
  472
 4. All
  867
 5. Health
Displaying 851 - 867 of 867

Just send my message

Csak küldjön az üzenetem Approve this translation

Taking screenshot

Figyelembe screenshot Approve this translation

This is taking longer than expected

Ez a vártnál tovább tart Approve this translation

Please select a category

Válasszon egy kategóriát Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

Egy ember ezt az ötletet %{heart:akarja} Approve this translation

Please describe your idea

Kérjük, írja le az ötletet Approve this translation

Please enter a message

Kérjük, adjon meg egy üzenetet Approve this translation

You are not authorized to access this content

Nem jogosult a tartalom elérésére Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

A szerver jelenleg egy kicsit elfoglalt. Üljön le, és próbálkozunk, vagy később visszajön. Approve this translation

Summarize your idea

Összefoglalja ötletet Approve this translation

What should we build next?

Mit kell építeni a következő lépés? Approve this translation

Loading...

Betöltés... Approve this translation

All done. Thank you!

Minden kész. Köszönöm! Approve this translation

also chose

szintén választotta Approve this translation

No preference. Ask me another...

Nincs előny. Kérj meg még egyet ... Approve this translation

Unknown state?

Ismeretlen állapot? Approve this translation

Restart preview

Az előnézet újraindítása Approve this translation