Clients - Touchpoint Toolkit

 1. Untranslated
  0
 2. Needs Review
  66
 3. Reviewed
  24
 4. All
  90
 5. Health
Displaying 51 - 90 of 90

You and %{count} other people %{heart:want} this idea

Vi in %{count} drugi ljudje %{heart:želijo} to idejo Approve this translation

Post your own idea

Objavi svojo idejo Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Zmage %{percent} %% Časa Approve this translation

Wins %{percent}%% of the time

Zmage %{percent} %% Časa Approve this translation

When you post an idea to our feedback forum, others will be able to subscribe to it and make comments.

Ko post idejo za povratne informacije forumu, drugi bodo mogli naročiti in dajo pripombe. Approve this translation

Open in a new window

Odpri v novem oknu Approve this translation

Open in a new window

Odpri v novem oknu Approve this translation

This answers my question

To odgovori na moje vprašanje Approve this translation

Related ideas

Povezane ideje Approve this translation

Related articles

Sorodni članki Approve this translation

Related feedback

Povezane povratne informacije Approve this translation

Related feedback

Povezane povratne informacije Approve this translation

We’ll update you as this idea progresses

Vam bomo posodobi ta ideja napreduje Approve this translation

Awesome!!!

Super !!! Approve this translation

Okay.

Ok. Approve this translation

We'll be in touch.

Bomo v stiku. Approve this translation

We take your feedback to heart.

Povratne informacije jemljemo k srcu. Approve this translation

Attach a file

Priložite datoteko Approve this translation

Attach a screenshot or file

Priložite posnetek zaslona ali datoteko Approve this translation

Snap screenshot

Snap screenshot Approve this translation

Choose a file

Izberite datoteko Approve this translation

Uploading

Nalaganje Approve this translation

Something went wrong while uploading

Nekaj ​​je šlo narobe med nalaganjem Approve this translation

Try again

Poskusite znova Approve this translation

Just send my message

Samo pošlji mi sporočilo Approve this translation

Taking screenshot

Ob screenshot Approve this translation

Please select a category

Prosimo, izberite kategorijo Approve this translation

Exceeded API Limit

Presegla mejo API Approve this translation

One person %{heart:wants} this idea

Ena oseba %{heart:želi} to idejo Approve this translation

Please describe your idea

Opišite svojo idejo Approve this translation

Please enter a message

Vnesite sporočilo Approve this translation

You are not authorized to access this content

Nimate dovoljenja za dostop do te vsebine Approve this translation

The server is a bit busy at the moment. Sit tight and we'll keep trying or you can come back later.

Strežnik je trenutno malo zaposlen. Sedite trdno in bomo še naprej poskušali ali se boste lahko vrnili kasneje. Approve this translation

Summarize your idea

Povzemite svojo idejo Approve this translation

Your idea has been posted to our %{link:feedback forum}

Vaša ideja je bila objavljena na našem %{link:forumu za povratne informacije} Approve this translation

Provide your email address to vote and receive updates for this idea.

Navedite svoj e-poštni naslov za glasovanje in prejemanje posodobitev za to idejo. Approve this translation

I do not agree to the storage of my personal information, and I wish to delete my feedback profile and all personal data from this site.

Ne strinjam se s hrambo svojih osebnih podatkov in želim s tega spletnega mesta izbrisati svoj profil za povratne informacije in vse osebne podatke. Approve this translation

Please note that if you do not select an option, we will be required to delete your feedback profile and personal information within 30 days.

Če ne izberete možnosti, bomo morali v 30 dneh izbrisati vaš profil za povratne informacije in osebne podatke. Approve this translation

Please select an option to continue.

Za nadaljevanje izberite možnost. Approve this translation

This can take up to 1 minute...

To lahko traja do 1 minuto ... Approve this translation